Økonomi

Norges Bank spår arbeidsmarked nær kokepunktet

Inn i valgkampen er det utsikter til at økonomien blir mye bedre og ledigheten markert lavere de neste årene. Norges Bank spår full fart i 2020.

Sentralbanksjef Øystein Olsen spår at arbeidsmarkedet bedrer seg markert allerede fra neste år.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Sentralbanksjef Øystein Olsen går langt i å si at Norge i 2020 vil ha så få ledige at arbeidsmarkedet vil være nær kokepunktet.

I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.

For å finne lavere registrert ledighet enn dette, må blikket rettes tilbake til 2008. Da var den godt under 2 prosent.

– Veksten i norsk økonomi har fått bedre feste, sier Olsen.

Torsdag besluttet hovedstyret for åttende rentemøte på rad å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Samtidig la Norges Bank frem nye prognoser for økonomien til 2020.

Målt ved Statistisk sentralbyrås (SSB) metode spår Norges Bank at ledigheten vil synke fra 4,7 prosent i fjor til 3,6 prosent i 2020.

Dermed kommer ledigheten, målt slik, nesten ned igjen på nivået fra før fallet i oljeprisen i 2014.

SSB-metoden prøver i tillegg å fange opp arbeidssøkere som ikke har registrerte seg hos Nav.

Det aller meste av forbedringen i arbeidsmarkedet skjer allerede fra neste år.

 • Her kan du lese om rentebeslutningen:
Les også

Norges Bank holder renten uendret og spår bedre tider

Tall inn i valgkampen

Norges Bank er den siste av de store prognosemiljøne som legger frem tall før valgkampen starter for alvor.

8. juni kom Statistisk sentralbyrå med sine prognoser til 2020. Tidlig i mai la Finansdepartementet frem sine spådommer for neste år i Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Dermed er tallgrunnlaget lagt for en valgkamp der mye kommer til å dreie seg om ledighet, sysselsetting og yrkesdeltagelse.

Ledighet ned på «normalnivå»

Olsen i Norges Bank hadde tatt på lys sommerdress til pressekonferansen. Han spår bedre utsikter for dem som ikke har noen jobb å gå til.

– Arbeidsledigheten er på vei ned og vil i våre anslag synke ned mot det vi kan beskrive som et normalnivå, i hvert fall for den registrerte ledigheten, sier han til Aftenposten.

– Går det an å få ledigheten lavere på varig basis enn det dere anslår i 2020?

– Det er helt sikkert mulig. Men slik vi vurderer 2020 nå, vil det da være et stramt arbeidsmarked. Men ja, et arbeidsmarked kan bli enda strammere enn det som svarer til normal kapasitetsutnytting, sier han.

Bankens tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.

Lønnsveksten kan tilta

Men hvis økonomien og arbeidsmarkedet av ulike årsaker blir presset forbi normal kapasitet, så blir sterke krefter satt i sving.

– Da vil man ifølge analyser og teori få et press i arbeidsmarkedet som fører til at lønnsveksten tar seg opp. Det én vanlig effekt og en forventet effekt, sier Olsen.

Da vil Norge kunne miste noe av den store forbedringen som har skjedd i den kostnadsmessige konkurranseevnen det siste årene.

Olsen tar et forbehold om at sammenhengene fra historien kan ha endret seg.

– Vi observerer både i Norge og internasjonalt et fenomen der lønnsveksten er mer dempet enn det historiske relasjoner mellom lønnsvekst og arbeidsledighet skulle tilsi.

Oppsving i sysselsettingen

Ledigheten avhenger blant annet av veksten i sysselsettingen som henger sammen med veksten i økonomien. Om mange eller få nye personer melder seg i arbeidsmarkedet vil også være viktig.

Tallene fra Norges Bank viser at sysselsettingen vil øke med 0,8–1,0 prosent årlig i år og de tre påfølgende årene.

1 prosent vekst i sysselsettingen tilsvarer rundt 27.000 nye jobber.

Lavere andel i jobb

Ordskiftet om den økonomiske politikken har det siste året dreid seg mot den fallende trenden i yrkesdeltagelsen.

Tallene viser at sysselsatte som andel av befolkningen 15–74 år har sunket hvert år siden toppen i 2008, med ett lite unntak. I disse årene har det vært en internasjonal finanskrise som var mild mot Norge og et oljeprisfall som rammet hardt.

I 2008 var sysselsettingsandelen 72 prosent. I fjor var den 67,3 prosent. Hvis andelen skulle vært uendret til 2016, måtte det ha vært rundt 130.000 flere sysselsatte.

Korte og lange endringer

Direktør Ida Wolden Bache i Norges Bank skiller mellom endringer i sysselsettingen som følger de kortsiktige bølgene i økonomien og de underliggende endringene som skjer uavhengig av bølgene.

– Arbeidstilbudet i Norge har historisk vært ganske fleksibelt. Yrkesdeltagelsen faller når det går dårlig i økonomien og så øker den igjen når jobbmulighetene bedrer seg, sier hun.

Blant folk oppe i årene er det en lavere andel i jobb enn i yngre grupper. Når det blir relativt flere eldre, virker dette dermed på den samlede yrkesdeltagelsen.

– Vi legger til grunn at det er en trend nedover på grunn av aldringen. Så ser vi at yrkesdeltagelsen er noe lavere enn trenden skulle tilsi, men det knytter vi i stor grad til konjunkturutviklingen i økonomien, sier Bache.

Prognosene inn i valgkampen

Aftenposten har sammenfattet Finansdepartementets prognoser for i år og neste år og Norges Bank og SSBs prognoser til 2020.

Et uveid snitt av disse tre prognosene viser:

 • Veksten i Fastlands-Norge vil ta seg opp fra knapt 1 prosent i år til over 2 prosent fra og med nest år.
 • Ledigheten målt ved SSB-metoden vil synke fra 4,7 prosent i fjor til under 4 prosent fra 2019.
 • Registrerte ledige hos Nav vil synke fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
 • Endringen i reallønnen vil snu fra et kraftig fall i fjor til stadig sterkere vekst som topper seg på 1,8 prosent i 2020.
 • Veksten i sysselsettingen øker fra svake 0,2 prosent i fjor til knapt 1 prosent fra og med 2018.

Les også

 1. IMF gir Regjeringen skryt, men hever advarende pekefinger

 2. Arbeiderpartiet vil vinne Forskjells-Norge | Andreas Slettholm

 3. Siv Jensen har rett: Det går bedre med norsk økonomi. Men snart vil hun mangle penger

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Norges Bank
 3. Rentemøte
 4. Øystein Olsen