IMF-prognose: 3,9 prosent vekst i verdensøkonomien i 2018–2019

Verdensøkonomien kommer til å vokse med 3,9 prosent i år og neste år, ifølge en fersk IMF-prognose. Men forverret handelskonflikt kan ødelegge, advarer fondet.

Christine Lagarde leder Det internasjonale pengefondet.

Verdensøkonomien ser ut til å få en solid vekst på 3,9 prosent både i 2018 og 2019, blant annet takket være raskere vekst i USA og Europa.

Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer at den globale handelen vokser med 5,1 prosent i år, noe som i så fall vil være den kraftigste veksttakten siden 2011.

Samtidig advarer IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld om at utsiktene for en eskalerende handelskonflikt truer med å undergrave tillit og føre til at den globale veksten svekkes for tidlig.

– En handelskrig vil ikke ha noen vinnere, sa Obstfeld på en pressekonferanse tirsdag.

Selv om striden mellom USA og Kina skulle bilegges uten omfattende og langvarige konsekvenser, kan usikkerhet omkring handelspolitikk generelt ha betydelige ringvirkninger, påpeker han.

– IMF tror ikke på handelskrig

USA har i vår økt tollen på aluminium og stål og dessuten varslet en lang rekke lignende tiltak overfor Kina, som har varslet at landet vil svare med samme mynt.

Men sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier den overveiende positive prognosen fra IMF tydelig viser at fondet ikke har lagt til grunn at handelskonflikten mellom USA og Kina kommer til å bli trappet opp.

– I IMFs hovedscenario ligger det ikke noen handelskrig. Da ville bildet sett helt annerledes ut. Det er helt opplagt at IMF ikke har sett for seg noen dramatisk økning i handelshindringer, sier han til NTB.

Resonnementet hviler på at verken Kina eller USA er tjent med handelskrig, understreker Bruce.

– Den største trusselen mot bildet IMF tegner, er at dette skal eskalere, at USA og Kina innfører toll på mer enn det man har truet med, og at andre land blir blandet inn og vil beskytte sin egen økonomi.

Kraftigst siden 2011

IMFs vekstprognoser for USA og Europa er oppjustert sammenlignet med forrige anslag i januar, men prognosen for verdensøkonomien er likevel uendret.

Ifølge IMF vil USAs økonomi vokse med 2,9 prosent i år, noe som er en mer optimistisk prognose enn den fondet la fram i januar, melder nyhetsbyrået AP. Forventningen om kraftig vekst i USA fram mot 2020 skyldes blant annet president Donald Trumps omfattende skattekutt.

Hvis IMF-prognosen for verdensøkonomien slår til, vil det bety den kraftigste veksten siden 2011. Det skyldes at alle verdens mektigste økonomier vokser på samme tid, noe som ikke har vært tilfelle det siste tiåret. Lave renter og økt global handel er to sentrale forklaringer.

Det er fremfor alt India og Kina som drar det globale vekstbildet i positiv retning, ifølge nyhetsbyrået AFP.

IMF forventer at Kinas økonomi kommer til å vokse med 6,6 prosent i år og 6,4 prosent neste år. For Indias del anslår fondet en vekst på 7,4 prosent i år og 7,8 prosent neste år.