Økonomi

Sigve Brekke kommer med kraftig kritikk mot de to avgåtte Telenor-direktørene

Rapporten fra Telenors interne Vimpelcom-granskning ble lagt frem fredag. Etter presentasjonen rettet konsernsjef Sigve Brekke krass kritikk mot de to nylig avgåtte Telenor-direktørene.

Styreleder Gunn Wærsted var mest opptatt av å fokusere på hva Telenor har gjort riktig, mens konsernsjef Sigve Brekke overrasket med å komme med hard kritikk av de to avgåtte direktørene.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Fredag klokken 11 startet kommunikasjonsdirektør Severin Roald med å ta ordet og ønske velkommen til en fullsatt pressekonferanse.

Tidligere på dagen annonserte Telenor at de skulle presentere rapporten fra den interne granskningen som deloitte har gjennomført. Både konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted var til stede under pressekonferansen.

– Dette er en vanskelig dag for Telenor, men det er også en viktig dag og en milepæl i arbeidet med å evaluere og lære av arbeidet av Vimpelcom-saken, sier styreleder i Telenor, Gunn Wærsted.

Hun begynner med å trekke opp historien om hvordan Telenor begynte å jobbe med Vimpelcom, frem til Telenor november 2015 fikk Deloitte til å gjennomføre en granskning. Telenor mottok rapporten på onsdag denne uken.

– Målet har vært å få fakta på bordet, sier Wærsted.

  • Bakgrunn: To direktører går av i Telenor. Intern rapport legges frem på fredag.
    Samtidig kommer nyheten:
Les også

Nye kritikkverdige forhold i Telenor

Brekke: – De to direktørene burde håndert varslingen bedre

Konsernsjef Sigve Brekke på sin side brukte mye tid på å fortelle om den vanskelige tiden som har vært, spesielt da han ble sett seg nødt til å suspendere fire Telenor-ansatte. Han var klar på hva han mente hadde gått galt i Telenors håndtering av eierskapet i Vimpelcom.

– Det er spesielt to hovedområder i rapporten som jeg ønsker å fokusere på. Det første er mangelen på skjønn hos noen av våre sentrale ledere. Det er andre er en fragmentert måte å behandle slike saker på.

Brekke sier han eg glad for at Telenor ikke har gjort noe ulovlig.

– Når det er sagt, så har sentrale ledere vist for dårlig dømmekraft. Jeg vil honorere den utlånte Telenor-ansatte som varslet om det han hadde sett. Jeg må si at det at dette varselet ikke ble brakt videre til Baksaas, det er kritikkverdig.

Brekke benytter anledningen til å takke finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen for lang og god tjeneste. Så kommer han med en kritikk som er oppsiktsvekkende hard:

– Når det er sagt er det viktig å påpeke at de burde håndtert varslingen i 2011 på en bedre måte, konkluderer Brekke.

Konsernsjef Sigve Brekke og styrelder Gunn Wærstad ankommer pressekonferansen. Kommunikasjonsdirektør Severin Roald sees i bakgrunnen.

Deloitte: – Telenor har ikke hatt full kontroll

Etter introduksjonen fra Gunn Wærsted begynner granskerne fra Deloitte å presentere sine funn.

– Det er viktig å være klar over at Vimpelcom har vært børsnotert på amerikansk børs hele tiden, og har vært underlagt regler for deling av markedssensitiv informasjon, sier Ingebret G. Hisdal i Deloitte.

– Det har vært krevende eierkonflikter gjennom en lang periode, slik Gunn Wærsted sa tidligere i dag, sier Hisdal.

Deloitte presiserer at Telenor som eier ikke har hatt god kontroll over hva som er blitt gjort i Vimpelcom, i og med at de ikke har vært største eier i Vimpelcom.

Fikk en avtale på bordet som han ikke likte

– I 2011 fikk en Telenor-ansatt, som jobbet i Vimpelcom, en avtale på bordet som han ikke likte. Han tok det opp internt i Vimpelcom, men fikk ikke god respons. Han tok så kontakt med sin nærmeste leder i Telenor, forteller Anne Helsingeng i Deloitte.

Den nærmeste lederen var finansdirektør Richard Olav Aa.

– Etter å ha snakket med sin nærmeste leder fikk han beskjed om å ta opp dette internt i Vimpelcom, fortsetter Helsingeng.

Deretter tok Aa opp dette med juridisk direktør Pål Wien Espen, som var enig i at Aa hadde tatt opp dette på riktig måte.

