Energibyrået tror prisen på solkraft vil halveres på tre år

– Jeg vet ikke om noen andre varer, som melk eller øl, det skjer med, sier lederen for det internasjonale energibyrået.

Kina driver veksten i solenergi, og produserer seks av ti solcellepaneler. Dette, som installeres på en gård i Sør-Tyskland, er laget av norske REC.

Lederen for det internasjonale energibyrået IEA var aller mest opptatt av sol da han presenterte sine analyser for et kobbel av oljetopper, lobbyister og energipolitikere under Statoil og Olje- og energidepartementets høstkonferanse tirsdag formiddag.

– Prisen på solenergi er halvert de siste tre årene. Jeg vet ikke om noen andre varer, det være seg melk eller øl, som har fått halvert prisen på så kort tid. Og om tre år tror vi prisen vil være halvert igjen, sa IEA-leder Fatih Birol.

Det er Kina som er i førersetet, både når det gjelder bruk av solkraft, og produksjon av solcellepaneler. Kina produserer nå 6 av 10 solpaneler som brukes i verden.

– Veksten i solenergi kommer nå fordi det er billig, ikke av klimahensyn, sa Birol.

Ser fire store trender:

Han understreker at solenergi allerede nå er billigste energikilde i en rekke land.

Dette er en av fire, store omveltninger byrået fremhever i sin årlige rapport World Energy Outlook. Her er de tre andre:

  • USA vil bli den udiskutabelt viktigste aktøren i olje- og gassmarkedet, og vil gå fra å være en storimportør av olje og gass til å bli en stor eksportør.
  • Kina er den største motoren bak veksten i fornybar energi.
  • Verdens energisystem blir elektrisk

– Ikke noe barnespill

Energibyrået spår også kraftig vekst i vindkraft, særlig i bruken av vindmølleparker til havs. I 2030 vil vind være den viktigste strømkilden i Europa, ifølge byrået.

Den kraftige veksten i bruk av elektriske biler vil fortsette, noe som vil redusere oljeetterspørselen til personbiler. Likevel vil oljeetterspørselen fortsette å øke, blant annet fordi det fortsatt er få alternativer til diesel som drivstoff i trailere, sier Birol.

Så kom han med en klar beskjed til de som mener Norge bør kutte oljeproduksjonen for å møte klimamålene:

– Oljemarkedet er ikke noe barnespill. Verden kommer fortsatt til å trenge hver eneste dråpe olje, sa han.

Leder i miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, sier norske politikere vil få seg en farlig overraskelse om de fortsetter å basere norsk energipolitikk på IEAs analyser.

IEA har i årevis blitt kritisert for å undervurdere veksten i solenergi. Det gjør byrået i årets rapport også, ifølge Holm.

– Sol og vind vil vokse til det ikke er mer fossil energi igjen å konkurrere ut, og til fornybar energi har erstattet olje i store deler av transportsektoren, sier Holm til NTB.

Investerte 25 millioner dollar for å lære

Statoil investerte i høst i sitt første solenergiprosjekt. Sammen med norske Scatec Solar skal selskapet bygge og drifte et stort solkraftverk i Brasil. Statoil betalte Scatec 25 millioner dollar, og eier nå 40 prosent av prosjektet.

Ifølge Statoil-sjef Eldar Sætre gikk selskapet inn i sol i første omgang for å lære.

– Sol er en så stor faktor i energibildet nå at vi kan ikke ignorere det. Derfor har vi gått inn i et prosjekt for å se hvordan vi eventuelt kan jobbe videre med sol, sier han.

– Tror dere også at prisen på solkraft vil halveres igjen de neste tre årene?

– Vi har ikke så dype prognoser på sol, men vi ser at kostnadene har kommet ned dramatisk og vi tror de vil fortsette å falle. Vi hørte IEA snakke om en halvering, og det er noe vi også tror kan komme til å skje, sier Sætre.