5 samboerfeller du bør unngå

Det finnes flere eksempler på samlivsbrudd som ender med at den ene parten går ut av forholdet uten å eie nåla i veggen. Spesielt samboere er økonomisk utsatt.

Hvis du flytter inn i en annens bolig, bør du kreve å få kjøpe deg inn. Hvis ikke bør dere selge og kjøpe ny bolig sammen, mener Elin Reitan.
  • Frøydis Braathen

Hver søndag får du råd om personlig økonomi i Aftenpostens Økonomi & Karriere.

I motsetning til gifte har ikke samboere et lovverk som beskriver fordelingen av verdiene ved et samlivsbrudd, ifølge Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

— Det er årsaken til at jeg anbefaler å skrive samboerkontrakt. Det er nemlig mange økonomiske feller man kan tråkke i, først og fremst for samboere, men også for dem som er gift, sier Reitan.

1 Forbruksfellen

Det betyr at den ene parten bruker store deler av inntekten på løpende forbruk i stedet for å investere i varige verdier.

— Det er fortsatt flest kvinner som går i den såkalte forbruksfellen. Denne fellen er mest farlig i samboerskap, men også i ekteskap med særeie-avtale, sier Reitan.

Løsningen er å sikre seg eierandeler i varige verdier og heller dele på fellesutgiftene forholdsmessig etter inntekt.

— Jo større lønnsforskjellene, jo mer riktig blir det å innordne seg på denne måten, mener Reitan.

Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea.

2 Deltidsfellen En del velger å jobbe redusert i perioder for å få familiekabalen til å gå opp. Men jobber du deltid taper du både livslønn, karrièremuligheter og pensjonspoeng. På sikt kan det få store konsekvenser for privatøkonomien din, forteller Reitan.

— Pensjonsreformen har gjort det enda viktigere å tenke på pensjon, da kun få år med deltidsarbeid, eller perioder uten arbeid, vil få gi store utslag på pensjonsutbetalingen. Deltidsfellen slår hardest ut hos samboere enn hos ektefeller, fordi alt som er ervervet under ekteskapet, deles ved brudd. Det er ikke tilfelle for samboere. Samboere bør derfor sette opp en avtale for, og kompenseres for, det økonomiske tapet ved deltidsjobbing, mener Reitan.

3 Leiefellen

Det er en fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet i Norge, men det er likevel mange som går i den såkalte leiefellen når de ikke kjøper seg inn i partnerens bolig. Det er oftest kvinner som går i denne fellen, ifølge Reitan.

— En av årsakene er rett og slett fordi kvinner har en tendens til å velge eldre menn. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). En eldre mann er ofte mer etablert og eier ofte større bolig, som kvinnen gjerne flytter inn i.

— Hvis du flytter inn i en annens bolig, synes jeg du må kreve å få kjøpe deg inn. Hvis ikke bør dere selge og kjøpe ny bolig sammen. Dagens boligpriser gjør at du fort blir sjanseløs hvis du skal etablere deg i boligmarkedet på egen hånd og ikke har opparbeidet deg eierandeler i bolig. Dette må du være opptatt av når du flytter sammen med noen, og eierforhold må beskrives i avtalen og tinglyses, sier Reitan.

4 Arvefellen

Arvefellen er når man bruker arv eller gaver på løpende forbruk i stedet for å investere i varige verdier.

— Dette får konsekvenser, fordi det kun er arv og gaver som kan spores som holdes utenfor likedelingen ved ekteskapsbrudd. Løsningen er derfor å investere arven i varige verdier, og nedfelle dette i en ektepakt, ifølge Reitan.

5 Skjevdelingsfelle

Selv om man er gift, så deles ikke alt på midten. Midler som ble tatt med inn i ekteskap tas også med ut. Det samme gjelder arv og gaver, fra andre enn ektefellen, som mottas under ekteskapet.

— Kun en liten andel gifte har ektepakt som beskriver skjevdelingsmidler. Vil du unngå konflikter er det å anbefale å inkludere dette i ektepakten, sier Reitan.

Vil du holde deg oppdatert innen økonomi? Følg Aftenposten Økonomi på Facebook og Twitter.