Treg netthandel er best for miljøet

Treg netthandel er mest miljøvennlig. / Netthandel er mer miljøvennlig. Dersom du bor på landet.

Forskning viser at netthandel faktisk kan ha en positiv klimaeffekt — hvis alternativet er å hente varen selv.

Nettbutikkene er som regel både billigere, enklere og mer rikholdige enn det lokale kjøpesenteret. Flere nettbutikker tilbyr dessuten økologiske og miljøvennlige produkter. Men hva hjelper det, om pakken først må fly rundt halve jorden før den havner i postkassen din?

Mer effektiv levering

Salg av tjenester på nett går noe ned mens varesalget øker. Det betyr tøffere konkurranse for fysiske butikker. Briller, interiørartikler og mobiltelefoner er på toppen av netthandlelisten.

Forskere har funnet ut at netthandel likevel kan være et godt miljøalternativ. En analyse fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser nemlig at å handle en bestemt vare på nettet fører til utslipp av klimagasser tilsvarende omtrent 1,5 kg CO2. En gjennomsnittlig shoppingtur for den samme varen vil slippe ut mer enn 3 kg CO2-ekvivalenter. Grunnen er at transportfirmaene kan frakte varer langt mer energieffektivt enn privatpersoner.

— For å regne ut dette må man bruke kompliserte transportmodeller. Siden transportfirmaene alltid vil velge den mest kostnadseffektive ruten, vil de samtidig redusere utslippene. Derfor er det ikke usannsynlig at netthandel kan være mer klimavennlig, sier Ståle Navrud, professor i miljø- og ressursøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I en lignende undersøkelse fra Universitetet i Dalarna i Sverige, var den gjennomsnittlige distansen fra kunde til butikk nesten 5 mil, mens veien til nærmeste pakkeleveringssted var i underkant av 7 kilometer. Ved å bestille et elektronikkprodukt på nettet heller enn å dra til butikken, ble CO2-utslippene redusert med 84 prosent.

Dersom du bor på landet og må kjøre langt for å handle, kan det altså være mer miljøvennlig å kjøpe varen på nett. Men effekten forsvinner om du bor i byen og kan gå til butikken. Postens egen undersøkelseviser paradoksalt nok at de som handler mest på nett her i landet bor i byen.

Fraktes fra utlandet

Nordmenn bruker mest penger på netthandel pr. kunde i Europa. Ferske tall fra Virke viser at salg av tjenester på nett faller mens varesalget øker, sammenliknet med samme periode i fjor. Det betyr mer konkurranse med fysiske butikker, og det er briller, interiørartikler og mobiltelefoner som er på toppen av netthandlelisten. En tredjedel av kjøpene var fra utenlandske nettbutikker.

— Veldig mange av varene vi kjøper i butikken er uansett produsert langt unna og fraktet hit. Den dårlige miljøsamvittigheten man eventuelt bør ha, er om man velger et fraktalternativ for å få varen veldig raskt. Det kan resultere i et griste miljøavtrykk, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Han tror netthandel kan være positivt fordi innkjøpene planlegges bedre. Dermed kjøper vi kanskje mindre av det vi ikke trenger.

— Fordelen er at man enklere kan sammenlikne ulike produkter. Sjansen for spontanshopping er nok mindre enn på et kjøpesenter hvor man fort går innom flere butikker hvor man egentlig ikke skulle ha noe, sier Hermstad.

Ekspresslevering verst

MIT-rapporten viser ganske riktig at utålmodige netthandlere er dårlig for miljøet. Ekspresslevering var alternativet som ga aller høyest utslipp.

— Frakting av post mellom kontinenter skjer som regel med fly. Med skip vil det ta flere uker. Så om jeg for eksempel bestiller en bok fra Amazon som er fremme på noen dager, må jeg regne med at den er fløyet hit, sier Borgar Aamaas, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Gjennomsnittlig slipper fly ut fjorten ganger så mye CO2 pr. kilo gods sammenliknet med å frakte varene i en stor lastebil. Mens klimaeffekten ved å frakte varer med skip er nesten null.

Såkalt «life cycle analysis» (LCA) regner ikke bare med transport, men også andre utslippskilder som butikklokaler, lagring og emballasje. Innpakningen utgjorde for eksempel en brøkdel av klimautslippene når varen ble kjøpt over disk. Men sendt fra en nettbutikk var emballasjen den største klimautgiften.