Økonomi

Aps klimatalsmann skal doble industriens eksport på ti år. Samtidig skal norsk økonomi bli supereffektiv.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide skal skape grønn vekst, doble industrieksporten på ti år og gjøre ressursbruken tre ganger så effektiv på tyve år.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide og tre andre rødgrønne politikere har «representert seg selv som enkeltpersoner» og laget rapport om grønn økonomi.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Tankesmien Agenda legger tirsdag formiddag frem rapporten Grønn vekst for framtida. Det skjer på Stortinget.

Undertittelen er «En retningsgivende nærings- og industripolitikk for sentrum-venstre». Rapporten er laget av toppolitikere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG.

De tar til orde for fortsatt økonomisk vekst og særlig en sterk vekst i industrien. Men dette skal være grønn vekst. I rapporten står det blant annet:

 • «Vi skaper altså mer verdier, samtidig som vi bruker mindre ressurser.»
 • «For å opprettholde vår høye levestandard trenger vi fortsatt vekst og verdiskaping.»
 • «Det utvikles en nasjonal eksportstrategi med mål om å doble norsk eksport fra industrien utenfor petroleumsklyngen innen 10 år.»

Les også

 1. Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent

 2. Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, SV.

Partitopper som er enkeltpersoner

Fremtredende politikere i fire røde og grønne partier står bak rapporten.

Det er Arbeiderpartiets klimapolitiske talsmann Espen Barth Eide, SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, Senterpartiets næringspolitiske talsmann og leder av Stortingets næringskomité Geir Pollestad og MDGs vara til Stortinget Per Espens Stoknes.

Tankesmien Agenda har vært sekretariat. Det står i rapporten at de fire politikerne «har representert seg selv som enkeltpersoner».

Geir Pollestad, Senterpartiet, leder av Stortingets næringskomité.

Nei til nullvekst

Rapporten tar klart avstand fra nullvekst. Levestandarden skal sikres gjennom «fortsatt vekst og verdiskaping».

Men dette dreier seg ifølge rapporten om «grønn vekst». Det handler om «en absolutt begrensing av klima- og miljøskade, samtidig som økonomien fortsetter å vokse».

Dette skal skje ved å øke den såkalte «ressursproduktiviteten» med 5 prosent hvert år fra 2020 til 2040. Det betyr en tredobling på 20 år.

Ressursene skal brukes mer effektivt. Ifølge rapporten skal dette skje ved «smartere materialvalg, sirkulær anvendelse og nye forretningsmodeller».

Bedrifter som klarer mer enn fem prosent årlig «bør oppnå skattemessige fordeler». Rapporten er ikke konkret på hvordan dette skal skje.

Vara til Stortinget Per Espen Stoknes, MDG.

Skal få mer for mindre

Økt produktivitet er nøkkelen til økt levestandard pr. innbygger over tid. Den tradisjonelle definisjonen er økt produksjon pr. timeverk arbeidet.

I hele den utviklede verden har veksten i mange år vært historisk lav.

I Fastlands-Norge var veksten i produksjonen pr. time arbeidet rundt 3 prosent årlig i årene 1996–2005. I årene 2006–2014 falt den til bare 0,8 prosent, ifølge regjeringens produktivitetskommisjon.

Finansminister Siv Jensen nedsatte kommisjonen med eksperter for over fem år siden. Ledet av økonomiprofessor Jørn Rattsø leverte den hundrevis av sider om temaet i to utredninger i 2015 og 2016.

De fire politikerne skal øke veksten i produktiviteten til historisk høyder, men målt som «ressursproduktivitet». Dette er definert slik:

«Økt ressursproduktivitet innebærer en stadig mer effektiv bruk av innsatsfaktorene i en produksjon, som lavere utslipp av klimagasser, samtidig som verdiene vi skaper basert på innsatsfaktorene øker. Vi får med andre ord mer for mindre.»

Les også

Klimakonfliktene: Frykt, hastverk og et hardt debattklima kan føre til at vi tar dårlige beslutninger | Kristin Clemet

Ny næringspolitikk

Rapporten tar til orde for en ny næringspolitikk.

De fire politikerne mener at en «tilretteleggende næringspolitikk» der private har hovedansvaret for å løse samfunnsutfordringene, er «en feilslått og utdatert tilnærming».

Men de fire politikerne tar avstand fra å romantisere næringspolitikken i tidligere tiår. De skal ikke plukke ut «vinnere blant enkeltbedrifter eller teknologier», og det offentlige skal ikke gjøre noe som private kan gjøre like godt.

Derimot skal staten og lokale myndigheter «i større grad fungere som en entreprenør og drivkraft for grønn omstilling».

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Espen Barth Eide
 3. Tankesmien Agenda
 4. Omstilling
 5. Klimapolitikk