SAS varsler storsalg og nye kutt

Selskapet tvinges til å gjennomføre nye kutt og selge unna deler for å sikre lån. SAS-aksjen stiger kraftig etter at nyheten ble lagt frem.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS skal spare enda mer og selge unna flere deler av selskapet.

Nye runder med nedbemanninger og slankere organisasjon som er mer konsentrert om å fly passasjerer fra et sted til et annet. Det kan bli utfallet når SAS nå skal gjøre nye, store endringer for å overleve. Selskapet tvinges til å gjennomføre endringene for å sikre seg nye lån fra kreditorene som de nå forhandler med.

SAS varsler i en børsmelding klokken 11 tirsdag formiddag at selskapet skal spare ytterligere tre milliarder svenske kroner (SEK) i form av nedskjæringer. I tillegg skal selskapet selge unna virksomhet som ikke er direkte i selskapets kjernevirksomhet.

— Resultateffekten av spareplanen beregnes til cirka tre milliarder svenske kroner. Planen omfatter også avhending (salg, red.anm.) av virksomhet utenfor kjernevirksomheten for å minske selskapets langsiktige avhengighet av tredjeparts finansiering fremover. Disse (avhendingene) beregnes til cirka tre milliarder SEK, skriver selskapet i meldingen.

Selge Widerøe og Eurobonus?

Analytiker Kenneth Sivertsen i Arctic Securities tror de nye spare- og salgsplanene til SAS gjør et salg av Widerøe mer sannsynlig.

— Ja, Widerøe har ikke vært innen kjernevirksomheten, så slik tolker jeg det, ja. SAS skal selge deler av virksomheten som er utenfor kjerneområdene, det kan for eksempel være bakkeaktiviteten, Eurobonus og Widerøe, sier Sivertsen til Aftenposten.no.

Han forteller at SAS hadde en underdekning på rundt 11 milliarder kroner på pensjon ved utgangen av 2011.

— Hvis de selger unna Widerøe, eller andre deler av virksomheten, vil en del av disse pensjonsforpliktelsene forsvinne, sier Sivertsen.

Han oppsummerer situasjonen for de ansatte slik:

- Skal de jobbe videre i SAS må de godta store kutt fremover.

Andre har solgt bonusprogram

Både Eurobonus-programmet, som har en anslått verdi på 2 milliarder svenske kroner, og SAS Ground Services (tar seg av blant annet bagasjehåndtering) har også tidligere vært nevnt som salgbare deler av selskapet. Ansatte i Widerøe har signalisert at de kan være interessert i å kjøpe ut denne delen av flykonsernet.

Air Canada har siden 2005 solgt seg helt ut av sitt eget bonusprogram. Bonusprogrammet ble først skilt ut og børsnotert i selskapet Aeroplan, før Air Canada solgte seg helt ut. Aeroplan eier ingen andre bonusprogrammer enn det som er knyttet til Air Canada, men er partner med mange andre, deriblant SAS og SAS-eide Blue1.

Forhandler om nye lån

SAS varsler samtidig at det vil legge frem et resultat før skatt på 568 millioner svenske kroner for tredje kvartal. Denne kvartalsrapporten kommer som planlagt 8. november.

— Som et resultat av gjennomføringen av (spareprogrammet) 4Excellence har SAS økt passasjerinntektene med 9 prosent og senke enhetskostnaden (CASK - drivstoff- og valutajustert) med 6 prosent i løpet av tredje kvartal 2012, skriver selskapet.

SAS forhandler for tiden med kreditorene om nye lån, og både salg og nedskjæringer skal være tema i disse forhandlingene.

— SAS er for tiden i forhandlinger om mulig forlengelse og størrelsen av disse kredittene. Den endelige utformingen av den overordnede planen for å håndtere selskapets kostnadsstruktur og gjennomføringen av avhendelsene (salgene, red.anm.) er en viktig del av forhandlingene, skriver SAS i meldingen.

Peker på bakkevirksomheten

Hans Erik Jacobsen, analytiker i First Securities, sier resultatet til SAS for tredje kvartal er noe bedre enn ventet.

— Innsatsen med å kutte bærer frukter. Vi ser at SAS nå skal gjennomføre ytterligere sparetiltak og selge unna virksomhet for å bedre den finansielle balansen, sier Jacobsen.

Han mener et salg av bakkevirksomheten er mest nærliggende.

— SAS trenger ikke bakkevirksomheten og kan kjøpe den tjenesten fra andre. Eurobonus har en betydelig verdi og er noe som kan selges, men jeg tror ikke det er det man tar først, sier han.

- Hva med Widerøe?

— Det tror jeg også sitter langt inne for SAS å selge, sier analytikeren.

