Økonomi

Uendret rente fra Norges Bank

Det vil trolig gå lenge til sentralbanksjef Øystein Olsen hever styringsrenten. Foto: Berit Roald

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hans styre gjorde som alle ventet: Styringsrenten ble holdt uendret på 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier Olsen i en pressemelding.

Norges Bank skriver videre:

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.»

Beslutningen ble offentliggjort klokken 10 torsdag formiddag. Rentemøtet denne gangen ble gjennomført uten pressekonferanse og nye prognoser for økonomien.

Satte opp renten i september

På forrige rentemøte 18. september ble renten satt opp med 0,25 prosentenheter, slik at renteøkningene siden september i fjor summerer seg til 1 prosentenhet. Styringsrenten er satt opp i takt med at utsiktene for norsk økonomi er blitt stadig bedre.

Nøkkelsetningen i Olsens budskap forrige gang var: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.»

Nesten ord for ord sier han i pressemeldingen torsdag det samme som han sa 18. september.

I den lange fremtidskurven for styringsrenten til 2022 går det an å lese ut en viss sannsynlighet for en ekstra renteøkning. Men mest sannsynlig kommer den ikke.

Les også

 1. Norges Bank setter opp renten. Skyver neste renteøkning inn i fremtiden.

 2. Ingen lysning for nordmenn i utlandet. Norges Bank spår svak krone til 2022.

 3. Ap mener Norges Bank «tar feil» i sin begrunnelse for renteheving

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rentemøte
 3. Norges Bank