Økonomi

Norges Bank og finansministeren fyrer av alle kanonene

Norges Bank kutter renten til det laveste nivået noensinne. Regjeringen setter i verk tiltak for godt over 200 milliarder kroner.

Regjeringen kommer i samlet flokk med tiltak mot krisen. Fremst går statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H). Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (bakerst) følger på. Etter at dette bildet ble tatt er Isaksen smittet og satt i karantene. Foto: Olav Olsen

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

I løpet av fredag fyrte Norges Bank og Finansdepartementet av alle kanonene for å hjelpe norsk økonomi gjennom koronakrisen.

Bruken av virkemidler savner sidestykke:

 • Norges Bank kutter styringsrenten for annen gang på én uke. Den er nå nede på rekordlave 0,25 prosent.
 • Finansdepartementet bruker 111 milliarder ekstra fra Oljefondet, blant annet for å sikre folks inntekter.
 • Det blir etablert låne- og garantiordninger for næringslivet med en ramme på over 100 milliarder kroner.
 • I tillegg blir en rekke skatte- og avgiftsinnbetalinger utsatt.

– Disse tiltakene vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også

Fire smittede forteller: Slik er det å ha viruset

Startet dagen med rentekutt, kan bli 0

Fredagen startet med at rentekomiteen i Norges Bank etter enda et ekstraordinært møte satte ned styringsrenten fra 1 prosent til 0,25 prosent.

Kuttet er det andre på én uke. Fredag 13. mars ble styringsrenten kuttet med 0,5 prosentenheter til 1 prosent.

Til tross for at nesten alle sitter hjemme og bedrifter er stengt, tror Norges Bank at rentekuttene vil virke:

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert», skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Norges Bank «utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.»

I så fall er Norges Bank nede der andre sentralbanker er eller har vært før: nullrente.

Les også

«Mot korona må selv et oljeland melde pass, skriver Ola Storeng

Utslitte byråkrater

Senere på dagen rullet det ut med meldinger fra Finansdepartementet.

Tiltakene var alle varslet over den siste drøye uken. Fredag ble de lagt frem som detaljerte forslag til Stortinget. De skal tåle å bli brukt ute i den kompliserte virkeligheten.

Tilbake ligger utslitte byråkrater på kontorene i ymse departementer. Mange har gått i døgndrift for å få alt på plass.

For første gang gir Finansdepartementet et samlet anslag på hva kampen mot korona vil koste på statsbudsjettet og i hele økonomien.

Tar fra Oljefondet

På statsbudsjettet er prislappen av koronaen anslått til 111 milliarder kroner. Dette blir dekket opp ved å hentet penger fra Oljefondet.

Svekkelsen av statsbudsjettet kan deles i to: Det som følger av nye regler i tiltakene og det som ville ha kommet med gamle regler (automatiske utgiftsendringer).

Av de nye tiltakene er de store postene:

 • tiltak for å sikre inntektene i bedrifter og personer: knapt 43 mrd. kroner
 • tiltak overfor luftfarten på 8,7 mrd. kroner, inkludert forventede tap i garantiordningen som ble lagt frem torsdag kveld
 • avsetning på 10 mrd. kroner til ventet tap på garantiordningen gjennom bankene til småbedriftene

Budsjettsvekkelser som ville kommet selv uten nye politikktiltak er:

 • reduserte skatteinntekter med 24 mrd. kroner
 • økt ledighetstrygd med gamle regler og mer sykepenger med gamle regler koster 21 mrd. kroner

Dermed går bruken av oljepenger opp fra 241 mrd. kroner i det opprinnelige 2020-statsbudsjettet til 352 mrd. kroner etter nye anslag.

Handlingsregelen om å bruke 3 prosent av Oljefondet blir sprengt fordi det er økonomisk unntakstilstand.

Les også

NHO-sjefen: – Jeg tror ikke folk egentlig forstår hvor ille dette er for norsk økonomi

Nedjusterer BNP med 100 mrd.

Finansdepartementet har også gjort anslag på hva krisen koster landets økonomi i form av tapt produksjon.

