Nordea og DNB spår opptur med svak renteøkning

Storbankene Nordea og DNB er enige: Lavere boligbygging er ikke nok til å stoppe oppturen i norsk økonomi.

Boligbyggingen faller i takt med fallende boligpriser. Heldigvis overtar andre krefter for å dra norsk økonomi oppover.

Norske boligpriser kommer til å falle videre i år, men stige svakt igjen i 2019 og året etter, anslår meglerhuset DNB Markets i sin ferske prognose for norsk økonomi til 2021

Storbanken la onsdag frem sine oppdaterte makroanslag for norsk og internasjonal økonomi.

«Til tross for den negative impulsen fra fallende boliginvesteringer, ser den økonomiske veksten ut til å styrke seg ytterligere de neste to årene», heter det.

Nordea er Norges nest største bank og la også frem nye prognoser onsdag formiddag. Disse går til 2019.

Også Nordea tror boligprisene vil falle ytterligere, men langt nær nok til å true oppgangen i norsk økonomi, som banken mener har fått feste.

Falltakten avtar

DNB Markets forventer at boligprisene kommer til å falle videre gjennom 2018, men at falltakten kommer til å bli noe mindre enn de ni foregående månedene.

«Vi anslår en nedgang i boligprisene på totalt 5,9 prosent fra toppen. Det innebærer at den største delen av boligprisfallet er bak oss. Årsveksten i 2018 anslås til minus 3,5 prosent», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i sin vurdering.

At prisutviklingen vil snu de to neste årene, forklarer de med oppgang i den økonomiske aktiviteten, lavere ledighet og høyere inntektsvekst fremover.

«Fortsatt lave renter tilsier også at boligprisfallet i år blir moderat. De positive fundamentale faktorene gjør at vi venter svak oppgang i boligprisene i 2019 og 2020», skriver Aamdal og Fjære.

Oljenedturen over

Det store bildet DNB Markets tegner for norsk økonomi, er at oljenedturen er over og oljeinvesteringene på vei opp igjen.

Optimismen er tilbake i næringslivet, og investeringene i fastlandsindustrien er på vei opp.

«Også husholdningenes optimisme er stor, og reallønnsveksten ble positiv i fjor. Økt vekst styrker eksporten», skriver meglerhuset.

Arbeidsledigheten vil fortsette å falle til et nivå noe under det normale.

Optimisme i Nordea

Nordea er også optimistisk på vegne av norsk økonomi.

Veksten i både produksjon og sysselsetting er bredt basert, og selv i de oljetunge delene av næringslivet er det nå vekst, heter det i den nye utgaven av bankens makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook».

Kort oppsummert venter økonomene i Nordea god vekst i norsk økonomi i årene som kommer.

Flere i jobb og lavere arbeidsledighet gir fart til forbruket. Sterkere vekst og bedre utsikter løfter bedriftsinvesteringene. Den svake kronen gjør norske selskaper godt rustet til å dra nytte av det globale oppsvinget. Oljeselskapene planlegger i tillegg for økende investeringer i offshore.

– Arbeidsledigheten har falt mye det siste året og vil falle ytterligere fremover. Det tilsier økende konkurranse om arbeidskraften og økt inflasjonspress. Selv om kronen trolig vil styrke seg noe, ligger mye til rette for at vi får første renteøkning mot slutten av 2018, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Flere rentehevinger

Den ventede oppturen i norsk økonomi kommer til å bli ledsaget av en rekke rentehevinger fra Norges Bank, ifølge DNB Markets, som trekker frem to årsaker: Høyere kapasitetsutnyttelse i økonomien og renteoppgang internasjonalt.

Den første renteøkningen i Norge, fra dagens rekordlave styringsrente på 0,5 prosent til 0,75 prosent, vil komme i mars 2019. Deretter vil renten bli gradvis satt opp til et nivå på 1,75 prosent mot slutten av 2020.

«Det er så langt Norges Bank kommer med rentehevingene før nedturen i USA, og smitteeffektene til Norge og andre land, fører til at pengepolitikken på ny endres i ekspansiv retning», skriver meglerhuset.

Deretter er det duket for nye rentekutt:

«Vi venter at Norges Bank setter ned renten to ganger i 2021 og anslår dermed en styringsrente på 1,25 prosent ved utgangen av anslagsperioden», spår DNB Markets.