Økonomi

Sharaf åpnet ny kjede i Lime-lokalene - skal ha underslått 950.000 kroner

Matkjedesjef Hadi Mohammad Sharaf har fått konkurskarantene. Oslo byfogdembete mener det er grunn til å tro at han har begått underslag av 950.000 kroner.

Kjedesjef Hadi Mohammed Sharaf i Happy Handel har fått konkurskarantene.
 • Lene Li Dragland

Aftenposten skrevi august at matkjeden Happy Handel åpner i flere av de gamle Lime-lokalene.

Nå, en måned senere, har daglig leder Hadi Mohammad Sharaf (25) fått konkurskarantene. Han har anket kjennelsen.

I løpet av kort tid har Sharaf vært involvert i to konkurser, og Oslo byfogdembete mener han er uskikket til å drive forretningsvirksomhet. Karantenen varer i to år.

Retten mistenker blant annet Sharaf har begått underslag av 950.000 kroner. Saken er politianmeldt.

Tok ut nesten 800.000 i kontanter

Det ble åpnet konkurs i Sharafs tidligere selskap, Zagros Food AS, i mai i år. Advokat Niels R. Kiær ble oppnevnt som bostyrer og fant flere kritikkverdige forhold som han meldte videre til retten.

— Vi mener det er uforsvarlig forretningsførsel. Vi har ikke sett at det er ført regnskap i Zagros Food. I tillegg har vi funnet ut at det er en rekke kontantuttak og belastninger på bankkontoen som ut i fra bankutskriften ser ut til å være av privat karakter, sier Kiær til Aftenposten.

Happy handel ville åpne i de gamle lokalene til Lime-kjeden. Her er historien om Hussain-brødrenes Lime-fall.

Retten sa seg enig, og Sharaf ble ilagt konkurskarantene 11. september. I kjennelsen kommer det frem at retten mistenker at Sharaf har begått en rekke straffbare handlinger:

 • En gjennomgang av selskapets kontoutskrifter viser 2181 bevegelser. Av disse fremstår cirka en tredel av privat karakter.
 • Rundt 630 ganger skal kontoen ha blitt belastet for innkjøp av mat, klokker, restaurantbesøk, dagligvarer, klær, elektroartikler og innkjøp på bensinstasjoner. De totale utgiftene er rundt 150.000 kroner.
 • Bankutskriften viser også 112 kontantuttak for 783.400 kroner fra september 2013 til i vår.
 • Det ble heller ikke ført regnskap for selskapet det siste året, ifølge regnskapsføreren. Bostyrer har heller ikke hatt muligheten til å vurdere regnskapstallene for 2013, fordi de ifølge Sharaf ble borte da selskapet flyttet til nye lokaler.
  Politiet skal nå etterforske saken videre. En konkurskarantene er ikke en form for straff, men et sivilrettslig beskyttelsestiltak. Sharaf risikerer streng straff dersom anmeldelsen ender i domfellelse.

- Vi har svar på alt

Til Aftenposten sier Sharaf at han har svart på alle spørsmål bobestyreren og retten har hatt.

— Det er jobben deres å gå gjennom konkursen, men vi er uenig i at det har skjedd noe galt. Denne saken er heller ikke ferdig, sier Sharaf.

Han anker kjennelsen fra Oslo Byfogdembete.

- Vi har bilag på alt vi har brukt på firmaet og alt det andre vi har brukt, og vi vil vise alt til retten. Jeg har studert hvert eneste spørsmål og svart på dem via min advokat, sier Sharaf videre.

I dag står han som eier av Zagros-Food AS (med bindestrek), selskapet som eier dagligvarekjeden Happy Handel. Konkursen i Zagros Food AS (uten bindestrek) får dermed ingen direkte konsekvenser for Happy-kjeden.

Hans far står som daglig leder og en annen slektning er oppført som styreleder.

— Jeg er klar over hva konkurskarantene er, men denne saken er fremdeles under behandling, sier han.

Advokat Kiær opplyser at konkurskarantenen ikke påvirker Sharafs eierposisjon i det nye selskapet.

Men Sharaf kan ikke stifte nye selskaper eller ha administrative roller.

En rekke lovbrudd

Sharaf hevder kontantuttakene har gått til å betale selskapets utgifter, men det har han ikke klart å dokumentere.

Han hevder også at flere ansatte har brukt bedriftskortet, men advokat Kiær påpeker at det kun er utstedt ett kort til kontoen og at det står i Sharafs navn.

Retten har grunn til å tro at Sharaf har begått underslag av tilsammen 934.434 kroner. Han har ikke innrapportert noe som lønn.

Retten mistenker også at Sharaf har brutt bokføringsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven.

Sharaf hadde en helt annen forklaring på hvorfor det gikk galt med det forrige selskapet:

Les også

Happy - ny matkjede i Lime-lokalene

Ikke helt Happy ennå

Allerede i starten av september kunne fagbladet Dagligvarehandelen melde at Happy-kjeden hadde startproblemer. Skiltene som var skrudd opp på butikkene på Galgeberg i Oslo var allerede tatt ned.

Kjøpmannen som var med i satsingen var også ute av kjeden.

Den andre butikken som skulle åpne omtrent samtidig, Grønland Matsenter i Oslo, har ifølge fagbladet fjernet plaktatene som varslet overgangen til Happy.

— Men det går bra med kjeden. Det er bare de to butikkene som det ikke ble noe av, sier Sharaf til Aftenposten.

Han forteller at de i dag har rundt 11 butikker knyttet til kjeden. Noen er under oppussing og har derfor ikke åpnet. Den neste som åpner er på Tøyen.

Skylder 6,5 millioner kroner

Advokat Kiær opplyser til Aftenposten at det har kommet inn 64 fordringer i boet for et samlet beløp på 6,5 millioner kroner. Av dette utgjør krav fra utleierne av selskapets to tidligere forretningslokaler 4,3 millioner.

- Slik det ser ut i dag vil ikke kreditorene få pengene sine, sier Kiær.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

Les også

 1. Nav vil granske Lime-ansattes legeerklæringer

 2. Lime-leverandøren har tapt 100 millioner kroner, men leverer fortsatt til tidligere butikker

Les mer om

 1. Økonomisk kriminalitet
 2. Næringsmiddelindustrien
 3. Dagligvarebransjen