Økonomi

Konsulenter har tjent over 100 millioner på oppsplitting av jernbanen

Flere konsulentfirmaer tjener godt på at jernbanen blir privatisert.

Neste år er det slutt på det godt innarbeidede navnet Jernbaneverket. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

  • Kristine Hellem Aanstad

Det skriver fagtidsskriftet FriFagbevegelse.

De har hentet inn tall og laget en oversikt over hvor mye som allerede er brukt, eller satt av til bruk av konsulenter for å gjennomføre jernbanereformen:

  • Jernbaneverkets etterfølger skal hete Bane Nor

Samferdselsdepartementet:

Konsulenter: 25 millioner kroner (2014–2017)

Egne ansatte: 21 årsverk (2014–2016)

Jernbaneverket:

Konsulenter: 2,9 millioner kroner

Jernbanedirektoratet:

Konsulenter: 4,4 millioner kroner (inkludert moms)

Bane NOR

Konsulenter: 75 millioner kroner (inklusiv moms) - forventet bruk i 2016.

Ansatte lånt ut fra Jernbaneverket: 6 årsverk.

FriFagbevegelse skriver at opplysningene er hentet fra Samferdselsdepartementet og Bane NOR SF.

Rammeavtaler verd rundt 119 millioner

Videre skriver de at Jernbaneverket i januar i år inngikk rammeavtaler med noen av de største konsulentselskapene i verden - rammeavtaler som, ifølge kontraktene FriFagbevegelse har fått tak i, er verd rundt 119 millioner kroner.

Det er disse avtalene som Bane NOR bruker.

Bane NOR har også kjøpt konsulenttjenester til juridisk bistand, IKT, revisjon og pensjon fra ni ulike firmaer.

– En jernbane med høy punktlighet og høy kundetilfredshet kommer ikke av seg selv. Det krever økt innsats og ressurser. Det er viktig at etableringen av statsforetaket Bane NOR gjennomføres på en måte som ikke svekker den operative driften i Jernbaneverket eller ROM Eiendom – dette handler blant annet om sikkerhet og å sikre kontinuitet i viktige utbyggingsprosjekter, sier styreleder i Bane NOR Siri Hatlen i en kommentar.