Hvor mye er et ekstra levd år verdt? Her er økonomenes regnestykke.

Samfunnsøkonomene har regnet ut verdien av at en person får leve et ekstra år spart for covid-19.

Kostnaden av tapt produksjon overstiger verdien av leveårene vunnet ved å innføre strenge smitteverntiltak.

Tiltakspakken for å hindre spredningen av koronaviruset har ifølge helsemyndighetene vært effektiv. Men å redde liv og helse kommer med høye kostnader.

«De samfunnsøkonomiske vurderingene viser at kostnadene per vunnet leveår langt overskrider de grensene man normalt har i helsetjenesten», var Helsedirektoratets konklusjon i rapporten som kom før påske.

Les hele saken med abonnement