Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger og to tidligere direktører i selskapet er frifunnet for anklager om grov korrupsjon. Selskapets tidligere juridiske direktør ble dømt.

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger ble frikjent for anklage om grov korrupsjon i Borgarting lagmansrett. På venstre side advokat Ellen Holager Andenæs og på høyre side advokat Jan Erik Teigum.

Juryen mener tidligere Yara- sjef Thorleif Enger må frikjennes for anklagene om grov korrupsjon i Libya og India.

Også to av de andre medtiltalte, Tor Holba og Daniel Clauw, må frikjennes, mener juryen. Bare selskapets tidligere juridiske direktør, Kendrick Wallace, kan ifølge juryen dømmes.

På spørsmålet om de fire tidligere Yara-toppene har gjort seg skyldig i grov korrupsjon, svarte juryen slik:

  • Yaras tidligere juridiske direktør Kenrick Wallace: Ja
  • Daniel Clauw: Nei
  • Thorleif Enger: Nei
  • Tor Holba: Nei

Fagdommerne er enige i juryens avgjørelse.

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger var tydelig glad og lettet over avgjørelsen, og poserte smilende på bilder med de to forsvarerne sine før han forlot Borgarting lagmannsrett uten å kommentere avgjørelsen.

– Nå feirer vi, så det er nok best å vente til uka, skriver Engers forsvarer, Ellen Holager Andenæs, på en sms til Aftenposten fredag formiddag.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning. Vi skjønner ikke bevisvurderingen, men må forholde oss til den, sier advokat Arild Dyngeland, som forsvarer Yaras tidligere direktør, Kendrick Wallace.

– Konstatert korrupsjon

– Nå har lagretten trukket sine konklusjoner. De er delvis annerledes enn det tingretten gjorde, og det respekterer vi selvsagt, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

– Her er det altså konstatert grov korrupsjon i Libya og India, og at den tidligere juridiske direktør er ansvarlig. Slik sett er forhåpentligvis denne avgjørelsen et signal utad til andre virksomheter som vil avskrekke fra å gjøre denne typen bestikkelser i fremtiden, la hun til.

– Skyldspørsmålet er endelig

– Økokrim mente at Thorleif Enger og de to andre tiltalte direktørene også hadde gjort seg skyldig i grov korrupsjon - hva tenker dere om at de nå frikjennes?

– Vi har en tingrettsavgjørelse som går i en retning, og vi har en lagrettsavgjørelse som går i en annen retning. Det må vi bare respektere. Det er en del av vårt straffesystem at den tiltalte har anledning til å få prøvet skyldspørsmålet i to instanser, sier Djupeland.

Hun sier Økokrim ikke kommer til å anke saken til Høyesterett over lovforståelse og saksbehandling.

– Nei, skyldspørsmålet er endelig, sier hun til NTB.

De fire tidligere Yara-toppene ble i tingretten i fjor sommer dømt til mellom to og tre års fengsel for i ulik grad å ha bidratt til at Yara betalte millionbestikkelser til sønner av høytstående tjenestemenn i Libya og India.

Thorleif Enger ble ilagt den strengeste straffen, på tre års fengsel. Både de fire tiltalte og Økokrim anket dommen fra tingretten, og ankesaken har gått for Borgarting lagmanssrett siden august i år.

Lagmannsretten frikjente altså Enger og to av de andre tiltalte på alle punkter.

– Glad for å bli trodd

– Holba er svært glad for å bli trodd, sier forsvarerne for tidligere Yara-direktør Tor Holba, Nadia Hall og Astri Aas-Hansen, etter frifinnelsen.

– Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie. Han er lettet over at det nå er satt punktum, og takker alle i Yara for den støtten de har gitt ham gjennom de 4,5 årene saken har pågått, sier forsvarerne.

De sier Holba er svært kritisk til Økokrims håndtering av saken. Holba har hele tiden fremholdt at det var han som bragte saken frem i lyset ved å varsle Thorleif Enger da han mottok et mistenkelig betalingskrav fra Libya.

