Økonomi

6 grunner til at kvinner scorer dårligst på økonomikunnskaper

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB.
 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Stine Barstad
  Journalist
OPT_sx5443af_doc6ov34jxnga919mj1w11h_doc6ov3yzegswj3r88v11h-QzgDR3M6fd.jpg
szaf5704-gFgyVHIhkc.jpg
 • Det handler om interesse, sier forbruker-økonomene.

Annenhver norske kvinne klarte ikke å svare på dette økonomispørsmålet, skrev Aftenposten. Saken omhandlet en undersøkelse fra Agderforskning som viste at kvinner kan langt mindre økonomi enn menn.

Saken er mest lest på ap.no siste døgn, og har nå 130.000 visninger.

Er det virkelig slik at kvinner har mindre kunnskap om personlig økonomi enn menn, og hva er i såfall årsaken. Vi spurte økonomene -og sjekket hva forskningen sier om dette.

1. Lite fokus i skolen

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Forbrukerøkonom i DnB, Silje Sandmæl, tror en del av forklaringen ligger i at det er lite fokus på økonomi og særlig privatøkonomi i undervisningen på skolen.— Når vi lærer lite om spareuniverset og privatøkonomi på skolen, blir det slik at man må ha interesse og erfaring for å tilegne seg kunnskap, sier hun.

Hun etterlyser mer undervisning om disse temaene på skolen.

— Da ville man utjevnet disse forskjellene, mener hun.

2. Matte-selvtillit

Gutter og jenter skårer ganske likt i PISA-undersøkelser på mattekunnskaper. Men en undersøkelse fra forskningsinstituttet NOVA viser at norske jenter har langt mindre tiltro til egne mattekunnskaper, til tross for at resultatene er noenlunde like.

Aftenposten har intervjuet flere rektorer om årsakene, og de peker også på at jentenes selvtillitt -eller mangel på selvtillit og selvsikkerhet -kan forklare noe av årsakene.

— Menn har en tendens til å være skråsikre, også på ting de burde være usikre på. Mens kvinner tar forbehold når de er usikre, kanskje også selv om de sikre. Jeg tror en del av dette kan forklares med tillært rolleatferd, sier Helge Ledaal, rektor på Sandnes videregående skole.

Han får støtte av rektorkollega Odd Henning Johannessen på Haugaland videregående skole i Haugesund:

— Mitt generelle inntrykk er at menn skyter oftere fra hofta. Kvinner er mer nøye, og vil være helt sikre før de svarer, sier han.

3. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre

Undersøkelser DNB og Nordea har gjennomført, viser at menn i større grad enn kvinner tar beslutninger om de tyngre budsjettpostene i privatøkonomien.

Forbrukerøkonom Elin Retian i Nordea

— Menn svarte i langt større grad enn kvinner at de betalte mest av de tyngre postene i budsjettet, som lån, bil og forsikring, mens kvinner betalte mer av de lettere postene. Når man overlater en god del av disse postene, mister man også en del av kunnskapen og rutinen som treng, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.Undersøkelsene til DnB bekrefter bildet: De fleste parene oppgir at de tar beslutningene i fellesskap, men mennene svarer i større grad enn kvinnene at de tar beslutninger om sparing og pengeplasseringer, forsikringer, lån og bil, mens flere kvinner svarer at de overlater disse beslutningene til ektefellen.

— Det er flott at dagens kvinner står for en større del av husholdningens inntekt, men vi kan bli flinkere på hvordan vi disponerer pengene våre. Der mannen i større grad bruker pengene sine på hus, hytte, bil, pensjon og ting som har verdi, prioriterer vi kvinner gjerne ferie, pyntegjenstander, oppussing og ting som blir borte. Det er lurt å stå på flere ben slik at man unngår en økonomisk smell hvis parforholdet skulle skjære seg, sier Sandmæl.

4.Manglende interesse

Forbrukerøkonomene er imidlertid samstemte om at dette trolig er hovedårsaken til at kvinner skårer dårligere enn menn på økonomiundersøkelsen:

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

— Det handler om interesse, ikke om kvinner er kapable eller ikke til å forstå økonomi, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 på telefon, mens han sitter i en taxi.- Jeg er for eksempel ikke interessert i bil og kan garantert mindre om bil enn den kvinnelige sjåføren jeg sitter på med nå, sier Gundersen.

Han påpeker at selv om menn ifølge forskningen har mer kunnskap om økonomi-begreper, viser statistikken at nesten dobbelt så mange menn har betalingsanmerkninger enn kvinner.

— Når det kommer til økonomi i praksis, er kvinner mer forsiktige enn menn, de tar færre sjanser og er mer nøkterne. Menn er derimot overrepresentert i inkassostatistikken, sier Gundersen.

Også Sandmæl mener mye av forklaringen ligger i interessen.

— Jeg har ikke tall for dette, men kan si av erfaring etter å ha jobbet i finansbransjen i 15 år at det er langt flere menn som leser økonomisidene i avisen, ser på økonominyhetene og generelt er opptatt av økonomi enn kvinner, sier hun.

5. Ulik økonomioppdragelse

Line Refvik, leder i Aksje Norge

Lene Refvik er daglig leder i AksjeNorge, som er oppdragsgiver bak den norske delen av OECD-undersøkelsen. Hun sier de har diskutert mye hva som kan være årsakene bak kjønnsforskjellene.-Vi har ingen klare svar, men vi lurer på en forklaring kan være at foreldre ikke diskuterer økonomi like mye med døtre som med sønner. Og om foreldre snakker om økonomi med dem på samme måte, spør Refvik.

Hun synes det er overraskende at det er de unge kvinnene (under 30 år), som kommer aller dårligst ut i undersøkelsen.

-Dette understreker behovet for mer undervisning i økonomi på videregående skole, slik at vi får utjevnet disse forskjellene, mener Refvik.

6. Statistikken som bekrefter bildet

 • Det private aksjemarkedet er i stor grad mannsdominert. I utgangen av 2015 var 242 196 av de private aksjonærene menn, mens 108 710 av de var kvinner. ( Tall fra AksjeNorge.)
 • I 2014 var gjennomsnittlig årslønn for kvinner i fulltidsjobb på 483.182 kroner, som utgjør 86,4, prosent av mannens lønnslipp.
 • Flere menn eier bolig. Det vil si at mange kvinner må starte fra bunn ved et samlivsbrudd, da bolig i dag er Norges beste sparegris. (Tall fra undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB)
  Se hvordan det gikk da studentene på BI fikk en regneoppgave om renter:

Les også

 1. Rektorer: Kvinner er mindre interessert i økonomi enn menn