Departementet anslår at produksjonen i privat sektor i fastlandsøkonomien vil avta med 15–20 prosent «den nærmeste tiden». Så blir de forhåpentlig bedre.

Samlet produksjon (BNP) i Fastlands-Norge anslås nå å falle med 1 prosent i 2020. Anslaget er dermed 3,5 prosentenheter lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2020.

Oversatt til kroner betyr dette at verdiskapingen blir drøyt 100 mrd. kroner lavere enn forutsatt i fjor høst.

Veksten var allerede før koronakrisen i ferd med å bli dårligere enn først anslått. Men effekten av koronatiltakene står likevel for det meste av den nedjusterte produksjonen.

Oljenæringene under oppsikt

Den lave oljeprisen rammer leverandørnæringen hardt, selv om oljeselskapene etter store kostnadskutt tåler lav pris bedre enn før. Men finansministeren følger med: «Hvis oljeprisen skulle holde seg på dagens lave nivå, vil regjeringen vurdere å komme med målrettede tiltak, (...)», skriver departementet.

Inntektene blant folk og bedrifter samlet vil ikke synke i takt med mindre produksjon. Det sørger de ekstra pengene fra Oljefondet for.

Les også

Alt om koronaviruset: Spredning, symptomer, siste saker og spørsmål

To pakker på 50 mrd. hver

Fredag la regjeringen også frem detaljene i to store varslede tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom knipen:

 • en ny statlig garantiordning for banklån til små og mellomstore bedrifter
 • gjenopprette Statens obligasjonsfond, rettet mot å låne til store bedrifter ved å kjøpe omsettelige lånepapirer de utsteder

De to ordningen har rammer på 50 mrd. kroner hver. Dette er ikke regnet som utgifter på statsbudsjettet, utover det som er satt av til forventede tap.

Statsgarantiene til de små bedriftene skal være på inntil 90 prosent av banklånene de får. Ordningens ramme blir fordelt på bankene.

Det er med andre ord bankene som bestemmer om småbedriftene skal få lån gjennom knipen. Etter nærmere regler følger det da en statlig garanti på kjøpet.

Tar frem gammelt våpen

Statens obligasjonsfond skal styres av Folketrygdfondet etter et mandat Finansdepartementet skal lage. Ordningen var i bruk under finanskrisen.

Folketrygdfondet vurderer de omsettelige rentepapirene storbedriftene legger ut. Investeringer i bedriftenes lånepapirer skal «skje sammen med andre investorer og på markedsmessige vilkår».

Disse to ordningene kommer i tillegg til torsdagens spesialpakke til flyselskapene. Den inneholdt statlige lånegarantier på 6 mrd. kroner.

Les også

Dette tallet avgjør når Norge går over i en helt ny fase i kampen mot koronaviruset

Bare litt opp på Børsen

Oslo Børs steg med beskjedne 0,22 prosent fredag. Norwegian-kursen sank med 7 prosent, til tross for krisepakken til luftfarten torsdag. Der er Norwegian tiltenkt 3 mrd. kroner i statlige lånegarantier, men med strenge vilkår om at selskapet må styrke balansen, kreditorene må droppe renter og avdrag i en periode, og banker må ta risiko.

Analytikerne som lever av å spå fremtiden er svært usikre på om Norwegian vil klare å oppfylle kriteriene, ifølge E24.

Oljeprisen sank ytterligere og holdt seg godt nede ved 27 dollar pr. fat fredag ettermiddag.

Kronen styrket seg bitte litt mot euro og dollar, ifølge Norges Banks oversikt.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. NORGE
  Publisert:

  Direktestudio: Koronaviruset

 2. NORGE
  Publisert:

  Strengere innreiseregler. Sverige stenger for nordmenn. Nye tiltak i flere kommuner.

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  OK, Stoltenberg, hit med vaksinene. Nå må Oslo prioriteres.

 4. NORGE
  Publisert:

  Oslo-folk gjør siste innkjøp før Oslo stengte ned – men kom til stengt Vinmonopol

 5. NORGE
  Publisert:

  Direktestudio: Koronaviruset (henvisning front )

 6. NORGE
  Publisert:

  Smitteutbruddet i Nordre Follo: Dette er de nye tiltakene i Oslo – regionen