Økonomi

Telenor slanker toppen - fire av 12 er kvinner

Telenor velger å kutte ned toppledelsen med ni direktører. Etter endringen består konsernets ledelse av en gruppe på tolv personer.

  • NTB
  • Alf Ole Ask
    Journalist
Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor omorganiserer konsernledelsen kort tid etter han gjorde store endringer.

Selskapet opplyser at omorganiseringen gjøres for at Telenor skal bli et mer integrert globalt selskap og for at det skal kunne levere på sin digitale strategi. Endringene trer i kraft fra 1. mars.

Det vakte oppsikt da den da nytilsatte Telenor-sjef Sigve Brekke utvidet konsernledelsen,slik at den talte over 20 personer. Dette grepet ble møtt med kritikk, fordi Telenor-sjefen ikke klarte å skape en kjønnsmessig balanse.

I den nye konsernledelsen er fire av 12 kvinner.

Et hett tema

Etter det Aftenposten vet har også sammensetningen og organiseringen av konsernledelsen vært tema på de møtene som har funnet sted mellom selskapets styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke. Når det nå kommer en omorganisering av ledelsen kun kort tid etter at Brekke endret ledelsen sist, tolkes dette som at styret/styreleder har grepet inn.

  • Lurer du på hvorfor Telenor-sjef Brekke har vært i hardt vært: Her er seks grunner til det.

Det ble før jul kjent at styreleder Gunn Wærsted ønsket å fjerne Brekke som konsernsjef, men hun fikk ikke med seg styret på å gå videre med enne prosessen.

Konsernets operative enheter vil bli samlet i fire klynger – Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, Asia – fremvoksende markeder og Asia – modne markeder. Hver klynge vil bli ledet av en konserndirektør.

Den nye ledelsen

Dette er Telenors nye konsernledese:

Sigve Brekke, Konsernsjef. Jørgen C. Arentz Rostrup, Finansdirektør. Jon Erik Haug, HR-direktør
Wenche Agerup, konserndirektør med ansvar for Corporate Affairs. Jon Gravråk, konserndirektør med ansvar for Digital Businesses. Morten Karlsen Sørby, konserndirektør med ansvar for Transformasjon.
Sven Henning Kirkeng, konserndirektør med ansvar for Products and Customer Interaction. Ruza Sabanovic, konserndirektør med ansvar for Services and Operations.
Petter-Børre Furberg, konserndirektør med ansvar for Asia – fremvoksende markeder. Lars-Åke Norling, konserndirektør med ansvar for Asia – modne markeder.
Alexandra Reich, konserndirektør med ansvar for Sentral- og Øst-Europa. Berit Svendsen, konserndirektør med ansvar for Skandinavia.

Les mer om

  1. Telenor
  2. Digital
  3. Øst-Europa
  4. Gunn Wærsted
  5. Sigve Brekke