Synnøve Finden tapte Jarlsberg-strid på nytt

Borgarting lagmannsrett slår fast at Synnøve Finden ikke har lov til å bruke betegnelsen «jarlsbergost-type» om sin nye gulost Kongsgård.

Tine reagerte da Synnøve Finden lanserte sin nye ost Kongsgård. Ifølge Tine kan de ikke skrive «av jarlsbergost-type» på innpakningen fordi Jarlsberg er et registrert varemerke. Nå har meierigiganten også fått medhold av lagmannsretten. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Lagmannsretten avviste anken fra Synnøve Finden som argumenterte med at navnet Jarlsberg er blitt generisk, og at det ikke lenger er noe som kan beskyttes av lov om merkevarer.

Domstolen konkluderte imidlertid med at Tine har gjort mye for å opprettholde sitt varemerke. Bare i årene 2011 til 2015 brukte Tine 172 millioner kroner for å reklamere for osten.

– Gjennom nærmere 60 års eksklusiv bruk er Jarlsberg et velkjent varemerke. Etter lagmannsrettens syn er Synnøve Finden AS' utnyttelse av benevnelsen «jarlsbergost-type» et inngrep i Tines merkevarerettigheter, skriver Borgarting lagmannsrett i kjennelsen.

Det var Tine som reagerte da den nye osten ble presentert i begynnelsen av januar. Selskapet viser til at Jarlsberg har vært registrert som varemerke siden 1971. Tine ba derfor om en midlertidig forføyning slik at Synnøve Finden ikke kunne selge osten med den eksisterende emballasjen.

Synnøve Finden mener å ha omfattende dokumentasjon på at «jarlsbergost» har vært brukt som betegnelse på den samme ostetypen i over 150 år, og at selskapet bør kunne bruke denne typebetegnelsen på samme måte som det som er vanlig for blant annet ostetyper som gouda, edamer eller cheddar.