Norske klimautslipp øker

Hovedårsaken er økte utslipp fra olje- og gassutvinning.

Utslippsøkningen har vært på over 80 prosent fra olje- og gassutvinning side 1990.
  • Tor Gunnar Tollaksen

Det siste året, fra 2014 til 2015, økte utslippene fra olje -og gassnæringen med 2,5 prosent. Fra 14,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter til 15,1 millioner tonn i 2015.

– Tallene viser at olje- og gassnæringen er den viktigste utslippsdriveren. Men det viser også at både miljøbevegelsen og regjeringen mislykkes i klimakampen og at AS Norge er helt ute av kontroll på dette feltet, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Utslippsøkning på 83,3 prosent fra olje- og gassutvinning

Siden 1990 har de norske utslippene av klimagasser økt med 4,2 prosent. Verst er utslippsøkningen fra olje- og gassutvinning. Her er det en økning på 83,3 prosent.

Dette viser de endelige tallene som Statistisk Sentralbyrå la fram tirsdag over de norske utslippene av klimagasser. Fra 2013 til 2014 økte utslippene fra olje- og gassnæringen med 6,1 prosent.

Norge har som mål å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Truls Gulowsen i Greenpeace mener at både miljøorganisasjoner og politikere mislykkes i klimakampen, så lenge norske utslipp fortsetter å øke.

– Tomme løfter

Gulowsen framhever at det ikke er noe land i verden som har snakket så mye om klimakamp som Norge har gjort siden midten av 1980-talelt. Likevel er Norge et av få land i Europa som fortsatt tillater seg å øke utslippene.

– Det er viktig å synliggjøre at målene ikke blir nådd. Her må det tas tak. Mindre forbruk, mindre transport og mindre aktivitet innen olje og gass er tiltak som vil virke. Dersom Tord Lien får det som han vil om tredje og fjerde konsesjonsrunde, er det en oppskrift på en videre økning i utslippene i olje- og gassektoren. Norge kan ikke dele ut nye oljefelt i en situasjon der store deler av de fossile ressursene må bli liggende i bakken, sier han.

Samtidig mener Gulowsen at så lenge utslippene øker og regjeringens ord blir tomme løfter, styrkes argumentasjonen for å gjennomføre tiltak som vil virke.

– For et eller annet sted må kuttene komme, understreker han.

Hildegunn T. Blindheim, klima- og miljødirektør.

– Mer olje og bedre klima

Klima- og miljødirektør Hildegunn T. Blindheim sier at den overordnede rammen om å redusere utslippene i kvotepliktig sektor, sammen med europeisk industri står fast.

Her er målet 43 prosent reduksjon fra 2005 til 2030. Blindheim framhever at dette gjelder uavhengig om utslippene på norsk sokkel går opp noen år.

Blindheim viser til at produksjon av olje og gass har i perioden fra 1990 til 2015 økt med over 70 prosent. Hovedårsaken til økte utslipp fra 2014 til 2015 gir hun til felt som er eldre og krever mer energi i produksjon.

– Når Tord Lien vil øke aktiviteten i olje- og gassnæringen, er det rom for det dersom utslippsmålene skal nås?

– Ja, selvfølgelig er det det. De utslippene som kommer på norsk sokkel må være innenfor det europeiske utslippstaket for industri uansett. Her er det heller ikke snakk om å øke produksjonen, men lete og finne olje og gass for å opprettholde og begrense nedgangen i produksjonen. Jo strammere kvotetaket blir i Europa, jo viktigere er det for industrien vår å finne tiltak som gir industrien mindre utslipp.

Vi forventer også en økning i CO₂-prisen når kvotetaket blir strammere. Industrien har satt ambisiøse mål om at den skal gjennomføre konkrete tiltak for å få ned utslippene per produsert enhet olje og gass.