Økonomi

Flytopper ber Solberg stanse flyskatten

Toppsjefene i SAS, Norwegian og Widerøe varsler rutekutt og prisøkning hvis den nye flyavgiften blir innført. De har sendt krisebrev til statsminister Erna Solberg i dag.

SAS, Norwegian og Wideerøe ber Erna Solberg droppe flyavgiften.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Bjørn Kjos i Norwegian, Rickard Gustafson i SAS og Stein Nilsen i Widerøe har i dag sendt et felles brev til statsminister Erna Solberg. I brevet ber de statsministeren om å bidra til at flyskatten på 88 kroner per billett fra 1. april ikke blir innført.

Avgiften er på 80 kroner pluss moms, og er en del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF, og skal ifølge forliket bety en inntekt til staten på 1 milliard kroner i året. De rutene som i dag opereres av Widerøe på anbud fra staten, rundt fire av ti av selskapets rutenett, er unntatt fra avgiften.

Flyselskapene: — Må sette i gang tiltak nå

Den nye avgiften kom overraskende på luftfarten, som har brukt tiden etterpå til å advare mot de følger avgiften kan få, både når det gjelder ruter og sysselsettingen. Den har også advart mot at avgiften kan ramme hardt de to private flyplassene på Østlandet, Trorp og Rygge som har stor andel lavpristrafikk.

LES OGSÅ:

Les også

Flere ruter kuttet på Torp, avgift kan stenge Rygge

I flytoppenes krisebrev, som også er undertegnet adm. dir. Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, legger de ikke skjul på hva konsekvensen vil bli hvis avgiften kommer:

Stein Nilsen i Widerøe (fra venstre), Bjørn Kjos i Norwegian og Rickard Gustafson i SAS med krisebrev til Erna Solberg.

— De samlede skadevirkningene blir store, og disse er heller ikke konsekvensvurdert slik normal forvaltningspraksis tilsier. Flyselskapene må sette i gang tiltak nå dersom det ikke kommer signaler om utsettelse. Widerøe, SAS og Norwegian utelukker ikke prisøkning og betydelig neddragning av kapasitet som konsekvens. De private flyplassene på Østlandet står i fare, står det i brevet.Flybransjen mener avgiften ikke vil gi noen miljøeffekt, men vil bety et dårligere flytilbud i Norge.

- Andre vil tjene på dette

Selskapene påpeker at det må være et paradoks at andre markeder til tjene på dette og få et bedre flytilbud. Flyselskapene har sagt at de vil flytte kapasitet fra Norge til andre markeder hvis avgiften blir innført.

Flyselskapene var tidlig ute med reaksjoner på flyavgiften:

Les også

Rutekutt hos SAS og Widerøe

— Flyskatten vil følgelig gi store negative utslag i flytilbudet i Norge, og bety en sterkt svekket transportstandard. Dette gjelder spesielt i distrikts-Norge der næringslivet allerede er i en krevende omstilling. De negative virkningene for næringslivet vil bli betydelige og det er de minste og mest sårbare distriktsrutene som blir hardest rammet. Flytransport er ofte det eneste tilbudet i disse områdene, heter det i brevet.

Statsministeren: - Underlig at avgiften ikke har klimaeffekt

Statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor sier til Aftenposten at regjeringssjefen ikke har lest brevet ennå, og derfor ikke kan kommentere innholdet nå.

— Men jeg hører at flyselskapene sier at avgiften ikke vil ha noen miljøeffekt, samtidig som selskapene selv sier at flytrafikken vi gå ned som følge av den samme avgiften. De må nesten bestemme seg for hva de mener, og kan ikke mene begge delene samtidig. Men svaret må vi få komme tilbake til når brevet er lest, sier Aanes.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare på spørsmål om flyavgiften i spørretimen i Stortinget onsdag. Hun sa at man må belage seg på at den kommer, er budskapet hennes.

– Hvis vi skal følge prinsippet om at forurenser betaler, da må vi være med på noen omlegginger. De tar vi blant annet på at flyreiser blir litt dyrere, sa statsministeren.

Les også

  1. Ikke en dråpe miljøvennlig drivstoff i flytankene

  2. Flybonus har ikke gitt høyere priser

  3. Svenskene vil gjøre Oslo til flyjumbo i Skandinavia