Rentekutt på gang for bedriftenes skyld. Folk flest trenger det ikke.

Helsekrisen leder til økonomisk nedtur. I neste uke kan Norges Bank kutte renten. Men det kommer ikke til å fylle hoteller og flyseter.

Økonomer spår at sentralbanksjef Øystein Olsen kutter renten. Denne gangen kan det være mest til hjelp for bedriftene.

Torsdag 19. mars offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. Det vil skje under dramatiske omstendigheter i norsk og internasjonal økonomi.

Korona-viruset er i ferd med å stenge ned hele land og oljeprisen har sunket fra over 50 dollar pr. fat til rundt 35 dollar. Børsfallet verden rundt uttrykker forventninger om en bratt økonomisk nedtur.

Jobber, inntekter og økonomisk vekst er i fare. Statsminister Erna Solberg (H) har skissert strakstiltak for å hjelpe næringslivet.

Fem sjeføkonomer Aftenposten har vært i kontakt med er enstemmige: Norges Bank vil kutte i styringsrenten torsdag 19. mars.

Mange land kutter renten

Sjeføkonomene spår at kuttet torsdag i neste uke blir 0,25 eller 0,5 prosentenheter. Styringsrenten er nå 1,5 prosent.

Men det er rentekomiteen i Norges Bank som bestemmer. Den kan også fremskynde en beslutning om eventuelt rentekutt og vedta kutt i et ekstraordinært rentemøte.

Det gjorde USAs sentralbank tirsdag i forrige uke, og det gjorde den britiske sentralbanken onsdag. Begge kuttet styringsrenten 0,5 prosentenheter.

Island, Canada og Australia er også blant sentralbankene som har kuttet. De venter at koronaviruset får betydelige økonomiske konsekvenser.

Av de store sentralbankene gjenstår Japans sentralbank og Den europeiske sentralbanken (ESB). Hos dem er styringsrenten negativ og ytterligere kutt har trolig begrenset virkning på økonomien. Kruttet er brukt opp.

Det er møte i ESBs styre torsdag. Da er det ventet tiltak. ESB-sjefen Christine Lagarde uttalte 2. mars at banken var klare til «å sette i verk passende og målrettede tiltak» for å dempe risikoen fra koronaviruset.

En helsekrise

Finanskrisen 2008–2009 kom til Norge fra utlandet. Først kom den til uttrykk hos bankene, men spredte seg så til resten av økonomien. Oljeprisfallet fra 2014 fjernet jobber på Vestlandet.

Denne gangen dreier det seg om helsen. Økonomene Aftenposten har snakket med er enige om at dette ikke er en tradisjonell nedtur med sviktende etterspørsel.

Hva er vitsen med rentekutt når folk sitter hjemme for å redde seg unna smitten, slik myndighetene rår til? Vil de bevege seg ut hvis de får lavere rente?

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i meglerhuset Sparebank1 Markets tror ikke det.

– Rentekutt har ingen betydning for økonomien på kort sikt. Men det gir mange mer å rutte med, slik at vi kommer raskere i gang igjen når dette forhåpentlig er over, sier han.

Andreassen vurderer å reise i koronaisolat på fjellet.

Les også

Virusfrykten har slått ned for fullt i aksjemarkedene. Dette må du vite for å forstå hvorfor.

Rentekutt hjelper litt

Andre økonomer peker på at rentekutt uansett gir mer å rutte med for lånekundene. Dette vil virke positivt for et svekket næringsliv her og nå.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier Norge ikke primært trenger stimulert etterspørsel.

– Men situasjonen for norsk økonomi er alvorlig. Rentekutt vil hjelpe. Og faren for å fyre opp boligmarkedet unødig er liten, sier han.

Det gjør inntrykk på økonomene at sentralbankene i USA og Storbritannia har kuttet etter ekstraordinære rentemøter.

Rentekutt bidrar også til å holde kronekursen svak. Det er til glede for bedrifter som konkurrerer med utlendinger, men til bekymring for forbrukere som opplever høyere prisvekst på importerte varer og tjenester.

Bedriftene hardest rammet

Vanligvis står lånekundenes økonomi i sentrum når rentekutt blir diskutert. Når folk, bedrifter og organisasjoner avlyser eller holder betalingskortet i lommen, er det bedriftene som først blir rammet. Flyselskapet Norwegian og hotellene er de fremste eksemplene.

Økonomene er derfor mer opptatt av bedriftenes situasjon enn av lånekundenes. Sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset DNB Markets kaller styringsrenten et «generelt virkemiddel». Det virker svært bredt i økonomien.

– Renten bør brukes nå. Men i dagens situasjon kan andre tiltak rettet direkte mot bedriftene være mer effektive, sier hun.

Hun og andre ramser opp lettelser i bedriftenes kostnader ved permittering, utsatte skattebetaling og tiltak for å bedre muligheten til banklån for å komme gjennom en vanskelig periode.

Tirsdag varslet regjeringen at det kommer tiltak nettopp av denne typen, blant annet at staten skal ta mer av den økonomisk byrden ved permitteringer.

Les også

Regjeringen betaler tilbake gammel skatt og utsetter formuesskatten

Rentekutt hjelper næringslivet

Professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI peker på at Norge har mange selvstendig næringsdrivende.

– For bedrifter og næringsdrivende som mister kunder, vil et rentekutt hjelpe, sier hun.

Selvstendig næringsdrivende vil ikke ha mange av de sosiale ordningene lønnstagere har, for eksempel rett til sykepenger fra første dag. For norske lønnstagere vil reglene for offentlige ytelser under permittering, sykdom og ledighet være en betydelig sikring mot bortfall av inntekt.

I USA er det sosiale sikkerhetsnettet mye mindre utbygd. Derfor kan de økonomiske konsekvensene av en koronakrise ramme arbeidstagerne hardere. Dette kan ha motivert den amerikanske sentralbanken til kontant å kutte styringsrenten i forkant av den gryende økonomiske krisen.