Verdensøkonomien mister fart, og pessimismen brer seg

DAVOS (Aftenposten): Ikke siden finanskrisen har verdens næringslivsledere vært mer pessimistiske, viser en stor undersøkelse. Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer mot en ny nedtur i verdensøkonomien.

IMFs toppsjef Kristalina Georgieva ber landene være på vakt mot en ny økonomisk nedtur.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

Verdens toppledere ser mørke skyer på himmelen over sine bedrifter. På få år har optimismen falt som en stein. Ikke siden finanskrisens bunnår 2009 har forventningene til fremtiden vært dårligere.

Det viser en spørreundersøkelse konsulentselskapet PwC la frem på World Economic Forums Davos-møte mandag kveld. PwC har laget undersøkelsen i 23 år.

«Hovedgrunnen er økt usikkerhet knyttet til den økonomiske veksten i verden», skriver PwCs globale toppsjef Robert Moritz i en e-post til Aftenposten.

Les også

Iskaldt klima rundt årets Davos-møte

Dystert fra IMF

Også Det internasjonale pengefondet (IMF) er på plass i Davos.

IMF la mandag frem oppdaterte prognoser for verdensøkonomien til 2021. Konklusjon: Det vil gå litt bedre i år enn i fjor, men ikke særlig bra. Pengefondets toppsjef Kristalina Georgieva hadde en appell til verdens politikere.

– Vær klare til å handle hvis økonomien mister enda mer fart, sa hun på en pressekonferanse.

IMF spår at den økonomiske veksten i eurolandene i 2019 vil vise seg å bli den svakeste siden eurokrisen i 2013. Fondet spår at den vil ta seg litt opp i år, men at den fremdeles vil være historisk svak.

Dette vil norske eksportbedrifter merke.

Tyskland er Europas største økonomi og fikk en vekst på bare anslagsvis 0,5 prosent i fjor.

Soldater er på plass i Davos, til tross for at WEFs formål er å gjøre verden bedre.

USA bedre enn Europa

USA har gjennomgående hatt mye høyere vekst enn Europa siden finanskrisen. Slik fortsetter det også neste år, selv om USA-veksten blir lavere neste år enn i år.

Statistikken viser at ledigheten i USA er svært lav, selv om tallene er påvirket av at mange har gitt opp å få seg jobb. Dermed går de ut av arbeidsstyrken, og tallene ser penere ut.Optimismen faller

PwC-undersøkelsen blir gjort om høsten og kartlegger forventningen til det kommende året og til de tre kommende årene.

Fra 2017-undersøkelsen til 2020-undersøkelsen har andelen som svarer at de er «svært optimistiske» («very confident») for de tre kommende årene, sunket fra litt over halvparten til en tredjedel.

For året 2020 alene er andelen «svært optimistisk» enda lavere.

Begge andelene har ligget relativt stabile i årene etter finanskrisen. De to–tre siste årene til og med 2020 har det vært et sammenhengende fall i optimismen.Viser seg i faktiske tall

På grunnlag av optimisme-andelenes bevegelser lager PwC en prognose for veksten i verden.

Erfaringene viser ifølge PwC at den treffer rimelig bra.

For 2020 spår PwC en global vekst på 2,4 prosent. Det er vesentlig lavere enn IMFs ferske anslag på 3,3 prosent.

Budskapet fra lederne i næringslivet er at det går mot enda dårligere tider enn IMF spår.

Moritz skriver at store teknologiske endringer, handelskonflikter og regionale storpolitiske konflikter demper optimismen.

Ser ikke vendepunktet

En handelsavtale mellom Kina og USA er et lyspunkt for IMF. Det er dessuten mindre sjanse for brexit uten avtale.

IMF konkluderer med at det er «tegn til stabilisering», det vil si at den økonomiske veksten trolig ikke vil falle enda mer.

– Men det er ingen tegn til et vendepunkt. Det er ingen grunn til å si seg fornøyd, sa IMFs sjeføkonom Gita Gopinath på pressekonferansen.

Etterlyser grønne investeringer

I god Davos-ånd oppfordrer IMF land med handlingsrom på statsbudsjettet til å investere i utdanning og klimavennlig infrastruktur.

Økende ulikheter er et viktig tema i Davos og hos IMF. Pengefondet etterlyser en politikk som trekker flere inn i det økonomiske fellesskapet, og ber landene veve et sosialt sikkerhetsnett som favner de mest sårbare.

Til slutt ber IMF om et nytt internasjonalt skatteregime tilpasset den voksende digitale økonomien. Skatteomgåelse må begrenses, samtidig som man sikrere at «alle land får sin rettferdige del av skatteinntektene».

De mørkeste skyene

For 2020 er bekymringslisten i næringslivet toppet av «overregulering fra myndighetene», slik det var for 2019. Moritz skriver at dette er felles for næringsliv over hele verden.

Men usikkerhet om den økonomiske veksten har tatt et stort byks oppover fra 2019-listen til 2020-listen i PwCs undersøkelse.

Usikkerhet om vekst og etterspørsel reduserer viljen til å utvide, investere og ansette flere folk.

Nordiske ledere med mørkt verdenssyn

157 nordiske toppledere er enda mer pessimistiske på vegne av verdensøkonomien enn ledere i resten av verden.

Men samtidig er de nordiske mer optimistiske på vegne av sin egen bedrift enn resten av lederne.

Et paradoks?

– Ikke nødvendigvis. Det nordiske tillitssamfunnet er en styrke som skiller oss fra andre land. Det gjør at vi tar i bruk ny teknologi raskt, er produktive og har høy omstillingsevne, sier sjefen for PwCs virksomhet i Norge, Leif Arne Jensen.

I tillegg nevner han god kapitaltilgang som en styrke i Norden. Selskapene er lønnsomme og har høy egenkapital. Det styrker muligheten for å få lån i bankene.