Økonomi

KrF: Vi er skeptiske til å outsource politisk makt

Deler av Regjeringens forslag om å inngå omstridte investoravtaler, møter motbør fra samarbeidspartiet KrF. - Dette er ikke noe som klinger godt i mine ører, sier KrFs næringspolitiske talskvinne.

KrFs næringspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, er skeptisk til å outsource politisk makt fra folkevalgte organer.
  • Kenneth Lia Solberg

Regjeringen ønsker at Norge skalinngå investeringsavtaler som kan gjøre det mulig for multinasjonale selskaper å saksøke Norge for milliardbeløp i internasjonale domstoler. I forrige regjeringsperiode, fremmet De rødgrønne et lignende forslag, som ble forkastet etter å ha møtt mye motbør.

I det nye høringsforslaget vil Regjeringen gjøre det enda enklere for selskapene å gå til søksmål internasjonalt, ved at de ikke vil trenge å fremme saken for nasjonale domstoler først, men kan ta søksmålet direkte for internasjonale tvistedomstoler.

— Dette er ikke noe som klinger godt i mine ører. KrFs grunnholdning er at vi er skeptiske til å outsource politisk makt, sier næringspolitisk talskvinne i KrF, Line Henriette Hjemdal til Aftenposten.

Hun understreker at KrF ikke har inntatt noe endelig standpunkt til forslaget.

— Vi skal lese høringsinnspillet nøye, men vi er nok skeptiske til å gå for en blåkopi av akkurat denne delen av avtalen.

- Spørsmålet er om outsourcing av makt er lurt

Hjemland påpeker at bilaterale investeringsavtaler kan bidra til å minske risikoen for norske selskaper som investerer i utviklingsland, men mener samtidig at slike avtaler kan være problematiske.

- Spørsmålet er om outsourcing av makt fra politiske og folkevalgte organer er lurt. Denne saken kan ha elementer av det, sier hun.

- Det er noen viktige avveininger som må tas her, som dreier seg om hvorvidt multinasjonale selskaper skal få større innflytelse, noe som da vil frata staten nasjonal politisk styring. Dette skal KrF gå inn i, men nå skal vi først ta høringen, så vil vi komme tilbake til dette.

Navarsete ber om utsatt høringsfrist

I et nytt brev sendt til næringsminister Monica Mæland mandag formiddag, ber utenriks- og forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, om at høringsfristen for Regjeringens forslag til modell for bilaterale investeringsavtalerutsettes.

Bakgrunn:

Les også

Regjeringen vil innføre kontroversielle investoravtaler

«Undertegnede viser til artikkel i Aftenposten mandag 27.07.2015 om modellen for investeringsavtaler som Nærings— og fiskeridepartementet har lagt ut for høring med frist 13. august 2015. Av artikkelen går det frem at sivile organisasjoner som Norsk Folkehjelp opplever det svært krevende å gi høringssvar innen tidsfristen, da det meste av høringsperioden er lagt til sommermånedene. Norsk Folkehjelp tar her til orde for at høringsfristen bør utsettes.»

I sitt brev til næringsministeren peker Navarsete på at modellen for investeringsavtaler etter planen ikke skal opp til behandling i Stortinget.

«Når modellen for investeringsavtaler dermed ikke blir behandlet i Stortinget, noe som ville gitt grunnlag for en bred offentlig debatt, er det desto mer avgjørende at alle interesser i løpet av høringsperioden får reell mulighet til å gi grundige tilbakemeldinger til regjeringens modell for investeringsavtaler,» skriver hun.

Mæland: Forbauset over Arbeiderpartiet

Næringsminister Monica Mæland (H) er forbløffet over motstanden Regjeringens forslag møter fra blant andre Arbeiderpartiet.

Les også:

Les også

Arbeiderpartiet: – Norge gir fra seg kontroll til andre

— Sps standpunkt er vel kjent, men jeg hadde trodd at Ap var opptatt av å gi norske bedrifter og næringsinteresser bedre beskyttelse, sier hun.

— Jeg oppfattet det slik at den forrige Regjeringen jobbet for dette, men at de på grunn av Sps motstand skrotet forslaget.

Næringsministeren peker på at EU har inngått 1400 bilaterale investeringsavtaler, og mener norsk næringsliv får svekkede konkurransebetingelser uten tilsvarende beskyttelse.

- Det betyr det at norsk næringsliv må konkurrere med selskaper som har beskyttelse, mens vi ikke har det samme. Dette handler om å beskytte norske interesser.

Mæland tar Navarsetes brev om utsatt høringsfrist til etterretning, og lover å komme tilbake med svar.

- Vanlig arbeidsdeling

Regjeringens forslag vil etter planen ikke bli behandlet i Stortinget, noe som gjør at Stortinget først og fremst kun kan bestemme om hver enkelt investeringsavtale skal ratifiseres, basert på den modellen regjeringen allerede har utarbeidet.

Ministeren mener dette er uproblematisk.

— Dette er en kjent arbeidsdeling mellom regjering og storting som har fungert gjennom mange år.

- Slike avtaler flytter ikke makt til selskaper, men gir mulighet for to land til å bli enige om felles tvisteløsning. Demokratiske land gjør dette med åpne øyne. Det er ingen som påtvinges denne typen avtaler - tvert imot, sier hun.

Når det gjelder forslaget om at selskapene skal kunne gå direkte til internasjonale tvistedomstoler uten å gå via det nasjonale rettsystemet først, sier hun følgende:

- Dette er rett og slett fordi det er er effektivt og gir større beskyttelse for selskapene.

Mæland viser til at Regjeringens forslag også innebærer såkalt nedkjølingstid - altså en obligatorisk karanteneperiode hvor partene skal forsøke å forhandle seg frem til en løsning før søksmålet eventuelt taes til en internasjonal tvistedomstol.

NHO: - Norske bedrifter har dårligere vilkår enn sine konkurenter

— På generelt grunnlag er dette noe vi har vært opptatt av å få på plass veldig lenge, både overfor denne og den forrige regjeringen. Norske bedrifter har dårligere vilkår enn sine konkurrenter i utlandet, sier Petter Haas Brubakk, direktør innen næringslivspolitikk for NHO.

- Det er viktig med frihandelsavtaler generelt, men når det gjelder investeringer i andre land er det behov for ekstra beskyttelse. Investeringer er langsiktige av natur, og dreier seg ofte om store beløp, noe som gjør at man utsetter seg for større politisk risiko, sier han.

Brubakk mener regjeringens høringsforslag er godt, at det ivaretar norsk næringslivs ønske om sterkere beskyttelse av norske selskapers investeringer utenlands, og at det vil føre til økte norske investeringer i utviklingsland.

— Vi avgir vår høringsuttalelse før fristen går ut i midten av august, men i utgangspunktet er vi veldig positive.

- Det har vært noen tilfeller hvor selskaper har gått til søksmål for at land har innført strengere miljølovgivning og strengere røykelov. Hva tenker dere om denne typen søksmål?

— Jeg tenker ikke noe konkret om noen av disse søksmålene, men jeg tenker det er bra at man får denne anledningen til å prøve saken sin for en nøytral domstol hvis man mener seg utsatt for en urimelig behandling av landet man investerer i.

Les også

Ap-politiker: – Norge gir fra seg kontroll til andre