DNB-sjef Rune Bjerke vil Vippse hele banken

Onsdag: Kutter 600 stillinger. Torsdag: la frem sterke årsresultater.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke mener det er kundene selv som bestemmer hvordan fremtidens banktjenester skal være. Slik forsvarer han kutt på 600 stillinger.

Samtidig som DNB varsler nedbemanning av 600 ansatte, presenterer banken et årsresultat for 2015 på 24,7 milliarder kroner, en økning på 4,1 milliarder fra året før.

Torsdag la konsernsjef Rune Bjerke frem gode resultater for Norges største bank. I en samtale med Aftenposten forklarer Bjerke hvordan de skal vinne konkurransen fra stadig nye aktører.

  • Lurer du på hvorfor filialer legges ned? Disse grafene gir deg svaret.
    — Hvordan forsvarer du kraftig nedbemanning når banken leverer sterke resultater?

— Det er kundene som bestemmer hvordan bankene skal organisere seg. Kundene har i en vanvittig fart vist at de har sluttet å bruke de fysiske banklokalene. Det vi da må gjøre, er å tilpasse oss de endrede strømmene i kundeadferd. I 2013 hadde vi rundt 200.000 pålogginger i mobilbanken. Siste måneden av 2015 var det over 15 millioner pålogginger. Det er kundene selv som velger det, og det er kundene selv som velger hvordan de vil bruke oss fremover.

Onsdag varlset banken kutt:

Les også

DNB legger ned 59 filialer – 600 mister jobben

— Når kundenes brukeradferd har endret seg så kraftig, har bankene sovet i timen når kuttene blir så omfattende?

— Jeg ser vel heller at det i media diskuteres om vi burde gjort dette tidligere og med kraftigere lut. Vi forsøker å balansere det vi tror er kundebehov i dag og noen få år fremover. Det er lett å si at man skulle gjort mer før, men ingen kunne forutse hvor raskt fallet i manuelle tjenester i bankkontorene ville bli.

— Det jeg tror bankene verden over ser som en stor utfordring, er at det kommer nye selskaper med helt andre forretningsmodeller enn bankene inn og angriper deler av verdikjeden til bankene. Noen fokuserer på betalingssystemer for netthandel, andre tilbyr lån til privat- og bedriftskunder, og atter andre fokuserer på spesialiserte forsikringsprodukter. Mange av disse aktørene har aldri hatt en filial, ei heller blitt oppfattet som en bank. De utfordrer på en helt annen måte enn den tradisjonelle konkurransen mellom bankene.

Kampen foregår om pengene dine. Les mer om fremtiden for bankene:

Les også

Derfor vil bankbransjen bli snudd på hodet

— Hvordan vil dere møte konkurransen?

— Ved å tilby kundene enkelthet, som vist med Vipps-suksessen. Foreløpig omfatter dette bare person-til-person overføringer. Men det er ingen grunn til å tro at bedriftsmarkedet ikke ønsker den samme typen enkelhet. Vi vil ta Vipps-metodikken inn i alt vi driver med, slik at det vil gjennomsyre alt vårt arbeid med digitale produkter og tjenester i alle kundesegmenter. Utviklingen skjer nå så fort, og hvis man ligger bakpå i bruk av mye muligheter, blir man fort akterutseilt.

- Når stadig flere kunder gjør sine transaksjoner på egen hånd, hvordan skal DNB og andre banker sikre at de er relevante for kunder fremover?

— Det beste eksempelet er hvordan vi siden juni 2015 har fått 1,4 millioner nordmenn til å laste ned Vipps, og over halvparten av disse kommer fra andre banker. Nå gjelder det å være relevante ved å utvikle Vipps til nye områder.