Bedriftene melder om gode tider. Norges Bank svarer med økt rente.

Bedriftene forteller Norges Bank om den sterkeste veksten siden 2012. Da er det på tide å sette renten ytterligere opp.

Sentralbanksjef Øystein Olsens jobb er å trekke i bremsen i gode tider. Prisveksten skal ligge rundt 2 prosent årlig for å holde høy og stabil sysselsetting.
  • Sigurd Bjørnestad

Norske bedrifter melder om stadig bedre tider.

Drøyt 300 bedrifter har deltatt i siste spørrerunde i Norges Banks regionale nettverk. De melder at produksjonsveksten de siste tre månedene er den høyeste siden høsten 2012.

Resultatene fra spørrerunden ble lagt frem tirsdag.

Bemanningsbyrået Manpower har samme budskapet. Det kvartalsvise barometer for arbeidsmarkedet ble lagt frem tirsdag og viser at bedriftene vil ansette flere.

Det er en grunnleggende optimisme i det norske arbeidsmarkedet. Vi får inn positive signaler fra bedrifter over hele landet, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

På Østlandet ikke har vært ikke optimismen knyttet til sysselsettingen vært større på åtte år, melder Manpower.

Renten blir økt

Norges Bank har spurt bedriftene i perioden 29. april −24. mai. Banken bruker spørreundersøkelsene for å få et mest mulig ferskt inntrykk av temperaturen i økonomien.

Undersøkelsen inngår i et stort beslutningsgrunnlag når Norges Bank setter renten. Neste rentemøte er allerede 20. juni. Norges Bank har sendt ut klare signaler om at renten da blir satt opp for tredje gang siden september i fjor.

Spirer til forandring

Norges Banks undersøkelse er slik utformet at den forteller om trender og små endringer som ikke uten videre blir fanget opp i den offisielle statistikken.

Uten at det er tallfestet, skriver Norges Bank om tilbakemeldingene fra bedriftene:

  • Økt netthandel gir behov for å flere og større lagerbygninger.
  • Samtidig investerer flere av butikkjedene i løsninger for netthandel. «Mange bedrifter» trenger hjelp til å digitalisere seg.
  • Industrien investerer i mer miljøvennlig produksjon.
  • «En del» av bedriftene melder at bærekraft og gjenbruk demper forbruksveksten, «særlig blant unge».
  • På den annen side: Miljøhensyn ser ikke ut til å redusere reisingen. Nordmenn liker fortsatt å fly.
  • Kommunesammenslåingene ser ut til å trekke opp investeringene i kommunesektoren. Men noen forklaring blir ikke gitt.

Renteøkning neste uke

Meglerhuset DNB Markets skriver om tallene fra Norges Banks nettverk: «En renteøkning neste uke er svært sannsynlig og dagens tall fra nettverket peker i retning av ytterligere renteøkninger»

Men det er også krefter som holder renten på dagens nivå: « ..., utviklingen i priser og lønn er stabil, utsiktene er svakere i utlandet og oljeprisen har falt. Norges Bank kan følgelig ta en pause etter økningen i juni».

Sterkeste jobbvekst siden 2011

Gode tider er godt nytt for tryggheten i arbeidsmarkedet. Norges Bank skriver at antall jobber har steget 0,4–0,5 prosent hvert kvartal siden starten av 2018. I fjor var veksten i sysselsettingen den sterkeste siden 2012.

Norges Bank skriver at bedriftene i nettverket venter tilsvarende vekst utover sommeren.

Manpower har spurt 750 norske arbeidsgivere om de har behov for å øke, redusere eller holde på antall ansatt det enst kvartalet.

For hele landet og alle næringer svarer 12 prosent at de vil øke og 3 prosent at de vil kutte. Dette er en vesentlig økning både siden forrige kvartal og i forhold til samme kvartal i fjor

Flere for full kapasitet

Helt siden starten av 2016 har bedriftene i Norges Bank nettverk meldt om økende kapasitetsutnytting og økende problemer med å rekruttere arbeidskraft.

I mai-runden svarer 42 prosent av bedriftene at de ikke kan øke produksjonen «uten å gjøre tilpasninger i utstyr eller sysselsetting». Dette betyr at de går for full kapasitet.

Leverandørene til oljenæringen og bedrifter i bygg og anlegg melder om den høyets kapasitetsutnyttingen. Disse to næringene er også blant dem som skiller seg ut med sterke tall i Manpowers barometer.

Det sterke arbeidsmarkedet kan forsterke lønnsveksten. Det vil øke prisveksten. Derfor er renten på vei oppover, som en pris å betale for gode tider.