EU advarer mot å forby Uber og Airbnb

Å forby delingsøkonomitjenester bør kun brukes som en «siste utvei», sa EU-kommisjonen torsdag.

Bildelingstjenesten Uber har blitt svært populære de siste årene. Illustrasjonsfoto. Foto: REUTERS/Sergio Perez/Illustration/File Photo / NTB scanpix

Selskaper som Uber og Airbnb har møtt på en rekke utfordringer i europeiske land med tanke på lovverk og reguleringer. Mens bilskysselskapet Uber har møtt juridiske utfordringer og søksmål i flere land, har det blitt innført restriksjoner på leilighetstjenesten Airbnb i Tyskland og Belgia.

– Delingsøkonomien er en god mulighet for forbrukere, entreprenører og selskaper – forutsatt at man gjør det på riktig måte, sier Elzbieta Biwnkowska, EUs kommissær for indre marked, torsdag.

De eksisterende reguleringene og lovverkene kan by på usikkerhetsmomenter for selskaper og forbrukere, og kan hemme innovasjon og utvikling, advarte kommisjonen.

EU-kommisjonen kom med flere forslag om regulering når det gjelder delingsøkonomi, blant annet at absolutte forbud bør være en siste utvei.

Jubel hos Uber

Hos Uber i Norden mottas EU-kommisjonens rapport med begeistring:

– Over hele verden utarbeides det nå regulering for å sikre at partnersjåfører, passasjerer og byer kan nyte godt av utviklingen. I dag har EU-kommisjonen fastslått at EU-lovgivningen beskytter delingsøkonomien mot unødvendige restriksjoner, og oppfordrer europeiske stater til å vurdere de reguleringer som forhindrer utvikling av delingsøkonomien, sier Oliver Carra, talsperson for Uber i Norden, til Aftenposten.

Taxiforbundet: Ingen støtte til Ubers pirattaxivirksomhet

Norges Taxiforbund tar meldingen med knusende ro:

– Det er ingenting i kommisjonens retningslinjer som sier at lovverket for persontransport skal underlegges EU. Heller ingen pålegg eller oppfordring om total avregulering av feltet, eller aksept for Ubers krav om å bli definert som en egen kategori, med særregler i forhold til taxi, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland i en pressemelding.

– Det er beklagelig at så mange medier ukritisk framstiller denne saken som en støtte til Ubers pirattaxivirksomhet. Det er det ikke. Tvert imot tyder alt på at EU vil ha konkurranse på like vilkår, ikke en egen kategori for dem, slik Uber foreslår, sier Trevland.

Taxitrøbbel i Norge

I forrige uke åpnet EFTAs overvåkingsorgan ESA sak mot Norge fordi de mener norske reguleringer av drosjevirksomheten utgjør en begrensning på etableringsfriheten.

ESA-organet konkluderer med at norske regler om tilgang til drosjemarkedet, som krever forhåndsgodkjenning i form av en lisens, er i strid med EØS-avtalens artikkel 31.