Økonomi

Skitten produksjon av rene biler

Elbilen kan se ren ut hos bilforhandleren. Men vi må også regne med utslippene fra produksjonen, forteller teknologer.

Noen sider ved elbilen er vanskeligere å få øye på enn andre. Foto: Varfjell, Fredrik

  • Nils Kristen Sandtrøen

Anders Hammer Strømman, professor ved Institutt for energi og prosessteknikk på NTNU, har sett ulike analyser på om elbilene er bedre eller verre for klimaet enn diesel— og bensinbiler: Ved gjennomsnittlig europeisk kraftmiks konkluderer flere med en moderat positiv effekt, på ren vann eller vindkraft ser man en gevinst på opp mot 60 prosent i klimagassutslipp.

Han selv mener elbilen i hvert fall ikke noe er verre enn de som kjører på fossile drivstoff.

Store deler av klimautslippene for biler er knyttet til selve produksjonen. Strømman forteller man kan håpe læringskurven vil medføre reduserte utslipp fra elbilproduksjonen på sikt.

— Det er vanskelig å produsere grønne produkter i en skitten økonomi. Flere av landene som har størst produksjon i dag, er skitne økonomier, sier Strømman.

- Lukker øynene

Sivilingeniør Erik Stavseth i Stavseth Energy, har i mange år jobbet med alternative energisystemer.

Han er mer kritisk enn Strømman, og mener debatten om elbiler er tydelig preget av at vi lukker øynene for den skitne produksjonen langt unna.

— Produksjonen av en relativt liten elbil medfører utslipp fra 13.000 til 15.000 kg CO2, mens produksjon av en bensinbil på samme størrelse ligger på 6000 kg. Forskjellene vil være større for biler av Teslas størrelse, sier Stavseth.

- Kullet i Europa

Stavseth poengterer at det må medregnes utslipp fra kjøring også med elbil i Norge, selv om norsk kraftproduksjon er ren.

Forklaringen hans er at den grønne, elektriske strømmen elbilen bruker fører til at vi har mindre grønn energi å sende til land på kontinentet, som dermed erstattes av blant annet kullkraft.

— Et moderat anslag fra NVE for utslippene fra den europeiske energimiksen er 600 g CO2 pr. kWh. En elbil som bruker 0,2 kWh pr. kilometer medfører dermed et utslipp på 120g CO2 pr. kilometer, sier Stavseth.

Stavseth legger til at kull har vokst på bekostning av gass i den europeiske energimiksen siden NVE tallene kom i 2008. På den annen side påpeker han at man må regne med et tillegg på 10–20 gram CO2 pr. kilometer for bensinbilene knyttet til produksjon og transport av drivstoffet.

Transportøkonomisk institutt (TØI) bruker 150 gram CO2 -utslipp pr. kilometer for nye bensinbiler.

— Jeg unner elbilkjøperne komforten, men miljømessig har dette liten effekt, sier Stavseth.

- Lik kjørelengde

Lasse Fridstrøm fra TØI, er enig i at det er betydelig utslipp fra produksjonen, men mener det ofte tas feilaktige forutsetninger om kjørelengder i debatten om elbiler.

— Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal regne med lik kjørelengde for dagens elbiler som for andre biler, sier han.

Fridstrøm sier at Stavseth og andre som setter kritisk søkelys på elbilen, ofte underdriver hvor mye elbilene faktisk brukes.

De totale utslippsbesparelsene fra bruken av elbilene er dermed større enn det enkelte hevder, ifølge Fridstrøm.

Dessuten mener Fridstrøm det vil være mer riktig å legge nordisk energimiks, ikke den Europas kullbaserte miks, til grunn for utregninger av elbilenes CO2 -utslipp.


— Møter skepsis

Elibileierne Henriette Tofte Presthammer og Per Magnus Haugen Presthammer møter mange som er skeptiske til bilen.

— Tidligere var det ingen som brydde seg om hva vi kjørte, men nå når vi har fått elbil, kan vi bli kalt miljøsvin, sier Per Magnus Haugen Presthammer humoristisk.

Han forteller at det er batteriene folk har bemerkninger til.

- All produksjon koster

Henriette Tofte Presthammer forteller at hun har blitt interessert i å sette seg inn i problematikken ved elbilene på grunn av kritiske bemerkninger.

— Vi har til og med hørt på sjefen selv, Elon Musk (konsernsjef i Tesla), ler hun.

afp000746423.jpg Foto: Ørn E. Borgen

Paret har et nyansert forhold til elbilen. De er klar over de store utslippene knyttet til produksjonen.— Alt koster å produsere, sier Per Magnus Haugen Presthammer.

Han håper og tror produksjonen forbedres etter hvert.

Les også

  1. Elbiler og taxier får ikke bruke kollektivfelt i Bjørvika

  2. Kjører el-bilen snart forbi den vanlige bilen?