Økonomi

Vil tvinge frem økt bruk av lærlinger

NHO ønsker strengere regler som fremtvinger bruk av lærlinger i offentlige oppdrag.

 • Jeanette Sjøberg

Ordning med å sikre bruk av lærlinger i offentlige oppdrag fungerer ikke etter hensikten, viser ny rapport.

Ifølge en fersk Fafo-rapport utarbeidet på oppdrag for NHO, har bruken av lærlingklausuler i offentlige oppdrag i liten grad bidratt til at det er etablert flere læreplasser.

NHO-direktør Svein Oppegaard vil ha en regelendring for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Ruud, Vidar

- Når både interessen for yrkesfag, antall læreplasser og antallet som gjennomfører er synkende, får ikke norske bedrifter kontinuitet i sin kompetanseutvikling. Da er vi inne i en ond sirkel, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.Les også:

Les også

- Veldig mange får sjokk fordi de tror yrkesfag er lett

En lærlingklausul tilsier at oppdragsgiver skal ta inn bedrifter med lærlinger. Det skal igjen stimulere bedrifter til å opprette flere lærlingplasser.

Grunnen til at ordningen ikke fungerer, er ifølge rapporten at praksisen varierer sterkt, og at det er tilstrekkelig å være godkjent lærebedrift uten at man stiller med lærlinger i det aktuelle oppdraget.

Les også:

Les også

Reiser ut for å gjøre en bedre jobb hjemme

Vil ha strengere regler

NHO mener reglene bør strammes inn, slik at man sikrer at bedriftene faktisk har lærlinger ved anbud, og at lærlingene deltar på de aktuelle oppdragene.

- Det bør skje i form av et politisk vedtak som sikrer at bedrifter skal ha lærlinger der de skal inn på offentlige anbud. Et tydeligere regelverk vil presse offentlige oppdragsgivere til å velge bedrifter som kan stille med lærlinger, mener Oppegaard.

Rapporten omhandler hovedsakelig byggenæringen, og blir presentert på NHOs konferanse om yrkesfag i dag.

En tredjedel får ikke lærlingplass

Aftenposten skrev søndag at halvparten av elevene som velger yrkesfag hopper av underveis, og alt i alt opplever en tredjedel av søkerne ikke å få læreplass.

Oppegaard viser til NHOs kompetansebarometer, som viser at deres medlemsbedrifter oppgir stort behov for fagarbeidere, håndverkere spesielt, i årene fremover.

- Det er et paradoks at det offentlige sliter med å tilby elevene lærlingplass samtidig som de bygger uten lærlinger, sier Oppegaard.

Oslo kommune varslet på vårparten at de vil kreve at leverandørene faktisk har lærlinger.

Men det er usikkert hva dette vil si i praksis uten et regelverk der de kan stille slike krav, ifølge Fafo-rapporten.

- Interessant forslag

NHOs forslag er oversendt næringsdepartementet. Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i departementet understreker at det krever en innsats fra mange hold for å få flere lærlingplasser.

- Det er den enkelte oppdragsgiver som må vurdere når det skal stilles krav om lærlinger. Det må vurderes blant annet ut ifra hva slags oppdrag det er snakk om, og om det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransjen, sier Røiseland.

Tror på snarvei

- Den klareste årsaken til frafall på yrkesfag er at mange ikke har godt nok karaktergrunnlag fra ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det er dermed ikke gitt at alle problemene ligger i yrkesfagutdanningen, mener han. Han mener praksisbrevordningen, med mer arbeid og mindre skole, gir teoritrøtte elever som har dårlige odds innenfor tradisjonelle skolerammer muligheter til å fullføre yrkesfag med mer arbeid og mindre skole.

Ordningen viser svært gode resultater for gjennomføring, ifølge undersøkelser fra Nifu.

Det forutsetter at arbeidslivet tilbyr nok lærlingplasser, mener han, og trekker frem Rogaland som fylket som har fått det til.

- Her dimensjonerer de det riktig. Det opprettes ikke skoleplasser hvis de ikke tror det blir opprettet lærlingplasser i arbeidslivet. Det ville i så fall vært å gjøre elevene en bjørnetjeneste, sier Isaksen.

 1. Les også

  - Vi er blitt praksissvake

 2. Les også

  Arbeidsgivere misliker master-vekst

 3. Les også

  Ny rapport avviser at vi har «mastersyke» i Norge

 4. Les også

  Hva skal vi med alle mastergradene?

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. SID

  Vi krever et kraftløft for yrkesfagene

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Viktig gulrot til lærlingebedrifter

 3. NORGE

  Mange får ikke lærlingplass: Bekymrede elever fikk snakke med Erna Solberg

 4. SID

  Vi må gjøre noe med yrkesfag

 5. DEBATT

  Det er billigere å få malt en kvadratmeter i Oslo i dag enn for 10 år siden

 6. KARRIERE

  Fagbrev eller studiekompetanse? Thea (19) går et løp som gir henne begge deler på fire år