Økonomi

Lav rente kan sende sparepengene til madrassen

Negative renter fører sentralbankene inn i helt ukjent terreng. Der kan sparepengene fort havne i madrassen.

Med ett unntak var det bare menn på programmet i den faglige feiringen av Norges Banks 200 år. Unntaket var IMF-sjefen Christine Lagarde. Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) var vert.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Norges Banks lange historie blir torsdag feiret mens det er historiske unntakstilstander i sentralbankenes styrerom.

Viktige sentralbanksjefer setter sine styringsrenter til null eller under null. Slikt er ikke normalt.

Mange spillere fra verdensfinansens elitedivisjon er samlet i Norges Bank i Oslo. Det er faglig markering av at Norges Bank fyller 200 år.

De er blitt nullrentens menn. I Norge er styringsrenten 0,5 prosent og på vei nedover. Den europeiske sentralbanken har satt den til null. I Japan, Sverige og Sveits er den negativ.

Satt svært på spissen betyr negative renter: Du får betalt for å låne penger og du må betale for å sette penger i banken.

Økonomiske lover ser ut til å være snudd på hodet.

– Folk flest synes sikkert dette høres rart ut. Det er jo tegn på at det er en unormal situasjon, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.

Alternativ: Penger i madrassen

– Men vil de negative rentene også kunne komme ut til vanlige bankkunder?

– Nei, det vil nesten ikke kunne skje. Hvis folk skulle bli stilt overfor negative renter på innskuddene, så har man i et normalt samfunn et alternativ, nemlig å takke nei til å sette pengene i banken, sier han.

Et gammelt uttrykk kommer til heder og verdighet igjen.

– Alternativet er å holde pengene i madrassen. Så null er definitivt et gulv for innskuddsrenten, sier Olsen.

Setter grensen for utlånsrenten

Gulvet på null prosent for innskuddsrenten får i neste omgang konsekvenser for utlånsrenten.

– Dermed kan heller ikke utlånsrenten i bankene komme under null. Negative renter for folk flest har vi heller ikke observert i de landene der sentralbankene har satt negative styringsrenter, sier han.

For at bankene skal tjene penger må nemlig utlånsrenten ligge over innskuddsrenten.

To mål i politikken

I salen hos Norges Bank sitter mange sentralbanksjefer. Svekket lønnsomhet i bankene er en av mange farer de står overfor når styringsrenten er i ukjent terreng nær null:

 • utlånsrenten faller fordi bankene konkurrerer om lånekundene,
 • men innskuddsrenten ligger fast for å unngå at pengene blir flyttet ut av bankkontoen og inn i madrassen.

Forskjellen mellom bankens utlånsrente og innskuddsrente blir dermed mindre. Lønnsomheten svekkes.

Bankene beskytter lønnsomheten

Olsen sier det er ingen automatikk i at svært lave sentralbankrenter trenger å svekke bankenes lønnsomhet.

Bankene trenger nemlig ikke følge med sentralbanken nedover.

– De har muligheten til å holde igjen på utlånsrentene for å beskytte sin fortjeneste. Vi ser tegn til at dette til en viss grad skjer i noen land med styringsrenter på null eller under null, sier han.

Rentekutt som ikke virker

Men dette får igjen konsekvenser for Olsen og andre sentralbanksjefers rentesetting. Hvis bankene ikke følger opp, så virker ikke rentekuttene.

– Når renten nærmer seg en nedre grense, så øker usikkerheten om virkningen av ytterligere rentekutt. Vi kan kanskje se at noen tar hensyn til at gjelden allerede er høy, og derfor ikke tar opp så mye lån som de ville gjort med ved en mer normal situasjon, sier Olsen.

Med andre ord: Med mye gjeld i ryggsekken vil et ytterligere rentekutt kunne ha mindre virkning på økonomien ved at folk ikke øker lånene sine like mye som før.

Grenser for rentekutt

Dette setter også en nedre grense for hvor lave sentralbankenes renter kan bli. Men Olsen vil ikke tallfeste den.

– Før trodde vi den var null. Det tror vi ikke lenger. Men grensen er der ved at bankens rente ut til folk flest vanskelig kan følge med nedover under null, sier Olsen.

Når den grensen er nådd ute i bankene, vil de ikke reagere på nye kutt i sentralbankens rente.

Dermed er det ingen vits i å kutte sentralbankrenten mer. Det er uten virkning. Den ukjente, nedre grensen er nådd.

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Øystein Olsen
 3. Rente
 4. Bank