Equinor forbereder nye kutt på 4,5 milliarder kroner på norsk sokkel

(Stavanger Aftenblad): Frustrerte Equinor-tillitsvalgte har gått hardt ut mot ledelsen og bedt dem om å droppe bemanningskutt på norsk sokkel. Svaret er at utgiftene må enda mer ned.

Konsernsjef Eldar Sætre og konserndirektør for utvinning og produksjon i Norge (UPN), Arne Sigve Nylund, vil kutte kostnadene på norsk sokkel ytterligere.

Han er oppgitt. Den erfarne Equinor-tillitsvalgte Per Steinar Stamnes har vært med på mye. Han har vært oppgitt før. Særlig oppgitt var han da det stormet som verst under Helge Lund. Det endte med at Stamnes i Aftenbladet uttrykte mistillit til den tidligere konsernsjefen.

Men så gikk det bedre. Opplevelsen var at tonen ble en annen da Eldar Sætre tok over høsten 2014. Nå har det snudd, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi var på vei. Men så viser det seg at involvering av ansatte går i feil retning. Nå blir vi utfordret igjen. Så det er ikke god stemning om dagen, sier Stamnes.

I begynnelsen av februar sto hele konsernledelsen i Equinor foran investorer, analytikere og presse i London for å fortelle om framtidsutsikter- og planer. De hadde levert de beste resultaltene på lang tid. Pengene renner inn i Equinor-kassen. Selskapet har aldri produsert så mye olje og gass – og lover å øke produksjonen på norsk sokkel til rekordnivå i 2025. Samtidig gjentok konsernledelsen lovnaden om at kostnadene knyttet til denne produksjonen ikke skal øke fra nivået i 2017.

Frykter færre ansatte og dårligere vedlikehold

Da kostet ett fat olje i snitt 4,8 dollar å produsere – en reduksjon på 37 prosent fra toppåret 2014. Men nå har det snudd. I Equinors årsrapport som ble lagt fram fredag, har produksjonskosten per fat gått opp til 5,2 dollar - en økning på ni prosent.

Nå har sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi og andre tillitsvalgte i Equinor fått presentert hva denne økningen betyr for aktiviteten på norsk sokkel: Utgiftene skal ned med ti prosent og nye kutt på til sammen 4,5 milliarder kroner venter.

– Da oljeprisen sank og inntektene våre stupte, skrudde vi igjen på vedlikeholdet. Men det er nå en gang sånn at vi må holde plattformene våre i god stand. Vi må begynne å vedlikeholde utstyr igjen for å unngå at det skal ødelegges eller ruste i stykker. Så kommer dette fra Eldar Sætre. Ennå vet vi vi ikke hva det betyr, men vi vet av erfaring at det vil komme noe som innebærer færre ansatte og dårligere vedlikehold og – eller – mer utsetting av vedlikeholdet til leverandør.

– Sætre har jo uttalt at han ikke vil godta at utgiftene øker igjen?

– Jeg er heller ikke glad for at utgiftene øker på min gamle bil, men sånn er det når du har en gammel Polo. Hvis jeg skal bruke den, må den holdes ved like, sier Stamnes.

Sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor er ikke fornøyd med informasjonen han har fått fra ledelsen om nye kutt. – Det har vi gitt dem en kraftig tilbakemelding på, sier han.
Terje Enes, leder i Safe i Equinor, frykter nye bemanningsreduksjoner på norsk sokkel.

Frykter bemmanningsreduksjon

For nylig gjenvalgt Safe-leder Terje Enes i Equinor var det skuffende at konserndirektør Arne Sigve Nylund valgte å stå ved gjennomføringen av bemanningskutt på sokkelen (UPN) også i 2019.

– Noen stillinger holdes igjen, men det er på ingen måte nok. Vi ser at folk ute på plattformene merker trykket. Det kniper i hver avdeling. Vi er ikke fornøyd med situasjonen i det hele tatt, sier Enes.

At UPN i Equinor nå må kutte med ytterligere 4,5 milliarder kroner, ser Enes mørkt på.

– Foreløpig har de kun kommet med tall, ikke hvor kuttene skal tas. Vi frykter det verste, at det igjen vil bli bemanningsreduksjoner, sier Enes.

Han beskriver samarbeidsklimaet med ledelsen som greit.

– Det betyr ikke at vi er enige i alt som skjer. Vi blir i alt for liten grad tatt hensyn til, sier Enes.

I London fastholdt Eldar Sætre, konsernsjef, og Arne Sigve Nylund, sjef for norsk sokkel, lovnaden om at utgiftene skal holdes på 2017-nivå.

– Norsk sokkel må forbedres

At Equinor vil holde kostnadsnivået på 2017-nivå, varslet selskapet allerede i februar i fjor, påpeker talsperson Morten Eek.

– Så dette er ikke noe nytt. Ser vi på prognosene for de neste to til tre årene betyr det at driftskostnadene må ned med rundt ti prosent. Og for norsk sokkel betyr det 4,5 milliarder kroner, sier han.

Eek viser til at Equinor så langt ikke har satt i gang noe prosjekt for hvordan 4,5 milliarder skal kuttes.

– Vi er tidlig i prosessen og har ikke konkretisert dette detaljert ennå. Men dette handler om å holde norsk sokkel konkurransedyktig. Da må kostnadene reduseres.

Eek stiller seg uforstående til at de ikke er opptatt av sikkerhet og vedlikehold. Han kjenner seg heller ikke igjen i at partssamarbeidet ikke fungerer.

– Hvis partssamarbeid handler om å ta hensyn til råd og innspill som kommer, og gjøre beslutninger basert på involvering og i et fornuftig og sikkert tempo, da fungerer det, sier Eek.

Han nevner logistikk, driftsmodifikasjoner, utnytte felles vedlikeholdsmodell og andre driftforberedelser som områder det vil være naturlig å se på.

Morten Eek, talsperson for Equinor.

– Og da også bemanning?

– Det er så tidlig at det kan vi ikke gå inn på nå, men det er ingen planer om det nå. De siste årene har bemanning vært sentralt når vi har sett på driftskostnadene, sammen med andre ting. Målet er ikke å ta bort aktiviteter som gir verdi, og vi driver jo en stor rekruttering av rundt 100 fagarbeidere til sokkelen bare i år. Vi mener at tilpasningene så langt har vært nødvendige, for å sikre et bemanningsnivå som speiler den aktiviteten vi forventer på sokkelen framover. Dette gjør vi uten oppsigelser eller sluttpakker, men gjennom naturlig avgang og overføring av ressurser til nye felt.

– Tillitsvalgte kommer med kritikk av samarbeidsklimaet i Equinor nå. Hvordan ser dere på det?

– I en krevende tid for industrien har vi klart å bli mer konkurransedyktig. Så har det vært uenighet hvordan dette skal gjennomføres. Nå mener vi at det fortsatt er rom for å ta ned kostnaden, og at vi er nødt til å gjøre det for endre norsk sokkel for framtiden. Vi skal ikke underslå at det til tider har vært krevende diskusjoner, men vi opplever at samarbeidsklimaet i all hovedsak er godt, og det er ikke noen grunn til at det ikke skal være det i det videre arbeidet med å forbedre norsk sokkel ytterligere.