Heftig LO-krangel om forhandlingsfullmakt

LO-lederen advarte sine egne kraftig mot å «rokke ved den skjøre enigheten» og «spenne bein» på kolleger, men flertallet hørte ikke på henne.

Gerd-Kristiansen og nestleder Tor-Arne Solbakken

På vegne av LO skal Fellesforbundets Jørn Eggum gå først i årets lønnsoppgjør, men bak seg har han et flertall som avviser løsningen hans på den betente pensjonskrangelen.

I fjor vedtok LOs representantskap forhandlingsfullmakten uten diskusjon. I går ble det et dramatisk oppgjør. Representantskapet er det høyeste organet i LO mellom kongressene, i går påførte det LO-lederen og LO-sekretariatet et sviende nederlag.

Mandag klarte Sekretariatet, der alle forbundslederne samles, å formulere en enstemmig forhandlingsfullmakt for årets lønnsoppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen advarte gang på gang mot å endre et eneste komma. Hun sa at formuleringene var en «skjør enighet» og at å forandre litt ville føre til at alt raste sammen.

Men 61 av 113 stemte mot. Etterpå forsøkte hun å snakke bort nederlaget.

Individ mot kollektiv

Striden sto om LOs pensjonskrav. Fellesforbundet og Norsk Industri har utredet en ordning der hver arbeidstager får sin egen pensjonskonto. Særlig de kvinnedominerte forbundene misliker det de oppfatter som en individuell ordning først og fremst menn vil tjene på. Derfor ville de ha inn uttrykket «brede kollektive ordninger» i fullmakten.

Det kan virke som en detalj, men gjør Jørn Eggums og Fellesforbundets oppgave mye vanskeligere. De må nå tenke nytt før de møter motparten i Norsk Industri om to uker.

Avvisende motparter

Både i arbeidsgiverorganisasjonen NHO og i Norsk Industri er lederne spente på hva Fellesforbundet kommer med nå. Direktør Svein Oppegaard i NHO er uansett krystallklar, krever LO å få pensjon inn i tariffavtalene, er svaret klart nei. Da vil arbeidsgiverne miste styringsretten i pensjonsspørsmål, noe Oppegaard sier at de aldri vi godta.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ikke helle salt i noen sår og si at han møter en svekket motpart.

— Jørn Eggum og Fellesforbundet har uansett stor autoritet. Minn oppfatning er at både han og Gerd Kristiansen er veldig konstruktive og alltid leter etter løsninger som får flertall. Altfor mange i LO er opptatt av krav og markeringer, ikke resultater, sier han.

Han er like avvisende til «brede kollektive ordninger» som pålegger ansatte å spare til pensjon i spesielle selskap.

Men både Oppegaard og Lier-Hansen liker i utgangspunktet tanken om individuelle pensjonskonti, bare den ikke er i tariffavtalen. Hva som skjer med den er nå i det blå.

Beskjedne lønnskrav

LOs medlemmer i olje- og gassindustrien sliter tungt. Arbeiderne i fastlandsindustrien har bedre tider på grunn av den svake kronekursen. LO-lederen gjorde det helt klart at tiden for lønnsfester er over, og at man ikke vil kreve mer enn at medlemmenes kjøpekraft opprettholdes.

Det vil si 2,5 prosent lønnsvekst i år, om Jørn Eggum og de andre klarer å overbevise arbeidsgiverne som i utgangspunktet sier «null, null og null».