SAS har i det stille stiftet nytt flyselskap

Selskapet Airstar 4 AS skal drive med «transport- og reiserelatert virksomhet», melder SAS. – Svært oppsiktsvekkende, sier norsk pilotleder, som er kritisk til nysatsingen.

SAS varslet i fjor at det kunne bli aktuelt å omorganisere flyoperasjonen i selskapet.
  • Carl Alfred Dahl

Det var den svenske avisen Expressen som først omtalte saken.

SAS varslet i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten i desember at selskapets flåte av mellomstore fly må fornyes for å betjene de regionale rutene.

– Omtrent 20 prosent av vårt nettverk opereres med vår eksisterende mellomstore Airbus A319- og Boeing 737–700-maskiner. Å betjene slike ruter med fly av riktig størrelse er viktig både for bærekraft og finansielle perspektiver. Men disse flyene må erstattes i løpet av de neste årene, uttaler SAS-sjef Rickard Gustafson i kvartalsrapporten som ble presentert onsdag morgen.

Enighet med danske ansatte

Han legger til at tre forutsetninger må være på plass før han kan bestille nye fly:

  • Hver enhet i SAS-systemet må ha en enhetlig flåte for å minimere kostnader og kompleksitet. Dette henger sammen med at SAS har varslet at det vil gå helt bort fra Boeing, og rendyrke en Airbus-flåte.
  • SAS trenger også avtaler med besetningen som er skreddersydd for regionale flyoperasjoner i Skandinavia. En avtale skal nå være på plass med den danske fagforeningen FPU, og ansettelser skal gjøres lokalt «på skandinaviske vilkår».
  • Tredje forutsetning er muligheten for å kunne skaffe fly som har vist seg velegnet til slike operasjoner i Nord-Europa.


– Med dette på plass vil vi fortsette vår intensive innsats for å løse de andre forutsetningene, i tillegg til å fortsette å arbeide med alle våre fagforeninger for å forsikre at vi legger best mulig grunnlag for fremtiden, sier Gustafson i rapporten.

Nordmannen Eivind Bjurstrøm står i det danske selskapsregisteret oppført som direktør for det nye selskapet Airstar 4 AS.

Ifølge en svensk fagforening i SAS skal 24 fly legges inn i det nye selskapet, skriver Expressen.

SAS har foreløpig ikke besvart Aftenpostens spørsmål om det nyetablerte selskapet.

Les også

SAS regner med virustap på 200 millioner

Norsk pilotleder: Svært oppsiktsvekkende

Leder i SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, er svært kritisk til denne nyheten.

– Det har ligget i kortene at det er ting på gang. Men det er oppsiktsvekkende at SAS allerede nå tegner en avtale med FPU, sier Skogvang.

– Hvorfor er det oppsiktsvekkende?

– I første rekke fordi FPU, som er en liten fagforening med svært få medlemmer i SAS, har forhandlet frem en avtale på vegne av piloter som ennå ikke er ansatt i det nye selskapet. Det viser at de ikke har forstått sin rolle. Dette er i utgangspunktet våre jobber. At SAS nå gjør dette uten dialog med oss i forkant gjør det vanskelig å samarbeide fremover, sier Skogvang.

Han sier at heller ikke de svenske SAS-foreningene har vært i dialog med selskapet om dette, og at hans forening nå vil forsøke å få det til.

– Så får vi se hvor det ender. SAS føler behov for å tegne en helt ny avtale med ikke-piloter for et selskap som skal ha tilsvarende de flyene vi har i dag. Jeg har ingen grunn til å tro at dette er noen god avtale, sier Skogvang.

– Bare én fagforening tok kontakt med oss

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at Airstar 4 er en juridisk sovende enhet, det vil si uten nåværende aktivitet. Formalitetene skal være på plass ved eventuell etablering, men det er ennå ikke tatt noen beslutning med tanke på midsize-segmentet for rutene med mellomstore fly (90 til 140 seter).

– Da vi gikk ut med dette i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten var det bare én fagforening som tok kontakt med oss, og det var FPU i Danmark. De er spesialister på å organisere ansatte i regionalfly-segmentet. Vi har hatt en god dialog med dem, og fått på plass en avtale. Vi skal fortsatt ha en god dialog med de øvrige fagforeningene. Målet er å sikre et sterkt skandinavisk selskap med arbeidsplasser i Skandinavia med skandinaviske vilkår, sier Eckhoff, og presiserer at dette ikke vil ha særlig betydning for kundene.

– De vil fortsatt møte ett SAS, sier han.