Økonomi

11 regjeringer har falt i løpet av to år med eurokrise

 • Roar Østgårdsgjelten
Folk står i kø utenfor ledighetskontoret i Madrid fredag.
FS00025757.jpg
 1. mai er det to år siden eurokrisen eksploderte. Hellas måtte ha nødhjelp. Til nå har EU og IMF brukt over 2000 milliarder kroner på krisepakker til tre land – Hellas, Irland og Portugal.

Gjeldskrisen har skapt rekordhøy arbeidsløshet, økonomisk stagnasjon og vaklende banker i Europa.

De siste ukene har frykten på ny vendt tilbake. Spania kan være neste land som må ha krisehjelp.

Søndag er det valg i Hellas og Frankrike. Valgene blir sett på som en dom over to år med krisepolitikk.

Hellas er til nå hardest rammet. Hver fjerde greker er uten jobb.

Det samme er situasjonen i Spania.

Ungdomsledigheten i begge land er på 50 prosent. Ledigheten fortsetter å stige i begge land.

Les også

En av fire spanjoler er nå uten arbeid

For hele euroområdet (17 land) økte ledigheten med nær 1,5 millioner fra februar 2011 til februar 2012. Da var det totalt 17,1 millioner arbeidsledige i eurolandene.

Må slette mer gjeld

Til nå har Hellas fått over 1800 milliarder kroner i kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Dessuten ble private långivere i mars i år presset til å slette en tredjedel av den greske statsgjelden på over 2600 milliarder kroner.

Men dette er neppe tilstrekkelig, ifølge analysesjef Pål Ringholm i Swedbank First Securities.

Landet har fortsatt for mye gjeld. Det skal bare små avvik til fra det oppsatte målet for spareprogrammet før landet heller ikke etter all krisehjelpen klarer å innfri sine forpliktelser.

Mer politisk bråk

En ny runde med gjeldskutt krever at europeiske skattebetalere denne gangen må ta sin del av byrden, sier Ringholm til Aftenposten.

Det betyr at sentralbankene – både eurolandenes sentralbank ESB og de nasjonale sentralbankene – og statsbanker i EU-landene må avskrive deler av sine lån til Hellas.

Dette er en oppskrift på mer politisk bråk i «overskuddslandene» i Nord-Europa (Tyskland, Finland og Nederland) hvor motviljen er stor til å bidra med mer penger til kriselandene i Sør-Europa.

«Krigskasse»

EU og IMF har brukt etterjulsvinteren til å forsterke «brannmuren» for å hindre gjeldskrisen i å spre seg til flere land.

De to har tilsammen styrket «krigskassen» med over 6000 milliarder kroner. Dette er penger som kan brukes hvis store euroland som Spania og Italia får problemer i lånemarkedene og må ha krisehjelp.

Ringholm mener faren for at Portugal følger etter Hellas og går «konkurs», er større enn at Spania må ha krisehjelp.

Les også

Går rett over i ny jobb

Portugals statsgjeld stiger raskt samtidig som økonomien faller mer enn tidligere antatt. Den portugisiske statsgjelden var i fjor for første gang i historien større enn samlet produksjon i landet.Derfor er det lite trolig at landet klarer å betjene statsgjelden uten å slette deler av den, mener Ringholm.

«Tidsinnstilte bomber»

Tapstyngede spanske banker er «tidsinnstilte bomber», skriver det tyske nyhetsmagasinet Spiegel. Bankene har tapt nærmere 400 milliarder kroner på lån til bygg og anleggssektoren. Mange bedrifter gikk konkurs etter eiendomskrakket i landet.

To år med økonomiske nedgangstider kan slå ut enda flere spanske bedrifter i flere andre næringer.

Ringholm tror likevel at spanske banker kan tåle å avskrive omtrent like mye i nye utlånstap uten at landet må ha krisehjelp for å redde bankvesenet.

Krisehjelpen

• EU og IMF har til nå brukt over 2000 milliarder kroner på krisepakker for Hellas, Irland og Portugal.

• I tillegg har Den europeiske sentralbanken (ESB) brukt over 1600 milliarder kroner på støttekjøp av gjeldspapirer utstedt av kriselandene.

• ESB har i vinter gitt billige treårige lån på over 8000 milliarder kroner til europeiske banker til lav rente (1 prosent) for å forsterke «brannmuren» mot en sprending av krisen til flere euroland.

Les også

 1. Spania er i resesjon

 2. Spania sikret seg mer lån enn ventet

 3. Portugal første land til å ratifisere EUs finanspakt

 4. Nye kutt i Spania

 5. «Fremtiden vår står på spill»

 6. Leier ut politiet for å tjene penger

 7. Spansk krise svekker euroen på ny

 8. Frykt for ny eurokrise blusset opp

 9. Eurolederne mener de har gjort nok

FS00025756.jpg