Trump presser oljeprisen opp

Oljeprisen stiger til sitt høyeste siden november 2014 etter at Trump gjeninnførte sanksjoner mot Iran. NHO tror få norske bedrifter vil bli rammet av sanksjonene.

Tirsdag kveld gjeninnførte president Donald Trump sanksjoner mot Iran. Dermed kan atomavtalen sprekke.

Et fat nordsjøolje stiger onsdag på det asiatiske markedet med over 2 prosent til 76,75 dollar. Det er den høyeste prisen siden november 2014, ifølge Reuters.

– Kveldens store hendelse var at president Trump trakk USA fra avtalen som ble inngått med Iran i 2015. Det har økt risikoen for konflikt i Midtøsten og skapt usikkerhet rundt globale oljeforsyninger, sier investeringsanalytiker William O'Loughlin i det australske finanshuset Rivkin Securities.

USA går ut

Tirsdag kveld norsk tid trakk president Donald Trump USA ut av atomavtalen med Iran.

Konkret skjer det ved at en rekke amerikanske sanksjoner igjen vil tre i kraft overfor Iran. Amerikanske selskaper får ikke gjøre forretninger med Iran.

Men også selskaper i tredjeland som er involvert i handel med Iran kan bli rammet av de amerikanske sanksjonene.

Reaksjonen fra Iran kan bli at de ikke lenger vil stå ved sine forpliktelser til å stoppe sitt kjernefysiske program.

Import fra Iran er nesten ensbetydende med oljekjøp. Mindre tilførsel av olje til verdensmarkedet betyr høyere priser.

Lite norsk i Iran

Budskapet fra NHO er at norske bedrifter i liten grad vil bli direkte rammet av nye sanksjoner fra USA mot Iran.

– Norske selskaper har vært tilbakeholdne med å etablere seg i Iran etter at atomavtalen kom på plass i 2015. Det har hele tiden vært usikkerhet knyttet til avtalen, sier avdelingsdirektør Tore Myhre i internasjonal avdeling i NHO.

Har presset opp prisene

Forventningen og sannsynligheten for at Trump igjen vil tvinge Irans olje ut av markedet har lenge bidratt til å presse prisen oppover.

Siden februar har oljeprisen steget med rundt 10 dollar pr. fat.

– Forventningen om at avtalen blir sagt opp står trolig for 5–7 dollar av denne prisoppgangen, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i meglerhuset DNB Markets.

Kaoset i Venezuelas oljeproduksjonen står for resten av prisoppgangen.

I dagene før Trumps offentliggjøring tirsdag kveld norsk tid lå prisen på Nordsjø-olje litt over og rundt 75 dollar pr. fat.

Priseffekten tatt ut?

Kjus sier det er «utrolig vrient» å si om prisene vil stige videre når Trump nå faktisk gjeninnfører sanksjonene. Effekten kan allerede være tatt ut.

– Det vil uansett ta lang tid før ytterligere effekter vil vise seg. Det kan skje først i 2019 når Iran gradvis blir tvunget til å redusere sin eksport og dermed produksjon av olje, sier han.

Analytiker Bjarne Schieldrop i banken SEB er inne på noe av det samme.

– Under USAs sanksjonene fra 2012 så krevde amerikanerne at de som kjøpte olje fra Iran skulle redusere sin import med 20 prosent hver 180. dag, sier han.

Hvis dette ikke ble gjort, ville amerikanske sanksjoner ramme de involverte selskapene.

Schieldrop sier en slik reduksjon er «en sakte kvernende prosess» hvis den skjer på samme måten i denne runden. Han tror sanksjonene vil få «ganske liten effekt» på balansen i oljemarkedet i år, men noe mer neste år.

Ikke mer Iran-olje til Europa

Kjus tror land som Kina, India og andre fremvoksende økonomier vil fortsette å kjøpe olje fra Iran.

– Men Europa vil etter hvert falle bort som importør av olje fra Iran, sier han.

Dette vil trolig skje selv om Storbritannia, Tyskland og Frankrike velger å holde fast ved avtalen med Iran. Europeiske oljeimportører trenger tjenester fra finansnæringen for å få oljen fra Iran til Europa.

– Europeiske banker og forsikringsselskaper tar neppe sjansen på å bli stengt ute fra det amerikanske markedet. De vil derfor ikke yte tjenester til oljeimportørene og dermed blir importen til Europa rammet, sier Kjus.

Fremvoksende økonomier organiserer økonomien sin og importen på andre måter. De kan fortsette å kjøpe olje fra Iran.

Irans økonomi svekket

Irans økonomi er preget av svak økonomisk vekst, høy prisvekst, høy ledighet og svekket valutakurs. Avisen The Wall Street Journal rapporterer fra Iran om hundrevis av streiker og uroligheter.

Vreden retter seg mot både arbeidsgiverne og politikere. Folket ble lovd bedre tider etter atomavtalen med USA i 2015. Det har ikke slått til.

Svekket valuta gir sterk prisvekst

Irans valuta rial falt med minst 5,5 prosent mot dollar søndag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Parlamentet innkalte økonomiministeren og sentralbanksjefen til en lukket sesjon for å diskutere det akselererende fallet i valutakursen.

Siden midten av september i fjor har den iranske valutaen svekket seg med rundt 50 prosent mot dollar, ifølge Reuters. Det styrker konkurranseevne til iranske bedrifter, men betyr også at importen er blitt mye dyrere.