Gir honnør for håndteringen

Vi vil gi honnør til den telenor-ansatte for måten han håndterte sin bekymring både internt i Vimpelcom, og hvordan han gikk videre til sine overordnede i Telenor, fortsetter Hisdal.

Han fortsetter med å gi honnør til Aa og Espen for at de støttet den ansatte.

– Når det er sagt er det uheldig at denne bekymringsmeldingen ikke kom videre til Baksaas før i mars 2014 og enda senere til styret, sier Hisdal.

Han presiserer at Telenor kunne opptrådt annerledes om de hadde fått informasjonen tidligere.

Ingebret G. Hisdal og Anne Helsingeng i Deloitte brukt god tid på å presentere sine funn.

– Styret har hatt Vimpelcom på agendaen– Etter at Telia-saken ble kjent, burde Telenor satt seg ned og sett på hvordan de skulle følge opp denne investeringen, sier Hisdal.

Deloitte har konsentrert seg om styret fra 2012 da Telia-saken ble offentliggjort, og vil ikke kommentere styrets håndtering av Vimpelcom-eierskapet før 2012.

– Styret har hatt Vimpelcom-investeringene på agendaen så å si hele perioden fra 2012 til utgangen av 2015, sier Hisdal.

Kommer ikke frem hva Baksaas skulle informere om

– Styret i Telenor fikk vite om 2011 varslingen på et telefonstyremøte 7. desember 2014. Da bestemte styret at Baksaas og Aaser skulle informere statsråden, men ikke hva de skulle informere om, sier Hisdal.

Som følge av dette nedsatte styret en underkommite som skulle håndtere Vimpelcom-saken. Den komiteen hadde 11 møter i 2015 om alle sider med Telenors engasjement i Vimpelcom.

– Da Sigve Brekke ble konsernsjef ba styret om at han skulle gjøre en ny vurdering av Telenors investeringer i Vimpelcom. På bakgrunn av den gjennomgangen ble det besluttet at Aaser og Brekke skulle informere departementet om varslingen i 2011.

Dette ble bestemt i september, men departementet ble ikke informert før i slutten av oktober.

– Styret burde bedt om en gjennomgang

– Vi ser at styret har hatt et aktivt engasjement når det gjelder oppfølgingen av investeringene, sier Hisdal.

– Med fasiten i hånd kan man i ettertid se at styret var for opptatt av å se på ulikheten mellom Vimpelcom og Telia Sonera, men på det tidspunktet hadde ikke styret informasjon om bekymringsmeldingen fra 2011. Derfor mener vi at man ikke kan bebreide styret, konkluderer Hisdal.

– På et senere tidspunkt burde styret ha best om en gjennomgang av bekymringsmeldingen. Totalvurderingen er likevel at styret har utført sine oppgaver på en aktsom måte.

Wærsted: – kunne vært håndtert bedre

Styreleder Gunn Wærsted entrer talerstolen igjen og takker for gjennomgangen, som hun mener er veldig god og grundig. Hun begynner med å legge vekt på den gode jobben styret har gjort, men er samtidig opptatt av de forholdene som har vært gjenstand for kritikk.

– Det er ingen tvil om at denne saken kunne vært håndtert på en bedre måte, slik at Telenor kunne har oppdaget hvor alvorlig dette var tidligere, sier Wærsted.

To direktører går av

Telenor har inngått fratredelsesavtale med finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen. Det kommer frem av en børsmelding fredag morgen.

Begge direktørene har vært suspendert siden Deloitte startet granskningen i forbindelse med Vimpelcom-saken.

To nye kritikkverdige forhold

I den pressemeldingen skriver Telenor at det har iverksatt gjennomganger i senere tid, og at disse gjennomgangene har avdekket to mulige kritikkverdige forhold. Økokrim og Nærings— og fiskeridepartementet er varslet om begge forholdene.

Telenor skriver lite om det første forholdet, som gjelder mistanke om økonomisk kriminalitet. De skriver at det er anmeldt til lokale politimyndigheter.

Det andre forholdet er fra Thailand, der datterselskapet Dtac gjennom sin interne revisjon oppdaget et avvik knyttet til leieavtalene for enkelte basestasjoner. Her vil den videre gjennomgangen vise om disse avtalene følger gjeldende retningslinjer. Gjennomgangen vil bli ferdigstilt mot slutten av 2016.

Vil du lære mer om Usbekistan, lytt til denne:

Les mer om

  1. Telenor