Økonomi

Norske småbedrifter skaper flest millioner i hele Norden

Camilla Tepfers er partner i inFuture og jobber med fremtidsanalyser.

I Norge skaper hver ansatt i norske småbedrifter verdier for rundt 2,4 millioner kroner hver, mens tilsvarende tall for storbedriftene er 1,4 millioner kroner, viser en fersk undersøkelse.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Norske småbedrifters verdiskaping pr. ansatt er høyest i Norden.

Det viser en fersk rapport fra inFuture, som har sett på andelen verdiskaping fra små og store selskaper i forhold til hvor mange som jobber der.

– Det er riktig at mange oppstartsbedrifter ikke lykkes, men i Norge skaper de små oppstartsbedriftene dobbelt så mange arbeidsplasser som de taper, forteller Camilla Tepfers.

Hun er partner i inFuture og har 20 års erfaring som rådgiver, fagbokforfatter og innovasjonsdirektør.

Små selskaper, høy verdiskaping

På Næringslivsdagen, arrangert av Aftenposten og Forskningsrådet, legger hun frem inFuture-analysen, som også viser at små bedrifter (1-9 ansatte) i Norge står for en større verdiskaping enn de store selskapene pr. ansatt.

  • Ifølge analysen skaper hver ansatt i norske småbedrifter verdier for rundt 2,4 millioner kroner hver. Tilsvarende tall for storbedriftene er 1,4 millioner kroner.
  • I Sverige er situasjonen motsatt. Her ligger gjennomsnittlig verdiskaping pr ansatt i småbedriftene på 1,4 millioner kroner, mens hos de store er den på 1,7 millioner kroner.
  • Norske småbedrifter er best på verdiskaping i hele Norden.

Fremtidsanalysen er gjennomført på oppdrag fra Forskningrådet.

Et mylder av verdiskaping

– Digitalisering gjør det lettere for små selskaper å få samme gjennombrudd som kun de store klarte tidligere, sier Tepfers.

Små bedrifter i Norge er dessuten litt annerledes enn i de andre landene, mener Tepfers.

– Jeg synes dette er oppløftende og taler imot det mange tror om oppstartsbedrifter. Når vi skal erstatte oljen, er det lett å tenke at vi må finne den ene bransjen som skal ta over alt. Faren er at vi overser det mylderet av verdiskaping som finnes, sier Tepfers.

Byggrobot fra Sogndal gjør suksess

Hun trekker frem det lille selskapet nLink som eksempel på et lite selskap med stor verdiskaping.

– Det sitter en liten gjeng i Sogndal og har laget verdens første byggerobot. Det har de gjort med kreativ sammensetning av eksisterende komponenter. Roboten Drilly automatiserer boringen av hull i betongtak på en slik måte at operasjonen kan utføres mange ganger mer effektivt enn med manuelt arbeid, sier hun.

Denne boreroboten kan gjøre byggearbeider mye lettere.

– Oppstartsmiljøer har et helt annet tempo i ryggraden

Fredrik Winther, leder for Oslo Business Forum, støtter opp under tanken om at små, innovative bedrifter har noen klare fordeler i den teknologiske utviklingen.

– Vi ser at det skjer et skifte nå. De store, etablerte, ofte multi-nasjonale, konsernene har litt tunge, trege beslutningslinjer for å holde følge med utviklingen. Oppstartsmiljøer og mindre miljøer har det tempoet i ryggraden på en helt annen måte, sier Winther.

Fredrik Winther, leder for Oslo Business Forum under Aftenpostens og Forskningsrådets Næringslivsdag.

Tettest med elbiler i Norge

Tepfers mener ikke målet er at det skal skapes mange små bedrifter, men at de skal få et vekstpotensial. Digitalisering senker terskelen for innovasjon, og dermed øker potensialet for kraftfulle nyskapinger fra småentreprenørene

– Vi trenger en like radikal omlegging som da vi fant oljen. Vi bør tenke på hvilke felt Norge kan være verdens testland for fremragende teknologi, sier Tepfers og peker på nordmenns omfavnelse av elbiler som et eksempel.

– Mange politikere fra andre land kommer til Norge for å lære om hvilke virkemidler og bidrag som har ført til at befolkningen har endret atferd. Bare for noen få år siden hadde ikke bilsektoren noen tro på elbiler.

– Men flere reguleringer gjorde det gunstig, og nordmenn er en teknologisk nysgjerrig befolkning. I løpet av få år er vi blitt det landet med størst elbiltetthet, sier Tepfers.

Verdens testarena

Hun mener vi bør ha som mål at Norge blir verdens testarena for nye teknologiløsninger.

– Norge kan være et perfekt land for å teste selvkjørende skip for eksempel, sier Tepfers.

Mangler visjon på øverste nivå

Hun mener imidlertid politikere og myndigheter nøler for mye når det handler om ny teknologiutvikling.

– I tilfellet med elbil fant klima og teknologi hverandre. Når det kommer til ren teknologiutvikling mangler vi en visjon på øverste nivå som teknologinasjon, mener Tepfers.

Les mer om

  1. Digitalisering
  2. Teknologi