Norge donerer 1,5 milliarder kroner til Ukraina

Norge donerer cirka 1,5 milliarder kroner til et britiskledet fond som skal finansiere kjøp av våpen og utstyr til Ukraina.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at regjeringen vil donere 1,5 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til kjøp av våpen og utstyr via et britiskledet fond.

– Vi kunngjør i dag at vi gir en ny, stor donasjon til det britiskledede International Fund for Ukraine på cirka 1,5 milliarder kroner. Det vil gjøre oss til den største bidragsyteren til fondet foruten britene selv, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Pengene skal finansiere kjøp av våpen og utstyr til Ukraina. Gram viser til at mange land, inkludert Norge, hittil har donert utstyr fra egne lagre, men at det nå er større behov for å anskaffe materiell direkte fra industrien.

– Det betyr at det er muligheter for norsk forsvarsindustri og leverandører til å kunne skaffe seg kontrakter etter hva man har å bidra med, sier Gram.

Viderefører våpendonasjoner

Tidshorisonten for de nye anskaffelsene er 2022 og 2023.

– Det kan ikke gå for lang tid før vi anskaffer det Ukraina har behov for, sier Gram.

Norge har også tidligere donert til det britiskledede fondet. I vår ga Norge 400 millioner kroner som ble brukt til å kjøpe norskproduserte observasjonsdroner, britiskproduserte antidronesystemer og artilleriammunisjon. Disse pengene er nå brukt opp.

Norske instruktører fra Heimevernet og Hæren bidrar i opplæringen av ukrainske soldater i Storbritannia.

Gram understreker at Norge skal fortsette å donere våpen, ammunisjon og utstyr til Ukraina fra egne lagre fremover, og at det nå gås nye runder for å se om det er mer å ta av.

Vil bidra med mer opplæring

I tillegg blir opplæring av ukrainske soldater en viktig del av det norske bidraget fremover, forteller Gram.

Han har denne uken deltatt på et møte i Joint Expeditionary Force, som er et britiskledet samarbeid mellom nordeuropeiske Nato-land og partnere.

Der besøkte han blant annet ukrainske soldater som er under opplæring i Storbritannia som del av Operasjon Interflex. Her bidrar også Norge med instruktører, i hovedsak fra Telemarksbataljonen.

Forsvaret har tidligere bekreftet at ukrainske soldater har fått opplæring i Norge.

– Vi ser på hvordan vi kan bidra enda mer med opplæring av ukrainske soldater, både med grunntrening og mer spesialisert opptrening, sier Gram.

– Gjorde inntrykk

Han forteller at møtet med de ukrainske soldatene gjorde inntrykk.

– Det gjør inntrykk når du kjenner omstendighetene og at det er ukrainske soldater som i stor grad skal sendes til fronten etterpå, med stor risiko.

– Det er veldig motiverte ukrainske rekrutter og et veldig bra treningsopplegg med dyktige instruktører fra Norge og andre land, oppsummerer han.