Kraftig fall i oljeprisen

Prisen på nordsjøolje falt over 7 prosent fredag og havnet under 62 dollar fatet. Men det fulle bildet er mer nyansert – på lengre sikt ventes det prisoppgang.

Fra Valhall-feltet i Nordsjøen.
  • NTB

Den stadig forverrede handelskonflikten mellom USA og Kina, med påfølgende negative konsekvenser for verdenshandelen, bidrar til usikkerhet. Men analytikere mener bildet slett ikke er så svart-hvitt, skriver Financial Times.

– Problemet for oljeprisen er at den tynges av økonomiske bekymringer, forsterket av mer langsiktig frykt for vekst i amerikansk skiferolje og tvil om etterspørselen. Det er en kamp mellom stramheten i markedet nå og framtidig frykt for overforsyning, sier Amrita Sen i Energy Aspects.

Stramheten tilskrives amerikanske sanksjoner mot Iran og Venezuela, samtidig som OPEC har kuttet sin produksjon i et forsøk på å drive opp prisene.

Prisnedgang, og frykt for overforsyning, knyttes til at den amerikanske skiferoljeproduksjonen vokser raskt, og press fra USAs president Donald Trump på OPEC om å øke produksjonen for å holde prisnivået lavt.

Men Tamas Varga i oljemeklerselskapet PVM regner med at OPEC på neste måneds møte vil fortsette sin nåværende stramme linje.

OPEC produserer i dag litt over 30 millioner fat daglig. Etterspørselen etter olje fra OPEC-produsentene ligger på 31,2 millioner fat daglig. Varga mener uendret OPEC-produksjon ut året dermed vil bidra til reduserte oljelagre, som igjen kan bety at den nåværende nedgangen i oljeprisen er kortvarig.