Toronto, Canada

— Ny teknologi har gjort verden mer urettferdig. Vi trenger en ny samfunnskontrakt før vi får en blodig revolusjon, advarer Don Tapscott (68), en av verdens fremste teknologiforskere.

Tapscott, som kommer til Norge for å delta på Aftenposten-konferansen Teknologi og fremtidens arbeidsmarked førstkommende onsdag, har skrevet 15 bøker om hvordan teknologisk nyvinning påvirker samfunnet vårt.

OPT_digital_doc6o3rtk949fbduq4oepa-QT5DmWyEfP.jpg

Han er medlem av World Economic Forum, og er hyppig brukt som rådgiver for bedrifter, organisasjoner og statsledere. Han ble i 2013 kåret til en av verdens mest innflytelsesrike tenkere på ledelsesfeltet.

A-ha-opplevelse

Nå er han bekymret.

— For to år siden fikk jeg en aha-opplevelse da jeg skulle lage en jubileumsutgave av boken The digital economy. Jeg tok for meg alle tingene jeg snakket om den gangen, i 1996, og sammenlignet med hvordan det hadde gått. Plutselig forsto jeg at jeg hadde en utopisk visjon om teknologien og at jeg undervurderte de samfunnsmessige kostnadene, sier kanadieren, som til daglig bor i Toronto men som reiser verden rundt og holder minst 80 foredrag i året.

Tapscott utdyper:

— Vi har sett stor økonomisk vekst i løpet av disse 20 årene. Vi har sett en fantastisk teknologisk utvikling. Men har vi sett mange nye arbeidsplasser? Nei, teknologien har drept flere jobber enn den har skapt. Har vi sett at ulikheten mellom fattig og rik er blitt større? Absolutt, sier 68-åringen.

Tapscott – en aktiv trotskist på 70-tallet – har fortsatt stor tro på at teknologi kan gjøre våre liv og samfunnet vårt bedre. Men da må vi bruke nyvinningene på riktig måte, sier han.

— Teknologien kommer ikke til å løse problemene våre. Vi trenger en ny samfunnskontrakt. Men vi kan benytte oss av teknologien for å finne de løsningene vi trenger, sier han.

En ny samfunnskontrakt, mener han, vil inkludere retten for alle mennesker til å ta del i den globale, digitale økonomien. For å oppnå det, må vi kvitte oss med mellomleddene som nå hindrer dem fra å delta.

En global økonomi der alle er med

Tapscott tror at digitale betalingsformer som Bitcoin vil skape store muligheter for å redusere de økonomiske ulikhetene i verden:

— Bitcoin er en del av den såkalte blockchain-teknologien, som er en form for offentlig distribuert database. Denne teknologien kan revolusjonere livet til svært mange mennesker. Tenk, for eksempel, om vi klarer å lage en plattform der alle med tilgang til en mobiltelefon kan ta del i den digitale økonomien. Det er flere milliarder mennesker her i verden som har telefon, men som ikke har en bankkonto. De har kanskje griser, men ingen sparegris. Med blockchain-teknologi kan de ta del i verdensøkonomien, sier Tapscott.

Og fortsetter: - Et annet eksempel er folk uten skikkelige landrettigheter. 70 prosent av verdens landeiere har svake kontrakter som gjør det lett for myndighetene å konfiskere eiendommen deres. Uten gode papirer blir det også vanskelig å ta opp lån. Dersom kontrakten er forankret i en blockchain, vil ikke korrupte myndigheter kunne konfiskere det du eier, sier 68-åringen.

Han mener at verden står midt oppe i en teknologisk omveltning som lett kan sammenlignes med den industrielle revolusjonen. Og en så dramatisk teknologisk utvikling, mener Tapscott, er nødt til å skape en helt ny samfunnsstruktur.

Onsdag kan du også møte Anne Felländer på Aftenposten-konferanse. Les mer om hennes ideer om delingsøkonmi og teknologi her:

Nasjonalstatens rolle

— Dette er aktuelt på flere nivåer. Vi må se på nasjonalstaten, for eksempel. Det er en struktur som ble skapt i kjølvannet av industrialderen. I dag har vi en global økonomi samtidig som vi ser hvordan lokale økonomier, for eksempel i storbyer, blir stadig viktigere. Det er klart det vil gjøre noe med nasjonalstatens betydning, sier canadieren.

Han mener også at Bretton Woods-systemet, som har gitt oss institusjoner som FN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, trenger en grundig revurdering.

— Vi kan ikke fortsette som i dag, der vi forsøker å tilpasse fremtidens teknologi inn i våre utdaterte modeller. Dette gjelder måten vi bygger opp selskaper på, måten vi utdanner barna våre på, måten vi forsøker å løse globale utfordringer. Vi er nødt til å tenke helt nytt. Ta selskaper, for eksempel. Hva om vi går over til en modell der store, globale selskaper kan ha millioner av eiere? Fremtiden handler om nettverk, om å rive ned forskjeller mellom folk, sier Tapscott.

Advarer mot blodig revolusjon

Han tror at Norge er i en gunstig posisjon for å omstille seg i tide.

— Dere har allerede begynt å tenke på disse tingene og diskuterer dem allerede i offentligheten. Det kan man ikke si om amerikanerne, for eksempel, der dette fortsatt er et ikke-tema for de fleste. Jeg tror også at statens betydelige rolle i Norge kan være en fordel, men kun dersom myndighetene går inn for å omstille seg til den digitale økonomien, sier han.

De unges fordel

- Hvordan kan man gjøre det i praksis?

-Jeg tror det første steget er å være nysgjerrig og forandringsvillig. Dette gjelder hvert eneste individ i samfunnet. Tidligere kunne man ta en universitetsutdannelse og tenke at man var ferdig utlært og sikret en plass i arbeidsmarkedet. Slik er det ikke lenger. Man må alltid søke ny lærdom, alltid prøve å henge med i utviklingen dersom man skal klare seg i fremtidens arbeidsmarked. Og der har dagens ungdom en klar fordel. De er digitale innfødte. Folk over 40 er digitale innvandrere som må lære seg både språk og kultur på en annen måte. For første gang i historien er det ungdommen som er den virkelige autoriteten innenfor et område som er essensielt for sivilisasjonens utvikling. Vi må lytte til dem, sier 68-åringen.

To veier å gå

Og han mener at det haster.

— Det er enormt mye som står på spill. Forretningseiere må slutte å tenke på kvartalsresultatene og heller begynne å se på felles, langsiktige mål. Akkurat nå skjer forandringene raskere enn vi rekker å tilpasse oss, sier han – og advarer:

- En ny samfunnskontrakt kan skje på én av to måter: Enten velger forretningseiere å samarbeide med sivilsamfunnet og myndighetene for å finne en ny måte å samarbeide på. Klarer de ikke det, vil makten deres bli fjernet fra dem i en revolusjon som kan bli så stor og så blodig at den kan true hele vår sivilisasjon, sier Don Tapscott.

Twitter: @ronneberg

Facebook.com/ronneberg