Økonomi

Statkraft tapte 4 milliarder i Tyskland

Det europeiske kraftmarkedet er blitt et mareritt for Statkraft. Bare på tysk gasskraft og tyske aksjer tapte Statkraft 4 milliarder kroner i fjor.

4 milliarder har Statkraft tapt i Tyskland. Her kastet Kong Harald og daværende næringsminister Dag Terje Andersen glans over åpningen av Statkraft tyske gasskraftverk Knapsack i 2007.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Tapene står i kø for kraftprodusenten Statkrafts satsing i Tyskland.

I fjor skrev statseide Statkraft ned verdien av sine gasskraftinvesteringer der med drøyt 2 milliarder kroner. Det kommer på toppen av nedskrivinger på 1 milliard kroner på tysk gasskraft i 2011.

Dette er i sum en svært stor andel av den samlede investeringen i tysk gasskraft.

— Dette er en konsekvens av utviklingen i det europeiske kraftmarkedet. Prisene på kull og utslipp av klimagasser har falt. Kullkraftverkene kjører for fullt og mye ny fornybar energi har kommet inn i markedet. Dermed har de europeiske kraftprisene falt mye, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Han sier den nåværende verdien på investeringene i gasskraft er "betydelig" lavere enn kostnaden ved anskaffelsen.

— Derfor er verdiene nedskrevet, sier han.

Statkraft tok også en nedskriving på knapt 500 millioner kroner på en investering i India i siste kvartal i fjor.

Sammen med andre nedskrivinger endte Statkraft opp med å ta nedskrivinger på i alt 2,8 milliarder kroner i fjor.

Dette er investeringer som er nedjustert i verdi på grunn av redusert forventet lønnsomhet.

Statkraft er ett av Norges aller største selskaper, og er heleid av Staten. I regnskapet summerer bokførte verdier seg til 145 milliarder kroner ved utgangen av 2012.

Taper også på aksjer

Statkraft tok i tillegg i fjor også et tap på 2 milliarder kroner på aksjeposten i det tyske energiselskapet E.ON. Dette er ett av Europas aller største selskaper, uansett næring.

På tre år er verdien av E.ON-aksjen nedskrevet med knapt 10 milliarder kroner.

Rynning-Tønnesen mener likevel det lange engasjementet i E.ON har vært lønnsomt. Statkraft sitter med den aksjeposten som et resultat av kjøp og byttehandler med E.ON og det svenske kraftselskapet Sydkraft helt tilbake på 1990-tallet.

— Verdien av det som startet med kjøpet av andeler i Sydkraft har hatt en årlig avkasting rundt 10 prosent siden 1990-tallet, til tross for tapet vi har bokført for 2012, sier Rynning-Tønnesen.

Investerer i stor stil

Statkraft fikk for få år siden tilført 14 milliarder kroner i ny egenkapital fra næringsminister Trond Giske. Det ga grunnlag for å låne penger for deretter å lage investeringsplaner for 70-80 milliarder kroner for årene 2011-2015. Det aller meste skal skje i utlandet.

— Vi har besluttet investeringer for 70 prosent av dette. Men vi har lagt bort alle investeringsplaner for gasskraft, sier Rynning-Tønnesen.

Han sier det ikke er sikkert at planen om 70-80 milliarder kroner blir fullt ut gjennomført.

— Vi må vurdere dette i forhold til kredittratingen vår, sier han.

"Ratingen" er en økonomisk karakterbok, og bestemt av selskaper som er spesialister på sånt. Karakterboken påvirker renten Statkraft må betale for inne lån. Konsernsjefen avviser at den nåværende ratingen er i fare på grunn av tapene.

God avkastning

- Er det fortsatt fornuftig av staten å plassere milliarder av kroner i Statkrat?

— Ja. Avkastningen i Statkraft samlet sett har vært god. Våre investeringer i utlandet har i sum gitt en god avkastning. Samlet sett er jeg veldig fornøyd, sier Rynning-Tønnesen.

Han sier den samlede verdistigningen av Statkraft har vært over 10 prosent årlig de siste årene, selv med de nedskrivingene som er gjort.

Tjente på valuta i 2012

De store nedskrivingene gjorde at resultatet før skatt i fjerde kvartal 2012 ble negativt med minus 1 milliard kroner.

Men den underliggende driften går som en klokke, og er dominert av store innekter av norsk vannkraft. Norsk vannkraft er en diger pengemaskin.

Driftsresultatet ble 5,4 milliarder kroner i 2012, mot 6,3 milliarder kroner i 2011. Resultatet før skatt ble 8,8 milliarder kroner i fjor, mot 3,5 milliarder kroner i 2011.

Halvparten av resultatet i 2012 skyldes stor gevinst på valuta. Dessuten er tapene på ”andre finansposter” redusert fra 4,3 milliarder kroner i 2011 til tap på 1,8 milliarder kroner i fjor.

Dermed ender Statkraft opp med en kraftig forbedring i resultatet før skatt fra 2011 til 2012 – til tross for harde tider i Tyskland.