Økonomi

Anbefaler at 70-åringer mammografiscreenes

Færre kvinner dør av brystkreft hvis de screenes. Det gjelder også for eldre kvinner, mener WHOs internasjonele ekspertgruppe.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

I Norge tilbys kvinner mellom 50 og 69 år mammografiscreening hvert annet år. Hittil har ekspertgruppen til WHO ment at denne aldersgruppen en egnet målgruppe for mammografiprogrammer i velutviklede høyinntektsland, men nå mener de å ha tilstrekkelige beviser for at også eldre kvinner har nytte av mammografiscreening.

Norske kvinner tilbys mammografi etter at de er 50 år.

Innflytelsesrik ekspertgruppe

Verdens Helseorganisasjon (WHO) får råd om kreftforebygging og kreftbehandling fra International Agency for Research on Cancer (IARC), og om kort tid gir WHO ut en revidert utgave av sin håndbok om mammografiscreening og forebygging av brystkreft.

29 uavhengige eksperter fra 16 land utgjør IARCs ekspertpanel, og de har vurdert både positive og uheldige effekter ved ulike metoder for brystkreftscreening på nytt i 2014. Sist de gjorde det var i 2002.

Norge er representert i gruppen med Kreftregisterets Elisabete Weiderpass, Vessela Kristensen fra Oslo Universitetssykehus og Marit Solbjør fra NTNU. Leder for Mammografiprogrammet i Norge, Solveig Hofvind, har fungert som observatør igjennom hele prosessen.

IARCs Håndbok om brystkreftscreening står sentralt i internasjonal mammografi-sammenheng, men håndboken har altså ikke blitt oppdatert siden 2002.

– I lys av forbedrede behandlingsopplegg og ny kunnskap om screening er det viktig at vi oppdaterer håndboken nå, sier Elisabete Weiderpass, leder for forskningsavdelingen ved Kreftregisteret og medlem i ekspertgruppen i en pressemelding.

Elisabete Weiderpass, leder for forskningsavdelingen ved Kreftregisteret

New England Journal of Medicine publiserer nå oppsummering av resultatene i den reviderte håndboken. Fordelene overskygger ulempene

Ekspertenes evaluering av resultatene i rundt 40 ulike studier utført i Europa, Nord-Amerika og Australia, viser at kvinner på mellom 50 og 69 år som deltar i screeningprogrammer, har en brystkreftdødeligheten som er redusert med 40 prosent, sammenlignet med kvinner som ikke deltar.

Flere av studiene viser også betydelig nedgang i dødeligheten for de mellom 70 og 74.

Imidlertid mener ekspertgruppen at de har for begrenset kunnskap for å kunne si at noe sikkert om effekten av screening for kvinner som er yngre enn 50 år.

Ekspertgruppen har følgende konklusjoner om de negative effektene av screening:

 • Det er tilstrekkelige beviser for å si at mammografiscreening oppdager brystkreft som aldri ville blitt diagnostisert eller forårsaket skade dersom kvinnen ikke hadde blitt screenet, såkalt overdiagostikk.
 • Det er tilstrekkelige beviser for å si at et falskt positivt resultat gir kortvarig psykisk uro og engstelse.
 • Det er tilstrekkelige beviser for å si at det er en forhøyet risiko for strålingsrelatert brystkreft som følge av screeningen for kvinner over 50 år – men at denne risikoen er kraftig overskygget av den reduserte brystkreftdødeligheten.

-Grundig vurdering

– Når vi gjør en grundig vurdering av både fordelene og ulempene av mammografiscreening i gruppen 50 til 69 år, finner vi en netto nytte av screeningen, sier Elisabete Weiderpass.

– Den betydelige reduksjonen i brystkreftdødelighet vi registrerer i denne aldersgruppen overskygger effekten av overdiagnostisering og andre uønskede effekter, sier hun.

I Norge pågår det nå en evaluering av mammografi-programmet. Det fortsetter uavhengig av forskningen som publiseres i New England Journal of Medicine.

I flere land, også i Norge pågår det en debatt om effekten af ​​mammografiscreening.

Les også

 1. Kaci Kullmenn Five: - Glad jeg slipper motepoliti og terningkast

 2. Kronikk: Overdiagnostikk gjør oss sykere

 3. Kronikk: Livene vi ikke redder

 4. - Så fornøyd at jeg kjøpte musserende til kirurgen

Les mer om

 1. Jobb og karriere