Klart for rabaldermøter i Folkets Hus

Årets lønnsoppgjør kommer til å stå om småpenger. Det betyr ikke lavt lydnivå, LOs krav om bedre pensjon kommer til å bli møtt med massiv motvilje fra arbeidsgiverne. Men først må LO bli enig med seg selv.

Jørn Eggum i Fellesforbundet skal lede sitt første lønnsoppgjør, men først må han få et klart mandat fra resten av LO.

LO-forbund står mot LO-forbund og «alle» er misfornøyd med LO-lederen før startskuddet går for årets lønnsoppgjør.

Mandag møtes først LOs inntektspolitiske utvalg, før alle forbundslederne kommer sammen i LO-sekretariatet.

— Der skulle jeg gjerne vært flue på veggen, sier direktøren i en arbeidsgiverorganisasjon.

En forbundsleder som skal på begge møtene utelukker ikke at det kan bli nødvendig med et nytt møte tidlig tirsdag morgen, rett før LOs representantskap kommer sammen for å vedta hovedkravene i lønnsoppgjøret. Dersom uenigheten er for åpenbar blir forhandlingsmandatet uklart.

Pensjon og prinsipper

Det har lenge vært klart at pensjon blir minst like viktig som lønn i årets oppgjør. De to siste årene har Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri utredet alternativer til dagens ordning. Det har også Handel og Kontor (HK) med sin viktigste motpart Virke.

Problemet er at konklusjonene i utredningene spriker. Ikke minst mener HK at Fellesforbundets opplegg gjør at kvinner kommer dårlig ut. Mange andre forbund er skeptiske til at Fellesforbundet legger opp til individuell pensjonssparing, mens de fleste ønsker «brede kollektive ordninger».

Denne floken ble ikke enklere for to uker siden, da LO-leder Gerd Kristiansen ble intervjuet av NTB og sa at hun ville løfte hele pensjonsfloken ut av lønnsoppgjøret. Intervjuet ble offentlig like før Fellesforbundets ferske leder Jørn Eggum skulle fortelle journalister om sine prioriteringer i lønnsoppgjøret.

Han virket ikke blid.

- Hodet mot massiv betong

LO blir nok enige om noe i morgen, da er neste utfordring å få motparten til å snakke om pensjon.

— Vi står sammen, det blir som å kjøre hodet mot massiv betong for dem, sier en arbeidsgiverdirektør som forbereder seg på forhandlingene.

— Vi har snakket mye sammen, og her står vi solid, sier en annen.

Akkurat slike utsagn har LO hørt på denne tiden av året før. De vet at betongen mykner når streiketrusselen blir konkret. Men på arbeidsgiversiden virker de fleste enige om at Fellesforbundet neppe klarer å mobilisere til streik. Situasjonen i industrien er for alvorlig.

Småpenger til alle, eller mer til noen?

Lønnsoppgjøret kommer til å handle om lønn også. I fjor gikk LO med på et oppgjør der store grupper ikke fikk sentrale tillegg i det hele tatt, mens de lavest lønnede fikk ganske gode tillegg.

I år er det en forventning om at alle får noe. Samtidig er det en klar forutsetning fra industrien at det blir moderat. I dag legger Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene frem tallmaterialet det skal forhandles på. Etter det Aftenposten forstår er det såkalte overhenget på rundt 1 prosent. Dette er lønnsvekst gitt i fjor, som gjelder for fullt i år. Dessuten regner man med at den såkalte glidningen, lokale tillegg, opprykk og så videre er på nesten like mye.

Da gjenstår bare småpenger å forhandle om, dersom oppgjøret skal være «moderat».

Innenfor så trange rammer er det ikke lett både å gi noe til alle, og litt ekstra til de som har minst. Derfor kan krangelen om profil også bli hissigere enn vanlig.

Mer ord enn penger

Ofte løses fastlåste konflikter i lønnsoppgjør med et brev til myndighetene med invitasjon til utredninger og samarbeid. Det kan fort bli løsningen på pensjonsfloken. Partene kan gjennomføre noen endringer på egen hånd. Men mye av det de ønsker seg sikres best ved å endre dagens lover.

Fellesforbundet kan også ønske seg en større innsats mot sosial dumping. Og Regjeringen kan smøre oppgjøret ved å lempe på permitteringsreglene.