– Han opplever anklagen mot ham som nok et eksempel på den enorme risiko som følger med en varsling. Han gikk fra å være Økokrims viktigste vitne, til selv å bli tiltalt. Holba har forståelse for at Politiets Fellesforbund fraråder sine medlemmer å varsle. Hans oppfordring til potensielle varslere er å snakke med advokat før en eventuell varsling, sier forsvarerne.

Lettet Clauw

– Daniel Clauw er lettet og reiser hjem til Frankrike, sier hans forsvarer Fredrik Berg.

– Det er klart at han synes det har vært forferdelig å måtte forholde seg til en slik prosess i Norge. Har pendlet fra hjemmet sitt til to lange rettssaker i Norge, og hele livet hans har vært satt på vent, sier Berg.

Dette er bakgrunnen for saken:

Historisk korrupsjonsbot

Thorleif Enger hadde vært pensjonert fra konsernsjefjobben i Yara i fire år da han i 2012 ble pågrepet og siktet for korrupsjon. Et drøyt år tidligere startet Yara egen granskning og varslet Økokrim etter at Dagens Næringsliv begynte å stille spørsmål om Yaras bruk av konsulenter i forbindelse med et forretningsprosjekt i Libya.

Påtalemyndighetens team i retten fredag: Fra venstre statsadvokat Helen Bærum Hansen, førstestatsadvokat Bård Thoresen og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Det ble starten på det som er omtalt som norgeshistoriens mest alvorlige korrupsjonssak. Yara vedtok i 2014 en foretaksbot på nesten 300 millioner kroner og innrømmet korrupsjon i Libya, India og Russland. Samtidig ble de fire tidligere Yara-toppene tiltalt i saken.

Tidligere konserndirektør Tor Holba var den eneste av de fire på tiltalebenken som fortsatt var ansatt i Yara da saken gikk for tingretten.

Etter dommen fikk han sparken fra selskapet, men ifølge forsvarer Nadia Christina Hall var Holba og Yara enige om å «utsette konsekvensene» av avskjedigelsen til det forelå en rettskraftig dom.

Skjulte millionbetaling

Spørsmålet som utløste saken, var om Yara hadde brukt mellommenn under forhandlinger om forretningssamarbeid i Libya fem år tidligere.

Under etterforskningen fant Økokrim ut at Yara hadde betalt 1,5 millioner dollar til sønnen til styreformannen i det statlige oljeselskapet som Yara forhandlet med. Denne styreformannen var også tidligere statsminister og fungerende oljeminister i landet.

Betalingen var godt skjult: Yara fikk en forretningspartner til å gjøre betalingen for seg, og betalte tilbake gjelden ved å betale overpris for flere båtlaster med råvarer.

Thorleif Enger og hans advokater Ellen Holager Andenæs Jan Erik Teigum utenfor Borgarting lagmansrett.

«Vanlige konsulentavtaler»

Tre av de fire Yara-toppene var også tiltalt for å ha betalt 1 million dollar i bestikkelser til sønnen til en høytstående byråkrat i det indiske gjødselsdepartementet. Avtalen kom på plass mens Yara forhandlet om et forretningssamarbeid med et delvis statseid gjødselsselskap.

Betalingen ble gjort til et selskap registrert på De britiske jomfruøyene, med konto i Hong Kong.

De fire tiltalte har i retten hevdet at de to som mottok millionutbetalingene var hyret inn som vanlige konsulenter. Alle, med unntak Yaras tidligere juridiske direktør, som inngikk avtalene på vegne av selskapet, har dessuten hevdet at de ikke kjente avtalen med den libyske ministersønnen før betalingen etter var gått.

Lagmannsretten kom fredag frem til at avtalene var korrupte, og mente tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace kunne dømmes for korrupsjon både i Libya og India.

Retten kom imidlertid frem til at de tre andre tiltalte måtte frifinnes.

Slik skulle de overbevise juryen: Her er de fem spørsmålene som Yara-toppene håpet kunne frifinne dem