Norsk sjømat ut til nettkunder i hele Kina

Beijing (Aftenposten): Norges sjømatråd har inngått en avtale som åpner for salg av norsk sjømat til nettkunder i 363 av Kinas byer.

JD Freshs direktør Cao Xin og Sigmund Bjørgo signerer avtalen mellom Sjømatrådet og JD-konsernet på ambassaden i Beijing. Bak fra venstre: JD Freshs styreformann Wang Xiaosong, visedirektør for JD-konsernet Jerome Ma og Norges ambassadør til Beijing, Svein O. Sæther. Foran til høyre: JD-maskoten Joy.
  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

Avtalen ble onsdag signert av Sjømatrådets Fiskeriutsending Sigmund Bjørgo og Cao Xin, direktør for forretningsområdet ferskmat i det dominerende kinesiske netthandelselskapet JD. com. (Se faktaramme 1)

Signeringen foregikk på den norske ambassaden i Beijing, i nærvær av Norges ambassadør Svein O. Sæther og representanter for toppledelsen i JD.com, samt representanter for kinesisk og norsk sjømatnæring.

Det dreier seg om en MOU (Memorandum of Understanding), som ikke er en bindende avtale om at det kinesiske selskapet nå skal begynne å kjøpe fra produsenter i Norge. Men Bjørgo er ikke i tvil om signeringen gir store muligheter for norske eksportører:

– Denne MOU’en kan bare inngås på grunn av normaliseringen av det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina. (Se faktaramme 2).

Kina og Norge venner igjen

– Det handler om samarbeid for å få flere norske sjømatprodukter tilgjengelig på netthandel i Kina, samt samarbeid om markedsføring av norsk sjømat på JD.coms plattformer. At denne nettgiganten har en sterk interesse av å selge norsk sjømat i det kinesiske markedet, viser hvor solid posisjon våre produkter har i Kina, sier Bjørgo.

Håper på rask laks-normalisering

Ikke minst har Norges sjømatråd forventninger til salg i verdens mest folkerike land dersom markedsadgangen for norsk laks snart blir normalisert, slik man fra norsk side tror vil skje i løpet av 2017.

Sandberg: «Temmelig sikker» på lakseavtale

Sjømatrådet mener det kinesiske laksemarkedet kan vokse til 240 000 tonn i 2025, og at Norges markedsandel på laks ved en full normalisering av markedsadgangen vil være 65 %.

– Kinesiske forbrukere ønsker i økende grad å kjøpe norsk sjømat, som blir ansett som trygg og av høy kvalitet. Markedet for nettsalg av ferskvare i Kina er fortsatt ungt, men prognoser tyder på eksplosiv vekst i årene som kommer, skriver JD.com i en e-post til Aftenposten.

JD.com-konsernets visedirektør Jerome Ma ser frem til å selge «verdens beste sjømat».

Konsernets visedirektør Jerome Ma talte før signeringen av avtale om det gode forhold mellom Folkerepublikken Kina og Norge:

– Når problemer har oppstått mellom oss, har vi klart å løse dem og se fremover. Nå ser JD.com frem til å selge verdens beste sjømatprodukter, til beste for kinesiske forbrukeres helse. Og til beste for forholdet mellom Norge og Kina.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no