Økonomi

Strømprisen blir trolig «eksepsjonelt høy» i sommer

Til tross for lavt strømforbruk og mye vann i magasinene må Norge nå importere rådyr kull- og gasskraft fra Tyskland. «Negativ nedbør» skaper problemer.

Mange har de siste ukene nytt varme kvelder ute i hovedstaden. Hjemme venter høyere strømpris.
  • Carl Alfred Dahl
    Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Vanligvis er forsommeren en periode med prisfall på strøm, på grunn av lavere forbruk og mye snøsmelting.

Men årets maimåned får den høyeste gjennomsnittlige strømprisen siden 2011, ifølge tall for Oslo-området på Nordpool-børsen.

De siste ukene har prisen doblet seg, og den vil fortsette å være stabilt høy, ifølge prognosene.

– Med den snøsmeltingen vi venter, ser vi ut til å få 10 terawattimer (TWh) for lite vannkraftressurser i Norge rundt midten av juni, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight.

  • Les også: Varmerekordene faller, Sør-Norge får minst en uke til med varme

Mye vann i magasinene, men ...

Mangelen han snakker om, handler om snø og vann som er tilgjengelig for kraftproduksjon, og tilsvarer det årlige strømforbruket i nesten 500.000 norske hjem.

– I tillegg mangler det 5 TWh i de svenske fjellene, forteller Botnen på telefon fra kontoret i Arendal.

– Hva er årsaken?

– Det har vært lite nedbør fra midten av februar og frem til nå. I tillegg hadde vi en relativt kald periode i mars, som spiste av vannmagasinene. Etter denne kuldeperioden fikk vi ikke særlig påfyll av snø og regn. Det skulle jo normalt vært nedbør i både april, mai og juni, sier Botnen.

– Men vannmagasinene har de siste par ukene vært fullere enn de pleier å være på denne tiden av året?

– Ja, de siste par ukene har det smeltet veldig mye snø. Men det betyr ikke at det er mye snø tilgjengelig, bare at vi blir ferdig med snøsmeltingen kjapt. Det er ikke så mye snø igjen i fjellet. Særlig nordpå er det lite. Når det er for lite vannressurser, blir Norden avhengig av å importere kraft som er svært dyr, sier Botnen.

«Negativ nedbør» skaper enda større importbehov

Kraftanalytiker Ole Tom Djupskås Analysebyrået Thomson Reuters mener vi om et par uker vil mangle nesten dobbelt så mye som det Botnen anslår.

– Vi mener situasjonen er mer dramatisk enn som så. Ifølge våre modeller vil vi ha 25 TWh mindre vann og snø enn normalt i midten av juni. Dette tilsvarer 24 prosent mindre vann og snø enn vi normalt har på denne tiden av året, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Djupskås forklarer forverringen med «negativ nedbør».

– De siste tre ukene har nedbøren i Norden vært negativ på grunn av evapotranspirasjon, det vil si fordamping fra sjøer og transpirasjon fra planter. Dette har ført til nedbørsenergi på -6,5 TWh for uke 20 til 22, det vil si 15 TWh mindre enn normalt, skriver analytikeren.

Men det er fortsatt langt igjen til rekordene.

– I april 1996 hadde vi 47 TWh mindre enn normalt med vann og snø. I januar 2011 hadde vi 45 TWh mindre enn normalt, opplyser Djupskås.

Lite, men svært dyr importstrøm

Kraften importeres nå fra Tyskland og kanskje senere også fra Nederland, ettersom Sverige ser ut til å ha enda mer tilstramning i kraftmarkedet enn det vi har i Norge.

– Prisen på å kjøre kullkraft ligger nå på 50 euro pr. megawattime (MWh) og 58 euro for gasskraft. Disse prisene har steget veldig mye de siste månedene. CO₂-kvotene koster tre ganger så mye som i høst, sier Botnen.

– Hva skyldes det?

– CO₂-prisene har steget som følge av politiske vedtak om gradvis å inndra overskuddet av kvoter. Den andre forklaringen er at asiatisk kull- og gassforbruk går veldig opp for tiden. Vi kunne importert kullkraft for 35 fremfor 50 euro om det ikke var for denne prisstigningen. Nå står også vindmøllene nesten helt stille. Dermed er det mye som svikter på én gang. Vi trenger sannsynligvis ikke så mye importert kraft fremover, men den vi trenger, er veldig dyr, sier Botnen.

– Hvorfor var strømmen billigere på nyåret enn den er nå?

– På nyåret var det vått, vindfullt og mildt vær. Det var en helt motsatt situasjon, med mye vann, mye vind, billigere kull, gass og CO₂-kvoter, og relativt lavt forbruk.

– Hvordan blir strømprisen fremover?

– Prognosen for tredje kvartal er nå på nesten 42 øre i kraftmarkedet, omtrent det dobbelte av det vi er vant til de siste ti årene. Det er rett og slett eksepsjonelt høyt for sommermånedene. Da forutsetter markedsaktørene at været vil være tilbake til normalen i midten av juni, sier Botnen. Han ber Ola og Kari nordmann trøste seg med at de i hvert fall har et relativt lavt strømforbruk for tiden.

Les mer om

  1. Kraftproduksjon
  2. Strømpriser
  3. Vær