Økonomi

Bransjen ber regjeringsforhandlerne gi oljenæringen fred

Norsk olje og gass’ sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer med en innstendig bønn til regjeringsforhandlerne: Ikke rør norske oljeregler.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass la mandag fram nye investeringsprognoser for norsk sokkel. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
  • og NTB
Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ber regjeringsforhandlerne om å beholde dagens norske oljepolitikk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Schjøtt-Pedersen la mandag fram svært optimistiske prognoser for oljeinvesteringer på norsk sokkel i årene fremover, men kom samtidig med følgende advarsel:

– Hvis det oppstår usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for olje- og gassnæringen, vil det kunne svekke investeringene dramatisk.

Schjøtt-Pedersen viser til at 40 prosent av investeringene fram mot 2023, unntatt letebudsjettet, er investeringer som er planlagt, men hvor endelig beslutning ikke er tatt.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt, sier han.

Venstre høyt ut

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre forhandler nå med KrF om en flertallsregjering. Venstre håper på drahjelp fra KrF til å endre norsk oljepolitikk og stramme inn vilkårene for næringen.

– KrF var ett av partiene som før valget svarte oss at de ville bidra til å sikre stabile rammevilkår. Det forutsetter vi at man fortsatt vil gjøre, understreker Schjøtt-Pedersen overfor NTB.

Venstre ønsker blant annet å skrote leterefusjonsordningen, som gir oljeselskapene et skattefradrag for letekostnader, og permanent vern av sårbare områder i nord.

– Alle alarmklokker viser at tiden er moden for å justere hastigheten på olje- og gassutvinningen, sier Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, til NTB.

Advarer mot usikkerhet

Schjøtt-Pedersen poengterer at grunnen til at norsk sokkel er attraktiv og lønnsom for bedriftene, til tross for et skattenivå på 78 prosent, er at næringen så langt har hatt stabile og forutsigbare rammevilkår.

Uklarhet om betingelsene kan føre til kutt i statens inntekter og mindre penger til skoler og sykehus, er budskapet fra Schjøtt-Pedersen.

Også leting i nye felt kan bli rammet hvis det blir skapt usikkerhet om vilkårene, mener han.

– Erfaringen har vist hvor viktig det er at det er stabilitet om norsk olje- og gassvirksomhet. Denne undersøkelsen viser hvor sårbare vi er for eventuelle endringer, sier Schjøtt-Pedersen.

Han viser samtidig til at oljeselskapene er i gang med fornybarsatsing og at norsk oljeutvinning er den reneste i verden.

Lyse utsikter

Norsk olje og gass anslår at oljeinvesteringene øker til 184,5 milliarder kroner i år, fra 159 milliarder i fjor. Til sammenligning anslår SSB at investeringene i all annen industri og bergverksvirksomhet vil ligge på 27 milliarder i år.

Veksten i feltinvesteringene øker neste år med 8 prosent til 152 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier.

Oppjusteringen av investeringsanslagene skyldes blant annet at selskapene har kuttet kostnader, blant annet gjennom nedbemanninger, i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014.

Investeringsnivået når et toppnivå i år, men kommer til å holde seg høyt i flere år framover og vil først være tilbake på 2018-nivå i 2022, ifølge prognosene. Investeringene anslås til 182,5 milliarder neste år, 168 milliarder i 2021 og 156,5 milliarder i 2022.

Norsk olje og gass' prognoser ligger betydelig over SSBs anslag, fordi bransjeorganisasjonen har tatt med investeringer som «kan påregnes».

Les også

  1. Klimaendringene vil påvirke formuen vår | Trine Eilertsen

  2. Solberg: – Den som skal slukke lyset på norsk sokkel, er ennå ikke født

  3. Venstre vil skjerpe klimamålene og endre oljeskatten i ny regjeringsplattform

Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Økonomi
  3. Statsbudsjettet
  4. Norsk olje og gass
  5. Oljeinvesteringer