Økonomi

Norsk atomlagring er i strid med internasjonale krav, mener Direktoratet for atomsikkerhet

Lagringen av norsk atomavfall bryter med internasjonale krav, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som mener det er akutt behov for nye lagre.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener lagringen av norsk atomavfall bryter med internasjonale krav. Avbildet er atomreaktoren på Kjeller, som ble stengt tidligere i år. Arkivfoto: Ola Vatn / NTB scanpix

  • NTB

Det skriver Teknisk Ukeblad.

17 tonn med atombrensel ligger lagret i Halden og på Kjeller utenfor Oslo. Reaktoren på Kjeller ble lagt ned tidligere i år, mens Halden-reaktoren stengte i fjor. De to hadde da vært i drift siden henholdsvis 1967 og 1958.

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier lagrene, fikk i januar i fjor et pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om å bygge nye lagre innen juni i år, men det har ennå ikke skjedd. DSA peker på at lagrene er gamle, og at de ble bygget i en tid med mindre strenge krav. Vanninntrengning og for lite lagringskapasitet er to av årsakene til at de etterlyser nye lagre.

– Dette betyr at sikkerhetsbarrierene ikke er intakte. Dette er bakgrunnen for at DSA har pålagt IFE å gjennomføre tiltak for å utbedre lagringsforholdene til brenselet og å etablere et nytt lager for brukt brensel i tråd med internasjonale anbefalinger og standarder, skriver seksjonssjef Solveig Dysvik i DSA i en e-post til TU.

IFE fikk frist til 15. august for å oppdatere DSA om fremtidsplanene for de nye lagrene, men ifølge instituttet var «et begrenset antall ansatte med kritisk kompetanse» årsaken til at fristen ikke kunne overholdes.

Instituttet har nå fått en ny frist til 20. september til å legge frem en oppdatert fremdriftsplan.

Les også

  1. Stenger atomreaktoren på Kjeller etter funn av omfattende korrosjonsskader

  2. I dette nabolaget ligger Norges farligste atomlager. Lagringsforholdene kan gi fare for gasseksplosjon og selvantenning.

Les mer om

  1. Lagring
  2. Atomenergi