Utvalg vil stramme inn sykelønnen. Blankt nei fra LO.

Et offentlig utvalg vil kutte ytelsene for dem som blir 100 prosent sykmeldt. Den som tar gradert sykmelding, skal kunne være sykmeldt lenger enn nå.

Utvalget med ministeren. Fra venstre: Forsker Knut Røed, forsker Kristine von Simson, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (h), professor Grete Brochmann og professor Steinar Holden, utvalgsleder.

– Vi vil gi både arbeidstagerne og arbeidsgiverne økonomiske motiver til å bruke gradert sykmelding, sier økonomiprofessor Steinar Holden.

Han har ledet et ekspertutvalg om tiltak for å øke sysselsettingen. Sykefravær er en viktig årsak til redusert sysselsetting. Utvalget leverte sin rapport torsdag.

Derfor foreslår utvalget at det skal bli mindre gunstig enn i dag å være 100 prosent sykmeldt, mens det skal bli mer gunstig å være delvis sykmeldt.

Etter gjeldende regler kompenserer sykepengene fullt ut den reduserte arbeidsinntekten ved hel eller delvis sykmelding. Samlet inntekt forblir uendret.

Maksimal periode for sykmelding er 12 måneder. Deretter er det ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) som gjelder.

Utvalgets forslag

Forslaget fra utvalget innebærer:

  • Den som er 100 prosent sykmeldt, vil etter forslaget få sykepenger tilsvarende full lønn i seks måneder og deretter 80 prosent av lønnen i inntil seks måneder. Så er det over på AAP.
  • Den som tar for eksempel 50 prosent sykmelding, vil få sykepenger tilsvarende halv lønn i 12 måneder (på toppen av halv ordinær lønn). Det gir full kompensasjon som nå. Deretter vil personen etter utvalgets forslag kunne få 80 prosent sykepenger i ytterligere seks måneder.
  • Den som har gradert sykmelding over 50 prosent, vil raskere komme ned i 80 prosent sykepenger. Hvis sykemeldingsgraden er over 66 prosent, vil man måtte gå over på AAP tidligere enn etter 18 måneder.

Dette er både økonomisk pisk og gulrot for å stimulere til gradert sykmelding. Pisken er at den som velger 100 prosent sykmelding får reduserte ytelser allerede etter seks måneder. Gulroten er at den som velger gradert sykmelding kan være sykmeldt i inntil seks måneder lenger enn i dag.

Professor Steinar Holden fikk blomster og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (h) fikk utredning torsdag.

Sykefraværet er høyt

Holden sier det norske sykefraværet er høyt i internasjonal sammenheng.

– Gradert sykmelding er bedre enn full sykmelding i den forstand at arbeidstageren beholder kontakten med jobben. Det øker sjansen for å komme raskt tilbake i jobb, sier han.

Ved å stramme inn for dem som er 100 prosent sykmeldt vil utvalget begrense de langvarige sykefraværene.

– Dette vil gjøre ordningen med sykepenger mer lik resten av velferdsordningene. De andre ordningene gir normalt ikke 100 prosent kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekter, sier han.

LO avviser innstramming

Utvalget arbeid skal nå over i fase 2. Nå rykker lederne i de store organisasjonene i arbeidslivet inn i utvalget for ett år fremover.

Men for LO er det noe som er ufravikelig.

– Det er uaktuelt for LO å stramme inn i sykelønnen, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad kort og kontant noen minutter etter at rapporten er lagt frem.

NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier hverken ja eller nei.

– Vi må jobbe sammen med medlemsbedriftene for å finne ut hvordan dette slår ut for ulike bransjer, bedrifter og grupper, sier hun.

Næringsorganisasjonen Virke er mer positiv enn de to andre.

– Utvalgets forslag er et godt utgangspunkt for å diskutere tiltak for å få flere til å være på jobben, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen.

Strekker arbeidsgivernes betaling

Utvalget foreslår også å endre reglene for hvem som betaler sykepengene. Etter dagens regler betaler arbeidsgiverne de 16 første dagene før staten overtar.

– Det er et paradoks at arbeidsgiverne nå betaler for de første sykedagene, som de har minst mulighet til å gjøre noe med, sier Holden.

Utvalget vil at arbeidsgiverne skal betale de syv første dagene i stedet for de 16 første. Til gjengjeld for denne lettelsen foreslår utvalget at arbeidsgiverne skal betale en andel av sykepengene i resten av sykefraværet.

Med en slik ordning vil arbeidsgiverne spare penger på å få de langtidssykemeldte tilbake i jobb. Målet er at dette for eksempel skal gi bedre tilrettelegging på jobben.