Økonomi

Flere skjulte formuer flyttes hjem

Antallet angrende syndere med skjulte penger i utlandet økte med 35 prosent i første halvår. Skattedirektøren tilgir dem.

Skattedirektør Hans Christian Holte Foto: Bård Brinchmann Løvvig

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

— Noen svarer at de vil sove bedre om natten. De vil lette sin samvittighet og rydde opp.

Skattedirektør Hans Christian Holte opplever at stadig flere melder fra om skjulte formuer og inntekter i Norge og utlandet.

I første halvår i år kontaktet 153 personer Skatteetaten for å melde fra om penger de ikke hadde oppgitt. Dette er 35 prosent flere enn i første halvår i fjor.

Det er tilgivelse å få for den som melder fra frivillig. Skatten må likevel betales med renter inntil ti år tilbake i tid. Men den som melder fra selv slipper tilleggsskatt.

Folk med skjulte penger i utlandet har fått det vanskeligere. Verden blir stadig mer åpen, og sveitsisk bankkultur er på defensiven.

Les også: Rikinger "husker" Sveits-kontoer etter oppslag i mediene

— Jeg tror de føler et økt press. Pengene er typisk gjemt på en konto i Sveits. De ser at Sveits og andre land gir oss mer informasjon enn før og de gir den raskere. Vi har informert om at vi får opplysninger lettere enn før, og dette er nok kjent blant dem det gjelder, sier Holte.

Milliarder ekstra

I første halvår i år fattet skattemyndighetene vedtak i 100 skattesaker der folk hadde meldt seg frivillig. Samlet for disse vedtakene ble det skattepliktige beløpet fastsatt til 2,5 milliarder kroner for formue og 145 millioner kroner for inntekt.

Beløpene er summert over antall år skatten er fastsatt for. 1 million kroner holdt skjult i ti år blir 10 millioner kroner i skattepliktig formuesbeløp, pluss renter.

I 2013 fikk 203 personer skatteamnesti. For disse vedtakene ble de skattepliktige beløpene fastsatt til i underkant av 8 milliarder kroner for formue, 273 millioner kroner for inntekt og 6,5 millioner kroner for arv.

Samlet over de syv årene 2007–2013 har skattemyndighetene avsluttet 870 saker. Et formuesbeløp på 36,4 milliarder kroner og et samlet inntektsbeløp på 1,6 milliarder kroner ble resultatet.

Mest i Sveits

Sveits er nordmenns favorittland for å skjule penger i utlandet. Sakene som kommer derfra er mange ganger flere enn nummer to på listen.

— Sveits har tradisjonelt vært lukket når det gjelder opplysninger om bankenes kundeforhold. Dette har vært godt kjent i Norge, og nordmenn har sett på det som landet der de kan gjemme bort pengene, sier Holte.

Noe av det viktigste er avtaler mellom land om utveksling av informasjon. Norge har nå avtaler om informasjonsutveksling med nesten alle skatteparadisene.

— Landene i Norden har alle gjort en jobb med å bruke disse avtalene for å få opplysninger, sier skattedirektøren.

USA trykker på

Når mektige USA setter inn presset, må også sveitserne gi seg.

— Internasjonalt har særlig USA satt i gang denne utviklingen, og lagt stort press på Sveits og andre land. Andre land henger seg på, sier Holte.

Sveitserne åpner opp bankene sine for å kunne fortsette forretningene sine i det amerikanske finansmarkedet.

— Strengere regulering av bankenes virksomhet på Wall Street er riset bak speilet som USA har. Akkurat dét presset virker godt. Sveitsiske banker ber nå sine utenlandske kunder bekrefte at skattemyndighetene i hjemlandet kjenner til pengene i banken, sier Holte.

Sender advokaten

Det er en viss forskjell på stor og liten som melder seg hos skatteetaten.

— I de større sakene er det advokaten som tar kontakt med oss på vegne av dem som vil melde om skjulte penger. Men det er et stort spenn i henvendelsene. Noen har bare noen tusenlapper, sier Holte.

Med hans jobb opplever han ikke fornøyde kunder så ofte. Men når han deler ut tilgivelse, får han varme ord tilbake.

— Noen er takknemlige for at de kan gjøre opp for seg bare ved å betale manglende skatt i ti år pluss rentene. Det er jo sjelden folk er takknemlige for å betale skatten sin.

Les også:

 1. Les også

  De som gjør avtaler med mistenkelig billige håndverkere, risikerer å bidra til å holde narkohandelen i Norge gående.

 2. Les også

  Politimester advarer mot svart arbeid og mafiautvikling

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Nå er svarte penger i utlandet på vei ut i lyset

 2. ØKONOMI

  Rekordmange nordmenn med skjulte formuer meldte seg i fjor

 3. ØKONOMI

  Skattesyndere meldte seg med over 6 milliarder. Flere saker er knyttet til kryptovaluta.

 4. ØKONOMI

  Ny forskning: De aller rikeste unndro mest skatt

 5. ØKONOMI

  Skattedirektøren gransker skatterådgiverne

 6. ØKONOMI

  Skattedirektøren har avdekket 280 mill. Panama-kroner