Økonomi

Slik vil de endre bompenge-Norge

Regjeringen kutter antall bompengeselskap og åpner for bompengerabatt for bilistene.

afp000522253-g1o7RKEyTe.jpg
  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte i dag ny bompengereform som Regjeringen har varslet.

Målet har vært å redusere tallet på bompengeselskap kraftig, effektivisere drift og redusere finansieringskostnader.

— Vi har kommet frem til et godt kompromiss blant de partiene som har flertall. Vi vil gå vekk fra de rundt 60 bompengeselskapene som finnes i dag, og samle de i tre deler som legges regionalt, sier Solvik-Olsen.

Vil doble foreslått rabatt

Han mener de kan gi bilistene opptil 20 prosent rabatt på bompengebrikkene.

— Forrige regjering ville ha en rabatt på 10 prosent alle steder. Vi vil jobbe for at bompengerabatten som ligger i alle brikker blir økt, og jeg ser ikke bort ifra at vi kan doble den opp til 20 prosent, sier Solvik-Olsen.

I tillegg vil de innføre en rentekompensasjonsordning.

— Det vil si at staten skal ta mer av finansieringskostnaden, slik at når bilister betaler bompenger, skal de gå til selve veien, ikke til drift eller finansiering, sier han.

- Slippe å betale for administrasjon

Reformen er en del av regjeringens stortingsmelding «På rett vei – Reformer i veisektoren» som ble lagt frem i dag.

— Gevinsten skal komme ut til bilistene. De skal slippe å betale for administrasjons- og finansieringsordninger, og får en lavere takst, sier Solvik-Olsen.

Hvordan det vil slå ut for det enkelte bompengeprosjekt er for tidlig å si i følge samferdselsministeren.

Leder av Stortingets transportkomité, Linda Hofstad Helleland (H), tok i mot stortingsmeldingen.

— Jeg tror mange norske bilister kommer til å bli glade, både for det nye veiselskapet, privat-offentlig samarbeid og ikke minst lavere bompengebetaling. Jeg håper flere enn Krf og Venstre vil støtte oss, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil tenke seg om og se om det er mulig å få et robust flertall for den nye samferdselspolitikken dette legger opp til, sa Helleland.

Flere, ikke færre bomstasjoner med Frp

Selv om Frp fra tiden i opposisjon lovte et bompengefritt Norge hvis de kom i Regjering, viser tall fra i fjor at det ble åpnet flere nye bomstasjoner enn det ble lagt ned.

Se kart over bompengeprosjekter i Norge hos Statens Vegvesen.

Tirsdag denne uken lanserte Regjeringen et helt nytt veiselskap som skal bygge, drifte og vedlikeholde sju store veiprosjekter de neste 20 årene. Samarbeidspartiene legger til sammen 130 millioner kroner i potten og varsler også utvidelse av ordningen med offentlig-privat samarbeid (OPS).

Les også

  1. Åpner flere bomstasjoner enn han legger ned

  2. Nytt bom-opprør i Fremskrittspartiet

  3. Vi er villig til å betale langt mer i bompenger