Statlige garantier?

SAS-analytiker i Sydbank, Jacob Pedersen, sier til Ritzau Finans at han ikke finner de helt store nyhetene i denne meldingen, skriver Business.dk:

— Sett i lys av skriveriene som har vært i pressen, er det ikke de store nyheter rundt planene som er presentert. Det er nødvendige tiltak, tatt i betraktning at konkurrentene også har skjerpet sine planer, sier han.

Han mener det store spørsmålet er hvor regjeringene står:

— De ønsker nok ikke å skyte mer kapital inn, men de kan jo godt garantere for lån som holder SAS i videre drift, sier Pedersen, ifølge Business.dk.

Tapt ti milliarder

Eierne, hvor den danske, svenske og norske stat til sammen utgjør halvparten, har de siste tre årene spyttet inn rundt ti milliarder kroner i selskapet - like mye som selskapets samlede underskudd før skatt i omtrent samme periode. Men nå har regjeringene signalisert at selskapet må bevise at det kan tjene penger før mer frisk kapital skytes inn.

Flyselskapet har lenge vært i en presset finasiell situasjon. SAS har oppnådd overskudd bare to av de siste ti årene. Siden krisen slo til i 2008, har SAS tapt til sammen ti milliarder kroner før skatt, ifølge Jyllands-Posten.

Fra nyttår og frem til tirsdag morgen, før denne meldingen kom, var en fjerdedel av SAS' verdi på børs utradert.

Men det som høres ut som dårlig nytt for mange av de SAS-ansatte, tas godt imot i aksjemarkedet. SAS-aksjen stiger over 18 prosent på børsen i Stockholm etter at handelen ble åpnet igjen, ved 11.30-tiden.

SAS-aksjen stiger

Stockholm-børsen stanset tirsdag morgen all handel med SAS-aksjen, etter at det svirret mange rykter om selskapets finansielle situasjon. For å sikre at alle hadde tilgang til samme informasjon, krevde Børsen at SAS kom med en oppklarende melding.

SAS vil ikke gi noen ytterligere informasjon rundt hva som blir aktuelt å selge eller detaljene rundt den varslede finansieringsløsningen.

— Det har versert veldig mye rykter og ulike opplysninger, men det er ikke noe som vi har formidlet. Det som er viktig å huske på er at vi ikke har tatt noen beslutninger rundt disse spørsmålene og før vi har gjort det, kan vi ikke gi noen informasjon, sier selskapets informasjonssjef Elisabeth Manzi til svd.se.

Møter de ansatte

Hun vil ikke kommentere om detaljene som har kommet frem i mediene den siste tiden, om blant annet mulig salg av Eurobonusprogrammet, Widerøe og bakkeaktiviteten, er korrekte.

— Vi ønsker ikke å kommunisere om alle ulike alternativ, sier Manzi.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, opplyser til Aftenposten.no at deres tillitsvalgte er invitert til møte klokken ett for å bli briefet av SAS.

Parat organisererer cirka 600 kabinansatte, 300-400 piloter og flere hundre bakkeansatte i SAS-konsernet.

Jens Lippestad er leder forNorske SAS-piloters forening. Han ønsker foreløpig ikke å gi noen kommentar om det som er kommet ut i dag.

SAS-leder ber om konkurranse

Lederen for SAS Personalklubb, den største fagforeningen i SAS i Norge, ventet spent på nyhetene fra orienteringsmøtet SAS skulle ha med sine tillitsvalgte i København fra klokken 13 til 14.30.Han håper myndighetene er sitt ansvar bevisst, nå som SAS er i alvorlige problemer.

— Vi må aldri komme i en situasjon i Norge hvor det bare er ett flyselskap som dominerer innenlandsmarkedet. Det er dumt for deg og meg, for næringslivet og for alle om vi bare har ett flyselskap. Vi går ut fra at de som sitter med ansvaret sørger for at det vil være konkurrerende selskaper i Norge.

- Ser over hele virksomheten

Informasjonsdirektør Elisabeth Manzi sier til Aftenposten.no at selskapet hverken vil avholde pressekonferanse eller gi ytterligere kommentarer om planene i dag. SAS legger frem sine fullstendige kvartalsresultater 8. november.

— Og så gjenstår det fortsatt mange spørsmål. Vi kan ikke gi tidspunkt for når vi vil svare på disse spørsmålene heller. Mange beslutninger er fortsatt ikke tatt, sier hun.

- Dere varsler innsparinger på 3 milliarder svenske kroner. Vil det gi nye runder med nedbemanninger?

— Eksakt hvilke konsekvenser dette får, får vi komme tilbake til. Vi holder på å se over hele virksomheten.