Økonomi

Eva Joly: - Yara-dommen er et veldig sterkt signal

 • Marita E. Valvik

- Det er bemerkelsesverdig at lederne i et stort norsk selskap for første gang i Norge er dømt for korrupsjon. Dette er et veldig viktig signal for alle konsernledere og alle som jobber med multinasjonale selskaper - at det er nulltoleranse for korrupsjon, sier Joly på telefon fra Strasbourg. ANDERS WIKLUND

 • Det er et veldig sterkt signal som sendes til andre norske firmaer og andre internasjonale selskaper som opererer i Norge, sier Eva Joly.

— Denne dommen er resultatet av 20 års arbeid mot korrupsjon, sier tidligere korrupsjonsjeger og advokat Eva Joly til Aftenposten.

Hun berømmer Økokrim for et grundig arbeid i Yara-saken, der dommen falt tirsdag. Alle fire ble dømt til fengsel, tidligere konsernsjef Thorleif Enger må sone i tre år. Thorleif Enger, Tor Holba og Daniel Clauws forsvarer ga tirsdag ettermiddag beskjed om at dommene blir anket. Kendrick Wallaces forsvarer har ikke respondert på Aftenpostens henvendelser.

Eva Joly har fått oversendt dommen og er svært tydelig i sin tilbakemelding til Aftenposten.

— Det er bemerkelsesverdig at lederne i et stort norsk selskap for første gang i Norge er dømt for korrupsjon. Dette er et veldig viktig signal for alle konsernledere og alle som jobber med multinasjonale selskaper - at det er nulltoleranse for korrupsjon, sier Joly på telefon fra Strasbourg.

Hun minner oss om at det Enger nå er dømt for, var mulig å utgiftsføre på 90-tallet.

— Det tok ti år fra Verdensbanken begynte å jobbe mot korrupsjon til det ble straffbart. Nå har Yara-saken også vist hvordan de juridiske instrumentene fungerer, at lovene er blitt strengere og at land er blitt bedre til å samarbeide i slike saker.

Strengere straffer

— Jeg er imponert over at Økokrim har fått til å samarbeide med et titalls land i denne saken, og hvilke land! sier hun og viser til blant annet Libya, et land vi ofte ikke tenker på som langt fremme når det gjelder bekjempelse av økonomisk kriminalitet og korrupsjon.

- Hva synes du om straffene i Yara-saken?

— Dette er hvitsnippkriminalitet, og det har vært en veldig utvikling i straffenivået. For bare ti år siden ble unge menn som ble tatt flere ganger for tyveri, dømt til lengre fengselsstraffer enn hvitsnippforbrytere. Nå ser vi et helt annet bilde og det er slutt på de latterlig lave straffene for korrupsjon, sier hun og viser også til saken hun selv etterforsket.

Der fikk konsernsjefen fem års fengsel.

Får konsekvenser

Joly mener dommen vil få konsekvenser internt i en rekke selskaper både i Norge og internasjonalt. Selskapene må være trygge på at de har systemer og rutiner som kan fange opp slike saker, hvis ikke vil selskapet bli dømt.

— Firmaer må vise at det ikke bare er snakk når de viser til «compliance». De må ha en person som er ansvarlig for dette feltet og vedkommende må være i øverste del av selskapets ledelse. Systemene må testes og holde mål, de må fange opp signaler om at noe er urovekkende og det må få konsekvenser.

Hun ser at korrupsjon er en av hovedfiendene i verden i dag og at det jobbes svært aktivt i flere land med dette. England er det siste landet som har fått ny lovgivning på plass, og hun forventer at det vil komme saker også i dette landet.

— Påtalemyndighetene i flere land vil nå fortsette jakten og samarbeidet og de vil ikke stoppe. Det er ikke lenger mulig å gjøre noe galt og så gjemme seg bort i eksempelvis Argentina, sier hun.

Skatteoptimalisering neste problemområde

Samtidig løfter hun blikket og ser på hva som blir neste område myndighetene i de ulike landene vil se nærmere på. Den siste tiden har det kommet frem flere saker der store multinasjonale selskaper har drevet med aktiv skatteoptimalisering. Det tror hun kommer til å få konsekvenser.

— De kaller det skatteoptimalisering når de flytter overskudd fra produksjonslandet til et skatteparadis. Eksempelvis har europeiske skattemyndigheter blitt fratatt en milliard dollar i skatteinntekter fra McDonald, sier hun og trekker parallellen direkte til Hellas krise.

— Multinasjonale selskaper som har virksomhet i kriserammede Hellas betaler ikke skatt til Hellas. Det er et problem for landet. Dette er bare en av grunnene til at vi må få nye og bedre regler på dette området, og jeg tror vi vil se store endringer her de neste ti årene, slår hun fast.

Enger får strengest dom - fordi han er sjef. Korrupsjonsekspert: - Positivt

I dommen fra Oslo Tingrett presiseres det hvorfor Thorleif Enger, som var konsernsjef i Yara fra 2004 til 2008, fikk den strengeste dommen, selv om forholdene han var tiltalt for, ikke var de mest alvorlige:

«Av de fire tiltalte er retten av den oppfatning at Enger er den som bør dømmes strengest. Enger var konsernsjef. Tillitsbruddet overfor Yara var størst for Engers del,» står det i dommen.

«Han hadde muligheter til å stoppe korrupsjonen både i India og Libya. Det var Enger som skulle påse at selskapets etiske regler og retningslinjer ble fulgt. I stedet ga han sin godkjennelse til at personer i hans lederteam begikk korrupsjon og viste dermed at korrupsjon var akseptert i Yara», står det i dommen.

— Det står eksplisitt i dommen at ansvaret ikke kan delegeres. Enger straffes hardest fordi han har det tydeligste ansvaret. Jeg synes det er positivt at dommerne har tenkt på denne måten, sier korrupsjonsforsker og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide.

Hun mener straffen er i samsvar med hva som er normen når det gjelder denne typen kriminalitet internasjonalt.

— Straffen står i stil med konsekvensene. Korrupsjon er virkelig noe som undergraver forsøk på å få en stat til å fungere i et fattig land. Det beskrives ofte som en av de viktigste årsakene til at fattige land forblir fattige, sier hun.

 1. Les også

  8 ting du kanskje lurer på før Yara-dommen

 2. Les også

  Korrupsjonsekspert: - Nordmenn er minst naive i Norden

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Yara

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon

 2. ØKONOMI

  Thorleif Enger klar for nytt rettsmaraton

 3. ØKONOMI

  Fire «nei» fra de Yara-tiltalte da ankesaken startet

 4. ØKONOMI

  Her er de fem spørsmålene som Yara-toppene håper kan frifinne dem

 5. KOMMENTAR

  "Thorleif Engers frifinnelse viser at Økokrim var overmodig"

 6. ØKONOMI

  Tidligere Yara-topp: -Thorleif Enger spurte meg «hvordan kan vi betale disse fyrene»?