Økonomi

Knallhard kamp om færre sommerjobber

For den lille lekebutikken ble pågangen av sommerjobbsøknader for stor. De måtte trekke annonsen etter fem dager.

Musikkstudent Stine Selåsdal (23) (t.h.) bestemte seg for å være ekstra offensiv etter mange sommerjobbsøknader, og møtte opp to ganger i lekebutikken Vrimmel på Majorstuen. Innehaver Hanne Bjerknes druknet i gode søknader, men satte pris på initiativet til Selåsdal. Foto: Signe Dons

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb. Men det blir stadig tøffere å få en.

I den lille lekebutikken Vrimmel på Majorstuen har den 23 år gamle musikkstudenten Stine Selåsdal akkurat begynt i sitt deltids— og sommerengasjement. Hun utkonkurrerte rundt 330 andre søkere.

— Jeg hadde søkt et titall deltids- og sommerjobber siden januar uten hell, både på utlyste stillinger og gått innom butikker med CV. Jeg har ikke brukt så lang tid de andre årene jeg har hatt sommerjobb, sier hun.

Ti prosent færre utlysninger

Bemanningsbransjen varsler om tøffere tider for dem som ønsker sommervikariat.

Hos Nav er det i år utlyst ti prosent færre sommerjobber i perioden januar-april enn i fjor.

— Dette kan tyde på noe høyere konkurranse om jobbene nå. Jeg tror imidlertid vi fanger opp tendenser, men ikke hele bildet, da vi i stor grad videreformidler utlysninger innen reiseliv, renhold og helse- og omsorgsbransjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

Les også:

Les også

Hun slo ut 585 søkere i kamp om Rimi-jobben

Møtte opp personlig

Hun bestemte seg for å være ekstra offensiv overfor lekebutikken og leverte søknaden personlig, og møtte opp igjen etter én uke for å følge opp. Det viste seg å være lurt, for innehaver Hanne Bjerknes var nemlig blitt nedrent av søknader.

— Jeg ble veldig overrasket. Etter fem dagers utlysning på nav.no måtte jeg trekke annonsen, fordi jeg allerede hadde fått inn over 300 søknader og klarte ikke å håndtere flere. Det at Stine kom innom var veldig lurt, sier Bjerknes, som kan fortelle om velfylte og proffe CV-er til en liten deltidsjobb.

— Generelt er det nok også slik at mange sommerjobber ikke blir lyst ut, men går gjennom slekt, venner eller ved at personer selv tar kontakt med bedriften. Derfor er det viktig å bruke eget nettverk, og med færre utlyste jobber blir det enda viktigere selv å være oppsøkende mot bedrifter, sier Sørbø i Nav.

Les også:

Les også

Flere unge kutter deltidsjobbing ved siden av utdanning

500 ville jobbe i isbod

Det er flere enn lekebutikken på Majorstuen som opplever å få bli nedrent at søknader inn mot sommeren.

En utlysning for sommerjobb i isbod i Oslo fikk nærmere 500 søknader, mens rundt 600 ville jobbe som servitør under den pågående VM-festen på Kontraskjæret.

Skanska opplevde en søkerboom på drøyt 1000 søkere til ingeniørsommerjobber, over dobbelt så mange som i fjor. På Grand Hotell i Oslo får de daglig inn rundt ti søknader, og trenger derfor ikke å utlyse sommerjobbstillinger.

— Unge må være ivrigere

— 2014 ser ut til å være et spesielt år for sommerjobbmarkedet. Det har vært stabilt de siste årene, men i år ser vi at det er færre utlyste sommerjobber i trykte medier og på nett, og det er færre forespørsler fra våre kunder, sier Manpower-direktør Sølvi Spilde Monsen.

Men antallet som vil ha jobb har ikke gått ned i Manpowers system, så konkurransen har vært tøffere.

— Unge må dermed være enda ivrigere og fremoverlente for å få jobb. Vi ser at det er rift om alle typer sommerjobber, fra butikkjobber til renhold, budjobber og lettere kontorarbeid. Det har vært et krevende år for mange bransjer, og én forklaring kan være at de ikke tar seg råd til ekstra bemanning, eller at ansatte er blitt mer fleksible med når de tar ferie. Men det er for tidlig å si hva hovedforklaringene er, sier Monsen.

Rift om ufaglærte jobber

Hos bemanningsselskapet Adecco har de merket en nedadgående trend de siste årene med færre bedrifter som utlyser sommerjobber.

— Det blir stadig mer konkurranse om de sommerjobbene vi har. Det er alltid stor rift om jobber hos de største bedriftene, men det vi har merket spesielt i år, er at det generelt sett har vært større konkurranse om de ufaglærte jobbene. Når skoleelevene skal jobbe om sommeren, blir presset på disse jobbene enda tøffere. Arbeidsmarkedet generelt har tilspisset seg, og det merker spesielt unge som skal få seg den første arbeidserfaringen, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Stine Talseth i Adecco.

- Den klassiske sommerjobben på vei ut

Ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO, har de siste årene erfart at de må endre sitt vokabular når de etterspør sommervikarer hos norske bedrifter.

LOs sommerpatrulje overvåker hvert år unges møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb.

— Den klassiske sommerjobben er på vei ut, i bransjer som for eksempel restaurant og handel, som er veldig attraktive for unge. Mange bedrifter svarer at de ikke har sommervikarer, men de har unge som jobber deltid. Det er blitt vanligere å bruke deltidsvikarer gjennom året i full tid på sommeren, derfor annonserer de ikke i like stor grad spesifikt etter sommerhjelp, sier Pedersen.

Svensk konkurranse

Han sier dette er en tendens de har merket de siste 5–6 årene.

— Det betyr nok ikke at det er færre norsk ungdom i jobb om sommeren, men de unge opplever generelt større konkurranse om jobbene på grunn av økt arbeidsinnvandring, spesielt fra svensk ungdom.

Rekrutteringsfirmaet JobbUnder18 startet opp for fire år siden nettopp fordi de opplevde at unge uten arbeidserfaring slet med å komme seg inn i arbeidslivet. De opplever ikke stor konkurranse fra unge svensker, da de er litt eldre og i et annet jobbmarked. Men de ser som LO at færre etterspør sommervikarer spesifikt.

Dagligvarer

— Spesifikke utlysninger om sommervikarer er ikke så vanlig lenger, bedrifter ansetter heller internt, så konkurransen blir uten tvil høyere. Vi samarbeider for tiden med sykehjemsetaten i Oslo, og da vi skrev «sommervikar» i utlysningen rant det inn rekordmange søknader, sier markedssjef Christina Nergård i JobbUnder18.

Det er i dagligvarehandelen konkurransen er aller høyest for de yngste.

Færre unge i jobb

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at yrkesaktiviteten blant unge (15-24 år) har gått ned fra 57,7 prosent til 54,1 prosent det siste året. Nedgangen skyldes at færre unge har deltidsjobb ved siden av utdanning.

— Det at det nå synes å være vanskeligere å få sommerjobb er et konjunkturfenomen. Arbeidsmarkedet har svekket seg gradvis fra i fjor og gjennom året i år. Når bedrifter i år merker oppbremsingen i norsk økonomi, gir det seg også utslag i mindre etterspørsel etter sommervikarer. Dette gjelder særlig i varehandel, bygg- og anlegg, og reiseliv/hotell, som er populære arbeidsgivere for ungdom, sier NHO-direktør Dag Aarnes.